prof. dr hab. Zygmunt Szultka

advertisement

Szukaj...
Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych

Witamy

Instytut
o
Jednostki

Katedra Archeologii

Zakład Studiów i Analiz Wschodnich

Zakład Europejskich Studiów Porównawczych

Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki

Zakład Historii Starożytnej

Zakład Historii Średniowiecznej

Zakład Historii XIX i XX wieku

Zakład Studiów nad Społecznościami Lokalnymi

Zakład Studiów Niemcoznawczych

Zakład Studiów Społecznych i Gospodarczych

Zakład Studiów Wojskowych
o
Pracownicy
o
Pracownicy emerytowani
o
Komunikaty
o
O nas
o
Władze
o
Konferencje
o
Kronika
o
Media o nas

Studia
o
Dyżury i konsultacje
o
Media i cywilizacja
o
Studia nad wojną i wojskowością
o
Komunikaty
o
Rekrutacja
o
Historia
o
Archeologia
o
Stosunki Międzynarodowe
o
Studia podyplomowe
o
Organizacja roku
o
Opłaty
o
Syllabusy
o
Praktyki

Studenci
o
Wyjazdy i konferencje
o
KN ADM
o
Komunikaty
o
KN Archeologów
o
KN Młodych Historyków
o
KN Archiwistów
o
KN Historii Wojskowości

Dla uczniów i nauczycieli

Kontakt
o
Dojazd
o
Sekretariat
o
Władze IHiSM

Komunikaty

Zobacz więcej
Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zobacz więcej
Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zobacz więcej
Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zobacz więcej
Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zobacz więcej
Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
Start
Studenci
Instytut
Byli pracownicy
Menu

Witamy

Instytut

Studia

Studenci
o
Wyjazdy i konferencje
o
KN ADM
o
Komunikaty
o
KN Archeologów
o
KN Młodych Historyków
o
KN Archiwistów
o
KN Historii Wojskowości

Dla uczniów i nauczycieli

Kontakt

Komunikaty
prof. dr hab. Zygmunt Szultka
Zaloguj się do IHiSM
Nazwa użytkownika
Hasło
Zapamiętej mnie

Zapomniałeś hasła?

Zapomniałeś nazwy?
prof. dr hab. Zygmunt Szultka


Utworzono: piątek, 29, luty 2008 18:51
Zakład: Historii Nowożytnej i Archiwistyki
stanowisko: profesor
pokój: 131
telefon: 444 33 21
e-mail:
konsultacje:
Profesor Zygmunt Szultka studiował na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Pracę magisterską pt.
Struktura społeczno-ekonomiczna obywateli Torunia w latach 1703-1792 przygotował na seminarium
historii Polski XVI-XVIII wieku pod kierunkiem prof. Jerzego Wójtowicza. Po studiach pracował kolejno
w: Muzeum Stutthof w Sztutowie (1967-1968), redakcji dziennika "Głos Koszaliński" w Koszalinie
(1968), Archiwum Państwowym w Koszalinie (1968-1969) i Archiwum Państwowym w Słupsku, na
stanowisku kierownika (1969-1975). Przez następne półtora roku był pracownikiem Koszalińskiego
Ośrodka Naukowo-Badawczego w Koszalinie, by w 1977 roku przejść do stacji naukowej Polskiego
Towarzystwa Historycznego w Słupsku. W 1983 został zatrudniony w Instytucie PAN w Warszawie, w
Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich w Poznaniu. Równolegle z pracą
zawodową prowadził badania naukowe. W pierwszych latach były one bardziej funkcją ówczesnych
możliwości niż wykrystalizowanych zainteresowań. Od 1971 roku prof. Z. Szultka podjął badania nad
dziejami Słupska, przygotowując dysertację doktorską pod kierunkiem naukowym prof. Stanisława
Gierszewskiego pt. Kierunki rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, która
ukazała się drukiem w 1981 roku pt. Rzemiosło i handel Słupska w drugiej połowie XVII i XVIII wieku.
Od przejścia do Instytutu Historii PAN do chwili obecnej zainteresowania prof. Z. Szultki koncentrują
się na trzech problemach: dziejach Pomorza Zachodniego, głównie jego Brandenbursko-Pruskiej
części w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, historii państwa brandenbursko-pruskiego w tym samym
okresie oraz szeroko pojętej kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim od reformacji po 1945 rok. W
ramach badadań nad ostatnią problematyką przygotował rozprawę habilitacyjną pt. Język polski w
Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Warszawa etc.
1991, za którą uzyskał nagrodę Wydziału I. PAN oraz 'I nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
za 1991 rok'. Na wspomnianej tematyce koncentrują się też prace: Studia na rodowodem i językiem
Kaszubów, Gdańsk 1992 oraz Piśmiennictwo polskie i kaszubskie od XVI do XIX wieku, Poznań 1994,
wreście syntetyczne opracowanie Ludność Kaszubska na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie
XIX wieku, w: Historia Pomorza pod red. Gerarda Labudy, t. III (1815-1850), cz. 2, oprac. Janusz
Jasiński przy współudziale Z. Szultki, Poznań 1996, s. 170-193, za które prof. Szultka otrzymał
nagrodę zbiorową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku prof. Z
Szultka przygotował przy współudziale prof. J. Jasińskiego i prof. A. Wielopolskiego oraz dr. D.
Łukasiewicza Historię Pomorza pod red. G. Labudy, t. II (do roku 1815), cz. 3: Pomorze Zachodnie w
latach 1648-1815, Poznań 2003 oraz monografie: Książe Ernest Bogusław von Croy (1620-1684),
Słupsk 1996, Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811), Gdańsk 1992, Historia Bytowa pod red. Z.
Szultki, Bytów 1998, oraz Szkice historyczne o dawnej Łebie, Gdańsk-Łeba 2000. Ponadto do druku
zostały oddane dwa tomy Źródeł do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do
1945 roku pod red. B. Wachowiaka.
Na dorobek związany z dziejami państwa brandebursko-pruskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII
wieku składają się opublikowane studia i artykuły oraz będący w końcowym stadium opracowania tom
II Historii Prus. Prusy monarchią absolutną (1701-1806), pod red. B. Wachowiaka.
Obecnie prof. Z. Szultka pełni funkcje członka Rady Naukowej Instytutu Historii PAN oraz
przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
(c) 2012 Copyright Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Strona wykorzystuje pliki cookies dowiedz się więcej tutaj.
Download