prezentacja osat katowice 28.03.2014

advertisement
Zebranie programowe
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Agentów Turystycznych
OSAT
Katowice 28.03.2014 r.
Targi Turystyczne Glob
Główne cele OSAT:
 Poprawa warunków funkcjonowania agentów
turystycznych;
 Reprezentowanie i obrona członków OSAT;
 Dostarczanie członkom profesjonalnej informacji;
 Negocjowanie zasad współpracy z organizatorami
turystyki oraz firmami partnerskimi;
Rozmowy I reprezentację OSAT stanowią:
Artur Grocholski – Prezes Zarządu
Monika Hiszpańska
Joanna Kucińska
Marek Kamieński
Andrzej Gryżewski
Tomasz Kolaszyński
Styczeń 2013
I OGÓLNOPOLSKI KONGRES AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH:
 Analiza sytuacji w branży w roku 2012
 Ochrona Danych Osobowych
 Panel dyskusyjny
 Walne głosowanie członków OSAT
Luty 2013
 Sun & Fun Holidays otrzymuje nagrodę
Touroperatora Przyjaznego Agentom
 Debata ”Zabezpieczenia na rzecz klientów, a
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny” Łódź 2013.
Marzec 2013
 Spotkanie członków OSAT w Łodzi w celu
omówienia bieżących kwestii Stowarzyszenia
Kwiecień 2013
 Spotkanie przed Komisją sejmową w sprawie
zabezpieczeń w turystyce
 Działania PR w prasie, udział w konsultacjach
branżowych.
Maj 2013
 Rozmowy z Citron Travel w sprawie kuponów
rabatowych obejmujących zniżkę 15%
 Rozmowy z Dyrektorem Departamentu
Konsularnego MSZ w sprawie
odpowiedzialności za turystów
 Udział w szkoleniu ECK Polska
Czerwiec 2013
 Porozumienie OSAT z ODO 24 na rzecz
poprawy poziomu ochrony danych
osobowych i budowaniu świadomości
w obszarach związanych z turystyką.
 Dzięki działaniom OSAT - Zmiany w
procedurze chargeback w przypadku
ogłoszenia upadłości biur podróży.
Lipiec 2013
 Interwencja OSAT w sprawie nowego
organizatora Greckie Wakacje
 Rozmowy wyjaśniające z Flash Tours
 Rozmowy z Net Holiday
 Interwencja OSAT w sprawie KRD
Sierpień 2013
 Negocjacje z Neckermann Polska w sprawie
rozliczania prowizyjnego
 Rozmowy I stanowisko ERV odnośnie
ubezpieczeń na terenie Egiptu spowodowane
bieżącą sytuacją polityczną
Wrzesień 2013
 Rozmowy OSAT Z Organizatorami w celu
poprawienia jakości współpracy Agent-TO
Październik 2013
 Spotkanie OSAT z Ambasadą Egiptu
 Kodeks Dobrych Praktyk OSAT – Pierwszy w
Polsce kodeks Agentów dla Agentów,
 Analiza warunków umowy z Tui
Listopad 2013
 Spotkanie członków OSAT 29.11.2013
 Analiza warunków umowy z Wezyr Holidays
i Coral Travel
 Opinia prawno – księgowa dla OSAT w
sprawie kas fiskalnych
Grudzień 2013-Styczeń 2014
 Wystąpienia medialne na łamach telewizji, prasy
i internetu
 Wprowadzenie usprawnień w działaniu OSAT:
weryfikacja Członków, analiza finansów
Stowarzyszenia.
 Uporządkowanie administarcji OSAT, obiegu
dokumentów
 Stworzenie nowej grupy PR – intensyfikacja działań
Luty 2014
 Promocja dla OSAT system - TOM
 Indywidualne warunki współpracy z Sun & Fun
Holidays dla członków OSAT
 Best Reisen Group i specjalne profity dla
Członków OSAT
 Rozmowy OSAT z Grecos Holiday
 Działania OSAT w sprawie podwójnych zwrotów z
tytułu niewypłacalności firmy SKY CLUB
OSAT
Kliknij ikonę, aby
dodać obraz
Agenci dla
Agentów !
 ZAPRASZAMY Agentów
DO CZYNNEGO UDZIAŁU
W ŻYCIU OSAT, nie czekaj
aż inni zrobią coś dla
Ciebie.
 WWW.OSAT.PL
Download