Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka)

advertisement
Visualização do documento
Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc
(43 KB) Baixar
1. Obecność antygenu w kale (cząstki wirusa – bezpośrednie wykrywanie) wykrywamy przy
podejrzeniu zakażenia Rotavirus, Norwalk, HAV, Ebola, w moczu CMV!, węzły chłonne HIV,
płyn mózg.-rdz. Herpes, Mumps, nie RSV i nie CMV.
2. Bezpośrednie wykrywanie – ciałka wtrętowe – wścieklizna (Ciałka Negriego), HSV(Kom. Tzanka),
CMV („sowie oczy”), ospa (Ciałka Guanriego), odra (MIBE).
3. Do wirusów przenoszonych drogą hematogenną należą HBV, HCV, HIV, CMV.
4. Prion – białko zakaźne odpowiedzialne za powolne choroby zwyrodnieniowe mózgu: (3
przykłady): (1)kuru; (2)choroba Creutzfelda-Jacoba; (3)śmiertelna rodzinna bezsenność,
(4)scrapie; (5)BSE.
5. Tropizmy wirusa – replikacja tylko w żywej, wrażliwej komórce: (a)Limfocyt T – HIV; (2)Limfocyt
B – wirus EBV; wirus HIV nie atakuje neurony! Atakuje – T CD4, makrofagi, monocyty,
kom.Langerhansa, dendrytyczne.
6. Wirusy posiadają enzymy tylko do replikacji – polimerazy: DNA, RNA zależna od DNA, DNA
zależna od RNA (odwrotna transkryptaza), RNA zależna od RNA.
7. Struktura wirusa – RNA lub DNA, kapsyd (płaszcz), osłonka. (1) RNA lub DNA – genom, rdzeń;
kolisty/liniowy, jedno/dwuniciowy, zakaźny/niezakaźny. (2)Kapsyd – z kapsomerów, absorpcja i
wnikanie do komórki. (3)Osłonka – u helikalnych i niektórych kulistych – absorpacja do komórki.
8. Zakażenia wirusowe:
 Poronne – postać zakażenia charakteryzująca się łagodnym i krótkotrwałym
przebiegiem. Przykładem może tu być zakażenie wirusem polio powodującym chorobę
Heinego-Medina.

Bezobjawowe - okres jaki upływa od momentu zakażenia wirusem do chwili pojawienia
się zmian, choroba przebiega bezobjawowo.

Latentne (utajone) – w których namnażanie wirusa jest zatrzymane na pewnym etapie
cyklu replikacji. Np. Herpes (wirus nie namnaża się). HSV, VZV, HPV, CMV.

