Gdańsk, dn - Muzeum II Wojny Światowej

advertisement
Promocja książki „Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny”
Muzeum II Wojny Światowej oraz Dom Spotkań z Historią zapraszają na promocję książki
„Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny,” autorstwa Jarosława Pałki,
Machteld Venken i Krzysztofa Marcina Zalewskiego.
Spotkanie odbędzie się 30 października 2013 r. (środa), o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią
w Warszawie, ul. Karowa 20.
W promocji wezmą udział:
Autorzy oraz dr hab. Ruth Leiserowitz z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
dr hab. Tomasz Chinciński z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Prowadzenie: dr Piotr Filipkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk
Fragmenty relacji odczytają: Waldemar Barwiński oraz Redbad Klijnstra
Wstęp wolny
Przedmiotem zainteresowania Autorów są doświadczenia wojenne konkretnej grupy osób – tzw.
maczkowców, czyli żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, przekazane w bezpośredniej
narracji biograficznej o okresie wojny, uzupełnione o dalsze losy powojenne w dużej mierze
naznaczone wojenną fazą biografii Praca wpisuje się zatem w formułę historii mówionej, która w
tym konkretnym przypadku zyskuje niejako dodatkowe znaczenie – Autorzy zdołali dotrzeć do
niemal wszystkich obecnie żyjących maczkowców (…) i zebrać historie życia żołnierzy gen. Maczka
i już sam ten fakt czyni recenzowaną pracę niesłychanie cennym źródłem historii mówionej.
dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Jarosław Pałka – historyk, sekretarz ds. merytorycznych Archiwum Historii Mówionej Domu
Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Autor książki Generał Stefan Mossor (1896–1957).
Biografia wojskowa (2009).
80-831 Gdańsk, ul. Długa 81/83
tel./fax: +48 58 323-75-20, 58 323-75-30
[email protected]
www.muzeum1939.pl
Machteld Venken – historyk, slawistka, senior postdoctoral researcher w Instytucie Historii
Europy Wschodniej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Autorka m.in. Straddling the Iron Curtain?
Immigrants, Immigrant Organisations, War Memories (2011).
Krzysztof Marcin Zalewski – historyk, socjolog. Opublikował m.in. Naród, religia, rasa.
Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie.
Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku (2010) oraz Republika Berlińska. Ewolucja
polityki pamięci a niemiecki patriotyzm (2009).
80-831 Gdańsk, ul. Długa 81/83
tel./fax: +48 58 323-75-20, 58 323-75-30
[email protected]
www.muzeum1939.pl
Download