psychologia-zaburzen-zachowania-nerwica

advertisement
3
NERWICA
Nerwica- grupa zaburzeń niepsychotycznych o przewlekłym przebiegu, bogatej i niekiedy
intensywnej symptomatyce, sprawiającej choremu poczucie dyskomfortu i znaczne cierpienie.
Czynniki składające się na powstanie nerwicy:
Czynniki biologiczne- związane z typem temperamentu, który może stanowić predyspozycje do
zachowań nerwicowych
Wpływy społeczno-kulturowe- np. rodzaj wychowania
Silne konflikty wewnętrzne
Nerwica potraumatyczna, pourazowa Zaburzenia mają charakter czynnościowy tzn. zaburzenia nie
dotyczą zmian na poziomie organicznym, nerwice są psychogenne.
Czego dotyczą zaburzenia?
-pojawiają się w sferze spostrzegania (chodzi o interpretację zdarzeń)
-zaburzenia w sferze przeżywania (emocji)
-zaburzenia w sferze zachowania (działanie)
Zyski wtórne- korzyści, które pacjent czerpie w własnej nerwicy
-skupienie na sobie uwagi
-uzyskiwanie opieki, wsparcia, troski
-zwolnienie z pewnych obowiązków, powinności
-możliwość uzyskania renty
Charakterystyczne cechy pacjentów nerwicowych:
-podwyższony próg niepokoju ZUL
-niska tolerancja na frustracje
-zawyżone aspiracje
-skupienie na sobie (egocentryzm)
-poczucie niższej wartości
-porównania w górę
-poczucie inności, żalu do innych, poczucie krzywdy
-niechęć do samoanalizy
-nadmierny opór przeciwko spostrzeganiu siebie oczami innych ludzi (decentracja to umiejętność
spojrzenia na siebie w oczach innego człowieka)
-dążenie do uzyskiwania pomocy i pozytywnych uczuć od innych ludzi bez zważania na ich
potrzeby
-trudności w nawiązywaniu kontaktów i porozumiewaniu się.
Zespoły nerwicowe (typy, rodzaje)
Nerwica neurasteniczna
Objawy:
-chroniczne zmęczenie, brak energii
-wzmożona męczliwość
-drażliwość
-zmienne nastroje
-trudności w podejmowaniu działań
-neurastenik źle sypia/niemożność wypoczynku nocnego
-trudności w skupieniu uwagi, osłabienie pamięci
-częste bóle głowy
-bóle całego ciała
-drażliwość na jaskrawe światło
-chwiejność tętna i ciśnienia
-czasem nadmierna potliwość
-obniżenie/zanik popędu seksualnego
ANHEDONIA- niemożność odczuwania przyjemności.
Przyczyny neurastenii:
-zespół neurasteniczny pojawia się w przebiegu wielu chorób
-długotrwałe niedożywienie
(…)
… przełyku, opadnięcia powiek, afonia- niemożność głośnego mówienia
jąkanie się
HIPERFUNKCJE CZUCIOWE parestezje- doznania czuciowe, mrowienia, drętwienia
hiperstazja- przeczulenie na dotyk
HIPOFENKCJE CZUCIOWE Znieczulenia różnych partii ciała,
Ślepota czynnościowa lub zawężenie pola widzenia
Głuchota czynnościowa
Objawy pojawiają się w sposób nagły, ustępują także nagle.
Inne objawy histeryczne:
-czczkawka histeryczna
-aerofagia- łykanie powietrza
-wymioty
-ciąża rzekoma
Nerwica natręctw => patrz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Nerwice hipochondryczne
-nieustanne zainteresowanie swoim zdrowiem
-może pojawić się w przebiegu schizofrenii, depresji, nerwicy natręctw, zaburzeniach lękowych
-własne koncepcje chorób
Nerwice seksualne
MĘŻCZYŹNI
-zakłócenia erekcji,
-zaburzenia wytrysku,
-zaburzenia…
… mogą zostać utrwalone i zamienią się w nerwice. Reakcje to potencjalny początek nerwicy.
-lękowe zaburzenie separacyjne (lęk przed rozłąką)
-ruchy mimowolne (tiki)
-tiki wokalne, koprolalia- wypowiadanie brzydkich słów
-jąkanie się
-moczenie mimowolne
-mimowolne nietrzymanie kału
-wzmożone łaknienie z następczą otyłością
-mutyzm- dziecko nie odzywa się do nikogo -mutizmus totalis
Dziecko rozmawia…
Zaburzenia dysocjacyjne - wykład
wykład - Przyczyny zaburzeń nerwicowych
Zaburzenia nerwicowe w nurtach teoretycznych
Kępiński - Rodzaje nerwic
Wykład - Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych
Kępiński- Rodzaje nerwic
Reklama
























Prawa autorskie







Reklama
Kontakt
Download