Załącznik nr 1a do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1e do SIWZ
……………………………………………
pieczęć wykonawcy
LP.
Koszt do
poniesienia
przez
zamawiającego
niezależnie od
ilości
przeszkolonych
osób (dla nie
mniej niż 2 osób
i nie więcej niż
2 osób)
KALKULACJA CEN
Koszty szkolenia
----------------------1
Koszty stałe (trenerzy, sala, koszty
administracyjne itp. koszty które ponosi
wykonawca niezależnie od ilości
uczestników)
Wartość brutto
2
Koszt ubezpieczenia od NNW
3
Koszt ciepłego posiłku, bufetu kawowego
4
Koszt odzieży ochronnej
5
Koszt dojazdu (zwrot kosztów dojazdu
uczestników na szkolenie bilety
jednorazowe)
----------------Cena jednostkowa
brutto (cena
jednostkowa
przypadająca na
jednego uczestnika
szkolenia w okresie
trwania szkolenia )
Łączna cena
brutto (cena
jednostkowa x
maksymalna
ilość
uczestników 2)
Koszt do
poniesienia
przez
zamawiającego
niezależnie od
ilości
przeszkolonych
osób (dla nie
mniej niż 6 osób
i nie więcej niż
8 osób)
KALKULACJA CEN dla części B
Koszty szkolenia dla części B
----------------------6
Koszty stałe (trenerzy, sala, koszty
administracyjne itp. koszty które ponosi
wykonawca niezależnie od ilości
uczestników) dla części B
Wartość brutto dla części B
7
Koszt ubezpieczenia od NNW dla części B
8
Koszt ciepłego posiłku, bufetu kawowego
dla części B
9
Koszt odzieży ochronnej dla części B
10
Koszt dojazdu (zwrot kosztów dojazdu
uczestników na szkolenie bilety
jednorazowe) dla części B
11
Koszty opieki nad dziećmi
Koszty stałe (koszty opieki nad dziećmi
(sala, opiekunowie, materiały edukacyjne),
koszty administracyjne itp. koszty które
ponosi wykonawca niezależnie od ilości
dzieci pozostających pod opieką )
----------------Cena jednostkowa
brutto (cena
jednostkowa
przypadająca na
jednego uczestnika
szkolenia w okresie
trwania szkolenia )
Łączna cena
brutto (cena
jednostkowa x
maksymalna
ilość
uczestników 8)
Koszt do
poniesienia
przez
zamawiającego
niezależnie od
ilości dzieci
będących pod
opieką
Wykonawcy
nie więcej niż
11 dzieci
Wartość brutto
---------------------Cena jednostkowa
brutto (cena
jednostkowa
przypadająca na
jedno dziecko w
okresie trwania
szkolenia rodzica)
Łączna cena
brutto (cena
jednostkowa x
maksymalna
ilość dzieci tj
11)
12
Koszt ubezpieczenia od NNW
13
Koszt ciepłego posiłku, bufetu kawowego
14
Koszt dojazdu (zwrot kosztów dojazdu
bilety jednorazowe)
Razem
------------------
………………………………………
podpis wykonawcy
Download