Przetrwałe – np. HBV, HCV,HIV, EBV, CMV, odry… (wirus namnaża się).
9. Odczyn zahamowania hemaglutynacji służy do wykrycia wirusa grypy, wirusa pragrypy,
adenowirusów, wirusa różyczki.
10. Do wirusów wywołujących zakażenia wewnątrzmaciczne należą (2 przykłady): CMV, różyczka.
11. Immunizacje czynno bierną stosujemy w przypadku zakażenia wirusem: wścieklizny, HBV, nie
HCV i nie HIV.
12. Okienko serologiczne – okres od początku infekcji do wytworzenia przez organizm
wykrywalnego stosowanymi w diagnostyce metodami miana przeciwciał zwalczających dany
antygen. 2 przykłady zakażeń: w przypadku HIV może trwać to kilka tygodni, WZW t.B,
wścieklizna.
13. 3 przykłady wirusów należących do rodziny Herpesviridae: Wirus ospy wietrznej i półpaśca
(VZV), Wirus Epsteina-Barr (EBV), Cytomegalowirus (CMV).
14. W diagnostyce zakażenia wirusem EBV możemy zastosować: test ELISA, odczyn Paula-Bunella,
nie Western-blot i nie IFA.
15. Hemaglutyniny wirusa grypy to: glikoproteina o właściwościach antygenowych znajdująca się na
powierzchni wirusów grypy. Nie białka zawarte w kapsydzie, nie są hamowane przez
oseltamiwir.
16. Testem przesiewowym w diagnostyce HIV jest: EIA (immunoenzymatycze), testy III i IV generacji
(wykrywają Ig antyHIV.
17. Testy potwierdzające HIV: Western-blot, LIA (różnicuje antyHIV-1 i antyHIV-2). Potwierdza też
HCV.
18. Prawdziwe: zydowudyna hamuje odwrotną transkryptazę retrowirusów np. HIV. Nie prawda:
szczególnie narażoną grupą na zakażenia HAV jest personel oddziałów zabiegowych, wszystkie
wirusy hepatoropowe należą do RNA wirusów, priony wywołują choroby układu pokarmowego.
19. Markerami serologicznymi w diagnostyce HIV są: przeciwciała anty HIV-1: rdzeniowe – p17,
p24, p55; polimerazy – p31, p51, p66; otoczki – gp41, gp120/160.
20. NIE prawda, że: HBV tak jak większość wirusów ginie w temp. 56°C; wirusy tracą swoją
aktywność w stanie zamrożenia, AIDS to nosiecielstwo…. PRAWDA: grypa jest wywoływana
przez ortomyksowirusy.
21. Zakażenia wirusowe można potwierdzić wykrywając: swoiste IgM, wzrost swoistych IgG,
obecność genetycznego wirusa w krwi pacjenta.
22. Priony: są oporne na ogrzewanie, nie giną w procesie dezynfekcji, nie są wrażliwe na
promieniowanie, nie należą do wirusów i nie są wrażliwe na antybiotyki.
23. Acyklowir stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez: wirus HSV typu 1 i 2 oraz VZV.
24. Profilaktyka poekspozycyjna (po kontakcie z skażonym materiałem biologicznym) jest stosowana
dla następujących wirusów (wymienić 3): (1)HIV, (2)HBV, (3)HCV.
25. Wzór serologiczny charakterystyczny dla wczesnego okresu ostrego WZW B: HBsAg(+), anty
HBsAg(-), anty HBcAg(+).
26. Objawy COXACKIE występują w układzie oddechowym i pokarmowym.
27. Zwyrodnienie gąbczaste u ludzi to choroba Creutzfelda-Jacoba, wywoływana przez prion.
28. Ciałka Negriego występuje w tkance mózgowej zwierząt, są przykładem efektu cytopatycznego,
w przebiegu wścieklizny. W cytoplazmie neuronów. Widać je w mikroskopie świetlnym.
29. Koronawirusy: powodują SARS, przeziębienie, zapobieganiem jest unikanie ekspozycji.
30. 3 wirusowe zakażenia wskaźnikowe dla AIDS: CMV, VZV, HSV, HHV-8.
31. Neuraminidaza i hemaglutynina są w grypie.
32. HBV – jest DNA wirusem, nie RNA, nie należy do Herpesviridae.
33. Znaczenie wykrywania:

IgM – u niemowląt: wskazuje na zakażenie wrodzone lub okołoporodowe, u dorosłych:
świeże zakażenie lub reaktywacja zakażenia latentnego.

IgG – badanie 1x – przebyte zakażenie bez możliwości określenia czasu; badanie 2x –
wzrost miana 4x – tzw. serokonwersja, potwierdzenie aktualnego zakażenia.

