Notatka prasowa

advertisement
+
Notatka prasowa
Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów
Prezentowana książka jest swoistą Encyklopedią Treblinki. Zawiera historię obozów
oraz setki świadectw, zdjęć i wspomnień o 1000 Polakach ratujących Żydów głównie z 15
powiatów. Informacje dotyczą ponad 310 zamordowanych, głównie za pomoc Żydom (w tym
18 księży), ponad 335 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ponad 450 osób, które z
narażeniem życia niosły efektywną pomoc. Po każdym rozdziale jest podsumowanie w
językach hebrajskim i angielskim. W książce jest zawartych ponad 1000 nazwisk Żydów i
ponad 1000 nazwisk Polaków, które łatwo odnaleźć, dzięki indeksowi osobowemu na końcu
publikacji.
Badania na tym terenie wykazały, że Instytut Yad Vashem w Jerozolimie odznaczył
medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” najwięcej osób z byłego powiatu
węgrowsko-sokołowskiego, na którego terytorium znajdowały się obozy w Treblince – w
sumie 91 osoby (kolejnych 20 wniosków jest w trakcie rozpatrywania). Z tego samego
powiatu zamordowano 44 osoby za pomoc Żydom, w tym 5 osób za podanie im chleba!
Ponadto znaczna część z 20 000 więźniów Treblinki I pochodziła właśnie z okolic obozów, a
wielu z nich tam zginęło.
Publikacja jest owocem kilkunastoletnich badań naukowych prowadzonych przez dra
Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz ks. mgra lic.
Pawła Rytel-Andrianika, studenta biblistyki i judaistyki na Uniwersytecie w Oxfordzie.
Książka poprzedzona jest wstępem ks. bpa Antoniego Dydycza, biskupa diecezji
drohiczyńskiej, na terenie której znajdują się obozy w Treblince oraz wprowadzeniem prof.
Antony’ego Polonski’ego, światowej sławy naukowca badającego Holokaust w Europie
środkowej i wschodniej z perspektywy żydowskiej.
W zakończeniu książki autorzy napisali: „Ufamy, że niniejsza monografia Treblinki i
okolic poszerzy wiedzę na temat badanego terenu, jak również przyczyni się do oddania
hołdu Męczennikom i Bohaterom, którzy z narażeniem życia, niejednokrotnie płacąc
najwyższą cenę, ratowali Żydów”. Bez zapoznania się z tą książką nie sposób profesjonalnie i
autorytatywnie wypowiadać się nt. Holokaustu w Treblince oraz w centralnej i wschodniej
Polsce.
Download