Oświadczenie Tatarów Krymskich

advertisement
Oświadczenie
w sprawie tak zwanego „dżihadu”, który głosi samozwańczy „emir” Tatarów
krymskich – niejaki AbdelKerim
Po upadku komunizmu i skompromitowaniu się tej doktryny, wielu politykierów i zbrodniczych fanatyków na Bliskim Wschodzie postanowiło wykorzystać religię islamu do swoich
brudnych machinacji. Uprawiają terroryzm i bandytyzm, powołując się na religię islamu, do
czego nie mają żadnego prawa ani podstaw. Nie ma żadnej władzy w religii islamu, która
mogłaby ogłosić dżihad. To, co słyszymy obecnie w wydaniu niewielkiej grupki fanatyków, to
prowokacja mająca w oczach Polaków zohydzić krymskich Tatarów i ich walkę o wolną
ojczyznę. To Rosja popierała na Krymie islamski fundamentalizm, usiłując skompromitować
narodowy ruch Tatarów krymskich, którzy z islamskim fundamentalizmem ani z bandyckim
terroryzmem – nie mają nic wspólnego. Dlatego prosimy o nieuleganie prowokacjom, których
jeszcze niewątpliwie będzie sporo. Mają one na celu wprowadzenie chaosu i skompromitowanie słusznej walki o wolność i prawa człowieka Tatarów krymskich, którzy prowadząc ją,
nigdy nie uciekali się do przemocy – ani w czasach sowieckich, ani obecnie.
Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie
Selim Chazbijewicz – prawomocny przedstawiciel Medżlisu Narodu Tatarów Krymskich
w Polsce
Jadwiga Chmielowska
Swietłana Czerwonna
Piotr Hlebowicz
Jerzy Szahuniewicz
Dominik Napiwodzki
Download