niebezpieczne zachowania dzieci

advertisement
DZIECI W RUCHU DROGOWYM
Konspekt zajęć z wychowania komunikacyjnego
dla przedszkolaków oraz dzieci kl. I-III szkoły podstawowej
Cele:
 nabycie wiedzy o prawidłowym poruszaniu się w ruchu drogowym
 przewidywanie skutków działań swoich i działań innych ludzi w ruchu drogowym
 ćwiczenie spostrzegawczości
 uwrażliwienie na możliwość pojawienia się zagrożeń w codziennym życiu
podczas poruszania się w ruchu drogowym
 nabycie umiejętności pracy w grupie
Czas zajęć: 45 min.
Metoda: pogadanka, dyskusja, zajęcia praktyczne
Potrzebne materiały: plansze z niebezpiecznymi sytuacjami w ruchu drogowym do
dyskusji, gra „Pancernik Przypomina”
Przebieg zajęć:
Powitanie
Osoba prowadząca zajęcia rozmawia z dziećmi, zachęca je do dyskusji przy
pomocy następujących pytań
1. Czy wszyscy zawsze poprawnie zachowują się w ruchu drogowym? A dzieci?
2. Spróbujcie wymienić nieprawidłowe zachowania dzieci w ruchu drogowym np.:
 bycie niewidocznym na drodze jako pieszy i rowerzysta
 przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu
 wychodzenie na jezdnię zza parkujących pojazdów i stojących na
przystankach autobusów
 wybieganie na ulicę z boiska za piłką
 pogoń po ulicy za uciekającym psem
 słuchanie walkmana
 nieużywanie fotelików/podwyższeń podczas jazdy samochodem
osobowym
 itd.
3. Czy wam zdarza się nieprawidłowo poruszać w ruchu drogowym? Jak często?
4. na czym najczęściej polega wasze nieprawidłowe zachowania w ruchu
drogowym?
Omówienie ilustracji (dyskusja z dziećmi)
Przypatrzcie się dokładnie poniższym obrazkom.
 Na którym obrazku wg was zachowanie ludzika jest niewłaściwe?
 Jak powinno wyglądać prawidłowe zachowanie ludzika? Opowiedz.
 Co może się wydarzyć w s sytuacjach obserwowanych na ilustracjach?
1.
2.
3.
4.
5.




Zastanówcie się, czy w przeszłości zdarzyły się wam podobne zachowania?
Dlaczego tak robiliście? Jakie mogły być skutki takich zachowań?
Czy wy jako uczestnicy ruchu drogowego macie wpływ na bezpieczeństwo na
drodze? Czy tylko swoje bezpieczeństwo, czy również innych osób? W jaki
sposób?
Jak waszym zdaniem można zachęcić dzieci i dorosłych do bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym?
Co wy możecie zrobić w celu poprawienia bezpieczeństwa? (np. wykonać
samodzielnie ulotki dotyczące brd skierowane do dzieci i dorosłych rozdawać
je w pobliżu szkoły; starać się każdego dnia poruszać bezpiecznie w ruchu
drogowym – nie z obawy przed mandatem lub inna karą, ale po to by nam nic
się nie stało i żeby nie narażać innych)
Utrwalenie wiadomości poprzez zabawę - gra „Pancernik Przypomina”
Podsumowanie zajęć i pożegnanie.
Download