Zapalenie osierdzia

advertisement
Zapalenie osierdzia - podział
kliniczny
Ostre (< 6 tygodni)
Podostre (<6 tygodni do 6 miesięcy)
Przewlekłe
1
Zapalenie osierdzia podział
etiologiczny
Zakaźne
• wirusowe
• ropne
• gruźlicze
• grzybicze
• inne (kiła , pasożyty)
2
Zapalenie osierdzia - podział
etiologiczny
Niezakaźne
• zawał serca ostry okres
• mocznica
• nowotwory (pierwotne i przerzutowe)
• obrzęk śluzowaty
• uraz klatki piersiowej
• po radioterapii
• ostre idiopatyczne
3
Zapalenie osierdzia podział
etiologiczny
Zwiazane prawdopodonie z nadwrażliwością i
autoimmunizacją
• gorączka reumatyczna
• kolagenozy (SLE, rzs, sklerodermia)
• polekowe (prokainamid, hydralazyna)
• Zespół Dresslera
• zespół po perikardiektomii
4
Objawy -ostre zapalenie osierdzia
• Ból w klp ( ostry, zamostkowy lub w
okolicy przedsercowej, niekiedy o
charakterze opłucnowym, zmniejsza się w
pozycji siedzącej i pochyleniu do przodu)
• szmer tarcia osierdzia (zmienne nasielnie)
• rozlane uniesienie ST w ekg
5
Płyn w osierdziu
• ściszenie tonów serca oraz zniknięcie
uderzenia koniuszkowego
• powiększenie sylwetki serca w rtg klp
• zmniejszenie woltażu zespołów QRS w ekg
oraz zmienność osi elektrycznej zespołów
QRS
• badanie rozstrzygające - echo serca
6
Tamponada
• zależy od szybkości narastania płynu w
osierdziu (200-2000 ml)
• wzrost ciśnienia wewnątrzosierdziowego
• ograniczenie napełniania komór serca
• spadek rzutu serca
7
Tamponada
• Duszność
• tachykardia
• poszerzenie żył szyjnych i powiększenie
wątroby
• niskie ciśnienie tętnicze
• puls paradoksalny (spadek o ponad 10
mmhg ciśnienia skurczowego podczas
wdechu)
• leczenie - nakłucie osierdzia pod kontrolą
8
Przewlekłe zaciskające zapalenie
osierdzia
•
•
•
•
Objawy
osłabienie i zła tolerancja wysiłku
chudnięcie i utrata apetytu
poszerzenie żył szyjnych, powiększenie
wątroby, wodobrzusze
• objaw Kussmaula (brak zapadania się żył na
wdechu)
• stuk osierdziowy
9
• słabe uderzenie koniuszkowe
Przewlekłe zapalenie osierdzia
• EKG-niski woltaż QRS, spłaszczenie lub
odwrócenie załamka T.
• RTG klp - brak powiększenia jam serca
zastoju w krążeniu małym , możliwe
zwapnienia w osierdziu
• Leczenie chirurgiczne - usunięcie osierdzia
10
Download