IgA – utrzymuje się zakażenie przewlekłe.
34. Zakażenie nie związane z transfuzją krwi: HAV, HEV.
35. Gancyklowir – stosuje się w leczeniu CMV. Ciężkie zakażenia CMV: zap. siatkówki, zap. płuc, zap.
przwodu pokarmowego, zakażenia CMV w AIDS.
36. 4 wirusy onkogenne: EBV, HCV, HBV, HTLV, VZV.
37. Prawdziwe: w diagnostyce bezpośredniej wirusów można wykorzystać PCR.
38. Interferonem α leczy się HBV i HCV.
39. Trzy etapy zakażenia HIV – ostra infekcja retrowirusowa, faza utajenia, faza pełnoobjawowego
AIDS.
40. Leki hamujące odwrotną transkryptazę HIV - 3 przykłady – zydowudyna, didanozyna, stawudyna,
zalcytabina.
41. Leki aktywne na grypę (3): (1) Tamiflu-oseltamovir, (2)Zanamivir-Relenza, (3)szczepionka
Influvac?
42. Trzy nienukleozydowe inhibitory: efawirenz, newirapina, caprawiryna, delawirydyna. Analogi
nukleozydów: zydowudyna, stawudyna, lamiwudyna.
43. Serokonwersja to rozwój wykrywalnych, specyficznych, skierowanych przeciw
mikroorganizmom przeciwciał w surowicy krwi, powstałych na skutek zakażenia lub szczepienia.
44. Przeciwwirusowe działanie interferonów polega na hamowaniu wewnątrzkomórkowej syntezy
RNA i DNA wirusa, czyli hamowaniu namnażania się wirusa.
45. W leczeniu zakażeń o etiologii CMV zastosujesz gancyklowir i foskarnet.
46. Wirus Epsteina-Barr (EBV), wywołujący chorobę pocałunków, jest wirusem należącym do
rodzaju herpes.
47. Prawda: Rybawiryna to analog nukleozydów purynowych. Jej działanie polega na hamowaniu
replikacji RNA i DNA niektórych wirusów. EBV nie namnaza się w limfocytach T, HIV nie wykazuje
neurotropizmu.
48. HSV-1 – nie zakaża pierwotnie układ moczowo-płciowy, wtórne może niszczyć spojówkę i
rogówkę, lekiem z wyboru przy zapaleniu mózgu jest acyklowir.
49. Wirusy z grupy Herpes wywołujące zapalenie wątroby: CMV (Cytomegalowirusowe zapalenie
wątroby), EBV (W wątrobie dochodzi niekiedy do jej stanu zapalnego i wtedy występuje
żółtaczka).
50. Trzy choroby wskaźnikowe AIDS: pierwotniakowe – Toksoplazmoza narządowa,
Kryptosporydioza, Strongyloidoza pozajelitowa ;grzybicze – kandydoza przełyku, tchawicy,
oskrzeli lub płuc; Pneumocystoza, Histoplazmoza.
51. Inhibitory proteaz: indinawir, amprenawir, tipranawir; hamują tworzenie wirionów i
wykorzystuje się je w terapii antyretrowirusowej.
52. Miano przeciwciał przy HBV, które daje odporność to 10 UI/ml.
53. Do diagnostyki wirusów: testy serologiczne w tym np. ELISA, mikroskop elektronowy, nie
podłoża sztuczne.
54. Hemaglutynacja – zlepianie krwinek czerwonych na skutek reakcji przeciwciała z antygenem na
powierzchni erytrocytów. Służy do badań diagnostycznych.
55. H i N w wirusie H1N1 oznaczają hemaglutyninę i neuraminidazę.
Arquivo da conta:
clashguardian
Outros arquivos desta pasta:
 Ćw. 1 i 2 (by Nastka).docx (27 KB)
Ćw. 10 Pałeczki Gram-dodatnie (by Kiedraś).doc (93 KB)
 Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc (43 KB)
 Ćw. 12 Zakażenia grzybicze (by Kiedraś).doc (77 KB)
Ćw. 13 Zakażenia dróg oddechowych i oka (by Kiedraś).doc (94 KB)


Outros arquivos desta conta:

EKG sztuka interpretacji (Simed)
 Konspekty
Relatar se os regulamentos foram violados








Página inicial
Contacta-nos
Ajuda
Opções
Termos e condições
Política de privacidade
Reportar abuso
Copyright © 2012 Minhateca.com.br
Download