Adrian Kościk - relacja z występu Gimnazjum w Helu na przeglądzie

advertisement
Relacje uczestników
Nasz występ na deskach teatru w Gdyni
Występ na deskach Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni był pierwszą tego
typu prezentacją uczniów naszego Gimnazjum. Został zrealizowany w ramach projektu „Teatr z klasą”
zorganizowanego przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Nasze Gimnazjum wystawiło sztukę pt.
„Romeo i Julia”, które było wiernym odwzorowaniem dramatu Williama Szekspira o tym tytule.
Do wystawienia tej sztuki przygotowywaliśmy się od początku roku szkolnego. Próby do
naszego przedstawienia poprzedzone były wcześniejszymi warsztatami aktorskimi. Na nasze
nieszczęście wystawialiśmy spektakl po raz pierwszy. Dlaczego nieszczęście? O tym później.
Zacznijmy od początku. Dnia 22. 12. 2010 roku o godzinie 7:00 wyruszyliśmy spod gmachu
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Około godziny 8:40 byliśmy na miejscu. Wskazano nam garderobę, w
której oczekiwaliśmy na nasz występ. Nie obyło się oczywiście bez sprzeczek między młodymi
aktorami. Wszędzie można było poczuć unoszące się w powietrzu emocje.
O godzinie 9:40 odbyła się próba na scenie. Akustyka sali była idealna! Po próbie i
dręczących nas obawach przeszliśmy z powrotem do garderoby. Tam rozmawialiśmy o wszystkich,
nawet najdrobniejszych aspektach przedstawienia.
Po oficjalnym rozpoczęciu przeglądu prawie
wszyscy udaliśmy się na pokazy gimnazjalistów występujących przed nami. Z tego, co
zaobserwowaliśmy, inne przedstawienia były perfekcyjnie dopracowane.
Nadszedł w końcu ten moment. Wołają: „Gimnazjum im. Obrońców Helu w Helu!” Trema
daje o sobie znać. Kolejno wyczytują aktorów. Przedstawienie się rozpoczyna. W głowie ciągle krąży
wypowiadany tekst. W końcu nadchodzi chwila ukojenia (albo i nie). Przedstawienie się kończy.
Kurtyna opada. Schodzimy ze sceny. Wchodzimy do garderoby. Chwila ciszy. Pierwszy usłyszany
przeze mnie komentarz: „Wyszło okropnie!”.
Myślę, że nie ma sensu tego tematu pogłębiać. Jedno mogę do tych słów dopowiedzieć:
„Niekoniecznie jest to prawda”. Zdanie każdego z nas na temat naszego występu było inne.
Po chwili odpoczynku i wytchnienia udaliśmy się na widownię. Obejrzeliśmy ostatnie
przedstawienia tego dnia. Nastąpiła dwudziestominutowa przerwa. W końcu na scenę weszło jury,
które podsumowało wszystkie występy. Kolejno na scenę wchodziły zespoły aktorskie, które tego dnia
wystawiały swoje spektakle. Wszystkie zespoły przyznały się do tego, że wystawiały swoje
przedstawienia już wcześniej. Dla nas natomiast nasz spektakl pod tytułem „Romeo i Julia” był
scenicznym debiutem! W końcu wywołano na scenę również i nas. Jury opisowo nas oceniło.
Nadeszła wielka ulga i radość. Według nich nasz występ był bardzo dobry! Na niedoróbki i
niedociągnięcia, zauważone przez nas samych, jury nie zwróciło uwagi. Wszyscy z ulgą wróciliśmy
na widownię i usiedliśmy na miejscach.
Po podsumowaniu odbył się pokaz specjalny pt. „Pif, paf, jesteś trup!” zaprezentowany przez
uczniów Gimnazjum w Gniewinie.
