wstep-do-logiki

advertisement
2
LOGIKA W sensie szerokim - semiotyka
* semantyka - nauka o relacji znaków (do czego się on odnosi)
*syntaktyka - nauka o łączeniu znaków w bardziej złożone struktury
* pragmatyka - relacja pomiędzy znakiem a tymi, którzy się nim posługują
- logika formalna - zajmuje się poprawnością
- ogólna metodologia nauk - ustala jak należy badać świat metodami naukowymi W sensie wąskim logika formalna Dzieje logiki formalnej: - etap logiki tradycyjnej: starożytność (twórcą Arystoteles),
średniowiecze
- etap logiki nowoczesnej:
* logika klasyczna (najprostsza)
* logika nieklasyczna: logiki wielowartościowe (logiki zawierające stałe logiczne), np. logika
modalna aletyczna, logika modalna normatywna (stałe logiczne nakazu, zakazu, dozwolenia), logika
przekonań (wierzy że, sądzi że)
Jan Łukasiewicz - twórca logiki trójwartościowej
Każde zdanie logiczne jest zdaniem gramatycznym. Nie wszystkie zdania gramatyczne są zdaniami
logicznymi.
Zdaniami w sensie logicznym nie są: - wypowiedzi dyrektywalne - funkcja sugestywna
* nakazuje się - normy postępowania (nakaz, zakaz)
* dyrektywa celowościowa (jeśli..)
* dyrektywa życzeniowa (optatywy)
- wypowiedzi oceniające - brak kryteriów stwierdzania (np. brak jednoznacznego kanonu piękna)
- wypowiedzi performatywne - przez wypowiedzi dokonuje się pewnych aktów twórczych, zmiany
w konwencjach społecznych („niech się stanie”, „ustanawiam Cię”
1. Teoria presupozycji - możemy wyznaczyć wartość logiczną zdania jeśli Presupozycja (Francja ma
króla) jest prawdziwa, w przeciwnym razie zdanie to nie jest oznajmieniem Presupozycja w sensie
logicznym - Presupozycja zdania A to sąd, który musi być prawdziwy, żeby zdaniu A przypisać
wartość logiczną (prawda lub fałsz)
[to co podał Hermann: takie założenie, od którego wartości zależy to czy zdanie presuponowane jest
fałszywe czy prawdziwe]
2. Teoria deskrypcji - zdanie nie może być prawdziwe, bo Francja jest republiką. Jednak negacja
zdania również nie jest prawdziwa [paradoks]. Struktura logiczna zdania różni się od jego struktury
gramatycznej, zatem zdanie to traktujemy jako deskrypcję (opis). Struktura logiczna: Istnieje ktoś (i
tylko jeden), kto jest obecnym królem Francji i zarazem jest łysy. Wówczas negacja zdania (nie
istnieje nikt…) jest prawdziwa.
Zdanie analityczne - prawdziwość przesądzana na podstawie użytych słów (wynikają z definicji),
np. Szwagier to mąż mojej siostry. Zdanie wewnątrz kontradyktoryjne
(…)
…; a więc założenie, że pozostali są w sytuacji przeciwnej)
Spójniki logiczne, inaczej funktory (prawdziwościowe, ekstensjonalne, zdaniowotwórcze od
argumentu zdaniowego) [tutaj się zagubiłam w tym co gadał, więc nie wiem o co chodzi, a w necie
na szybko nic nie znalazłam]
2(2)n- wzór na liczbę spójników n-argumentowych [to n to też jest jako kolejna potęga…
Rachunek zdań - Spójnik
Zdanie w sensie logicznym
Paradoks kłamcy - omówienie
Zagadnienia wstępne
Presupozycja i implikatura konwersacyjna - omówienie
Logika i legislacja
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download