„Regulamin akcji „Kupuj u Polaka” 1. Uczestnikiem Akcji może być

advertisement
„Regulamin akcji „Kupuj u Polaka”
1. Uczestnikiem Akcji może być właściciel sklepu, lokalu gastronomicznego, hurtowni,
a także osoba będąca producentem rolno-spożywczym.
2. Uczestnik przekazuje na utworzone przez Przemyską Kongregację Kupiecką subkonto
PBS o/Przemyśl 89 8642 1155 2015 1503 0328 0003 kwotę nie mniejszą niż 50 PLN
miesięcznie od każdego punktu. Z zebranej kwoty, nie więcej niż 5 % zabezpieczy
potrzeby związane z bieżącą działalnością Akcji.
3. Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla osoby będącej w potrzebie, którą wskażą
kupcy biorący udział w Akcji.
4. Każdy sklep, lokal gastronomiczny i hurtownia, należące do biorącego udział w Akcji,
otrzymają plakat Akcji, który zostanie umieszczony w dobrze widocznym miejscu.
5. Kwestie związane z udziałem w Akcji reguluje odrębna umowa, zawarta między PKK
a biorącym udział w Akcji.
6. Rozliczenie Akcji nastąpi po jej zakończeniu, przy udziale osób biorących w niej
udział.
„ Kupując u Polaka otrzymasz lizaka”
Przewidywany spis organizacji w sferze ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy
społecznej, oraz dla osób będących w potrzebie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu
Maja Cwynar dziecko niewidome od urodzenia Medyka 246
Download