Po tak zakończonym i pełnym wrażeń dniu o godzinie 19:00 wróciliśmy do Helu. Nasze
polonistki oceniły nasz występ jako bardzo udany i podziękowały wszystkim za wspaniałą wspólną
pracę. Myślę, że z takimi pozytywnymi odczuciami mogę Państwa i siebie pozostawić.
Adrian Kościk
Pamiętny dzień
Od kwietnia do grudnia 2010 roku jako uczniowie klas gimnazjalnych braliśmy udział w
projekcie edukacyjnym „Teatr z klasą”.
W ramach tego projektu uczestniczyliśmy w warsztatach z panem Karolem Prochackim oraz z
panią Marzeną Wojciechowską – Orszulak, zorganizowanych na terenie naszej szkoły. Na zajęciach
tych wykonywaliśmy wiele ciekawych ćwiczeń związanych z przygotowaniem spektaklu. Na innym
spotkaniu poznawaliśmy dramat Williama Szekspira pt. „Romeo i Julia” oraz przedstawialiśmy scenki
z tego utworu na wesoło. Pod koniec lipca 2010 roku wzięliśmy udział w warsztatach, które odbyły się
w „Teatrze w oknie” w Gdańsku oraz byliśmy na próbie generalnej spektaklu „Jak wam się podoba”
Williama Szekspira w wersji współczesnej przedstawionej przez aktorów z Wielkiej Brytanii.
We wrześniu pojechaliśmy do Gdańska do Akademii Sztuk Pięknych na zajęcia związane z
oświetleniem oraz scenografią.
Poza warsztatami z instruktorami spotykaliśmy się także po lekcjach z panią Gabrielą
Góralską, która uczęszczała na zajęcia dla opiekunów szkolnych grup teatralnych i przekazywała nam
zdobyte tam wiadomości i umiejętności a także z panią Mileną Piętką i panią Aleksandrą Ciskowską –
Seletyn, nauczycielkami języka polskiego. Cała ta praca, wszystkie odbyte warsztaty i spotkania miały
przygotować nas do przeglądu, który odbył się 22. 12. 2010 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni. W
trakcie tego festiwalu każda zgłoszona wcześniej przez szkołę grupa teatralna miała wystawić
spektakl.
Bardzo baliśmy się tego wystąpienia, ponieważ był to nasz debiut. Odbyliśmy wiele długich
prób, aby rzetelnie i jak najlepiej przygotować się do wyjścia na prawdziwą scenę. Na naszych
spotkaniach nie brakowało dobrej zabawy, czasem jednak trochę przeszkadzaliśmy i nie zawsze
byliśmy zdyscyplinowani.
Pamiętnego dnia, w którym mieliśmy wyjść na scenę i zaprezentować publiczności nasz
spektakl, wyjechaliśmy spod szkoły około godziny 7:00. Po przybyciu na miejsce czekaliśmy w
garderobie na próbę generalną i występ. W międzyczasie można było coś zjeść i napić się w bufecie.
Po odbytej próbie zjedliśmy również obiad.
W końcu rozpoczął się przegląd. Na scenę kolejno wchodziły ze swoimi przedstawieniami
zespoły gimnazjalistów przybyłych z różnych szkół.
Wszystkie zaprezentowane spektakle były bardzo ciekawe i interesujące, pojawił się nawet
kabaret. My wykonaliśmy sztukę pt. „Romeo i Julia”. Po zejściu ze sceny dotarło do nas, że mogliśmy
dać z siebie więcej. Krytycznie uznaliśmy, że byliśmy jedną z najsłabszych grup, ale później
zrozumieliśmy, że poszło nam całkiem dobrze i, że możemy być z siebie naprawdę dumni. Inne
zespoły już wcześniej prezentowały swoje spektakle, dla nas natomiast był to debiut.
W drodze powrotnej do domu było bardzo wesoło. Wszyscy cieszyliśmy się z udanego
występu, czuliśmy ulgę i zadowolenie.
Już niedługo przedstawimy dramat „Romeo i Julia” w naszej szkole.
Alicja Figurska
Download