Cele operacyjne - Portal Edukacyjny Koszalin

advertisement
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej
i matematycznej)
Klasa: I
Temat bloku: Smacznie, zdrowo, kolorowo.
Temat dnia: Przygotowujemy zdrowe posiłki.
Zapis w dzienniku: Dłuższe wypowiedzi na temat menu i dekoracji stołu na
podstawie ilustracji w podręczniku. Układanie menu. Wprowadzenie litery C, c
na podstawie wyrazu „kolacja”. Dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 5.
Śpiewanie piosenki „Pac gruszka do fartuszka”.
Data:
Cele ogólne:
 pogłębianie umiejętności dodawania i porównywania liczb w zakresie 5,
 uświadomienie znaczenia spożywania różnorodnych posiłków oraz dekoracji
stołu podczas jedzenia,
 doskonalenie umiejętności czytania,
 nauka pisania litery c, C w izolacji i połączeniach
 utrwalenie piosenki „Pac gruszka do fartuszka”.
Cele szczegółowe: uczeń potrafi:
 uzasadnić konieczność zdrowego odżywiania się,
 wyjaśnić, dlaczego posiłek estetycznie podany lepiej smakuje,
 napisać literę c, C w izolacji, w połączeniu z innymi literami,
 porównywać i dodawać liczby w zakresie 5,
 rozkładać liczbę 5 na składniki,
 zaśpiewać piosenkę „Pac gruszka do fartuszka”,
 wypowiadać się zdaniami.
Metody: słowna, oglądowa, działania praktycznego.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: Podręcznik i karty pracy „Wesoła szkoła”, produkty
spożywcze, litery modele samogłosek i spółgłosek, klocki, magnetofon, kaseta,
teksty piosenki, zeszyt
Uwagi o realizacji: Wcześniej uczniowie zgromadzili różnorodne produkty
spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
Warunki pobudzające do
aktywności
wypowiadać się zdaniami, Ilustracja w podręczniku,
nazywać pokarmy, segrego- zgromadzone produkty
wać produkty żywnościowe
wg ich pochodzenia
Zadania dla uczniów
Czynności uczniów
Uczniowie:
Wypowiadanie się na dany
temat na podstawie ilustracji i zgromadzonych
produktów.
Uczniowie wypowiadają się
na temat:
 Co trzeba jeść, żeby
organizm rozwijał
się
właściwie i był odporny na
choroby?
 Jakie pokarmy należy
spożywać?
 Jakie produkty pochodzą od roślin, a jakie od
zwierząt?
Obszary
aktywności
Działalność:
polonistyczna
przyrodnicza
Uczniowie segregują zgromadzone
produkty na
grupy:
 pochodzenia roślinnego:
np. olej, margaryna, dżem,
chleb, bułki
 pochodzenia zwierzęcego: np. masło, śmietana,
kefir, jogurt, ser, twaróg,
jajka, parówki,
Ułożyć menu, uzasadnić Ilustracja w podręczniku,
swój wybór, wypowiadać
się zdaniami, rozróżniać
produkty, wyjaśnić pojęcie
Ułożenie zdrowego menu.
Uczniowie indywidualne
segregują pokarmy na
karcie pracy
Uczniowie segregują produkty wg polecenia: ?”Co
wziąłbyś z tego stołu na
śniadanie, obiad i kolację?”
przyrodnicza
„menu”
Zareklamować towar, wy- Produkty spożywcze
powiadać się zdaniami,
ocenić swoja pracę
Uczniowie układają menu –
zaznaczają indywidualnie
na ilustracji, które produkty
należy spożyć na:
 śniadanie,
 obiad,
 kolację
Przedstawiają
wykonanie
ćwiczenia.
Uzasadniają
swój wybór.
Zareklamowanie wybranego Uczniowie
za
pomocą
produktu spożywczego
ćwiczeń dramowych próbują zareklamować wybrany przez siebie produkt, ze
szczególnym zwróceniem
uwagi na:
 wartości odżywcze
 wygląd towaru,
 cenę
Wspólnie oceniają sposób
wykonania ćwiczenia.
wypowiadać się zdaniami, Ilustracja, litery c, C, karta Wprowadzenie litery c, C Uczniowie omawiają ilusdokonać analizy i syntezy, pracy, podręcznik
na
podstawie
wyrazu trację
przedstawiającą
pisać w liniaturze
„kolacja”
„Kolację u Jacka”- zwracają
uwagę
na
znaczenie
spożywania różnorodnych
posiłków oraz dekoracji
stołu podczas jedzenia.
 wymieniają wyrazy, w
których słychać głoskę c.
 dokonują analizy i syntezy wyrazu „kolacja”
polonistyczna
polonistyczna
Zaśpiewać piosenkę
Dodawać i porównywać
liczby w zakresie 5,
porównywać zbiory, stosować znaki ><=
Rozłożyć liczbę na składniki, dodawać w zakresie 5
 budują model wyrazu
 piszą literę bez liniatury,
w liniaturze powiększonej,
w liniaturze normalnej
 łączą literę c z samogłoskami i innymi literami
Magnetofon, kaseta, tekst Śpiewanie piosenki.
Uczniowie utrwalają I i II
piosenki
zwrotkę piosenki „Pac
gruszka do fartuszka”.
Karta pracy
Dodawanie i porównywanie Uczniowie
porównują
liczb w zakresie 5.
liczebność zbiorów. Stosują
znaki ><=.
Porządkują
zbiory
wg
liczby elementów.
Przyporządkowują
dodawanie właściwym wynikom.
Klocki, karta pracy, zeszyt Rozkładanie liczby 5 na 3 Uczniowie rozkładają liczbę
skladniki
5 na 3 składniki za pomocą
kolorowych klocków.
Układają działania:
1+4=5
4+1=5
2+3=5
3+2=5
2+2+1=5
1+2+2=5
2+1+2=5
1+1+3=5
3+1+1=5
1+3+1=5
Zapisują działania w zeszycie.
muzyczna
matematyczna
matematyczna
Download