centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

advertisement
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - list do rodziców. (Elżbieta Zarzycka)
Zgłaszacie się państwo do Poradni ze swoimi dziećmi, bo obserwujecie różne
nieprawidłowości w ich rozwoju i oczkujecie wskazówek, które pomogą je skorygować.
Niekiedy znalezienie przyczyn dysfunkcji jest bardzo trudne. Największą grupę naszych
klientów stanowią dzieci z:
─
trudnościami w nauce,
─
zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy,
─
problemami emocjonalnymi i wychowawczymi .
Jedną z przyczyn wymienionych wyżej problemów mogą być centralne zaburzenia
przetwarzania słuchowego (CAPD).
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego diagnozuje się u osób, u których wykluczono
wadę słuchu odbiorczego. Są to osoby, które słyszą dobrze. Problem dotyczy przetwarzania
dźwięku w mózgu.
Najczęściej występujące objawy to:
─
kłopoty z koncentracją uwagi szczególnie na bodźcach dźwiękowych,
─
problemy z czytaniem, pisaniem, mową,
─
trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
─
problemy z wykonaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym
zdaniu,
─
mylenie podobnie brzmiących słów,
─
brak umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
─
konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,
─
trudności z rozumieniem wypowiedzi i długich rozmów („słyszałem co powiedziałeś,
ale nie wiem co masz na myśli”),
Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia centralnego zaburzenia
przetwarzania słuchowego mogą być :
─
wcześniactwo,
─
niedotlenienie w czasie porodu,
─
częste zapalenia ucha środkowego,
─
predyspozycje genetyczne,
─
dysleksja.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej możemy przeprowadzić wstępną diagnozę
tego zaburzenia poprzedzoną badaniem percepcji słuchowej.
W przyszłości będziemy mogli zaoferować państwa dzieciom terapię centralnego zaburzenia
przetwarzania słuchowego metodą Warnkego. Jest do tego potrzebny odpowiedni sprzęt,
w który - jak się spodziewamy - nasza poradnia będzie wyposażona w najbliższym czasie.
Prosimy szukać informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.
Download