codziennik 23 kwietnia.indd

advertisement
niedziela
przy ołtarzu
CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
23 kwietnia 2017
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:
– STĄD ISKRA MIŁOSIERDZIA ROZCHODZI SIĘ NA CAŁY ŚWIAT
Czy prawda o Bożym Miłosierdziu staje się polską specjalnością?
Za sprawą sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach oraz apostołów
tej tajemnicy – św. Faustyny i św. Jana Pawła II w pewnym sensie tak.
W bieżącym numerze „Niedzieli” pojęcie Bożego Miłosierdzia
odmieniane jest przez wszystkie przypadki.
– CHAOS MIGRACJI
Papież Franciszek wiele uwagi poświęca tematowi migrantów.
Również w watykańskich urzędach to zagadnienie zajmuje serca
i umysły osób odpowiedzialnych za głoszenie Ewangelii
w jej społecznych wymiarach. W najnowszej „Niedzieli” –
rozmowa ze Stefano Fontaną – dyrektorem Międzynarodowego
Obserwatorium Nauki Społecznej Kościoła im. kard. Van Thuâna.
– MARZENIA O EUROPIE PEŁNEJ BOGA
Czy postać św. Wojciecha może wnieść światło do dzisiejszej
dyskusji na temat chrześcijańskiej tożsamości Europy? Okazuje się,
że biskup, który żył 1000 lat temu miał na ten temat wiele do powiedzenia. Czy wsłuchamy się w jego głos? Liturgiczne wspomnienie
tego świętego skłania niewątpliwie do refleksji, którą podejmuje
najnowszy numer „Niedzieli”.
NIEDZIELA
PONIEDZIAŁEK
23 KWIETNIA 2017 I NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
24 KWIETNIA 2017 I UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wprowadzenie do Liturgii
Wprowadzenie do Liturgii
Dziś Kościół obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Św. Jan Paweł II, ustanawiając ten dzień, spełnił życzenie samego Jezusa, który domagał się tego przez
św. Faustynę. Tym bardziej więc uwielbiajmy Chrystusa Miłosiernego.
Kościół obchodzi dziś uroczystość św. Wojciecha, który był biskupem i męczennikiem. Jego kult szybko ogarnął Polskę, a także Węgry, Czechy oraz inne kraje Europy.
Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika).
Kolekta
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz
wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli,
jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch,
przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy
odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Kolekta
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Prośmy Pana o łaski potrzebne nam i całemu Kościołowi:
Prośmy Pana za wstawiennictwem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika o łaski
konieczne do naszego zbawienia:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby jego duchowni byli dla ludu Bożego odbiciem
miłosiernego Ojca. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się, aby wszyscy pogrążeni w rozpaczy i lęku doświadczyli troskliwej
miłości Boga. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby łaska Boża wprowadziła ich
na drogę nawrócenia. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby sam Bóg był dla nich wieczną nagrodą.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, byśmy umieli dzielić się z innymi doznaną miłością.
Ciebie prosimy...
Boże, nasz najlepszy Ojcze, przyjmij te błagania i napełnij nasze serca swoim
pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie
i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; † spraw, prosimy, aby ten,
który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby stał na straży godności każdego człowieka,
od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za kierujących państwami, aby prawa, które ustanawiają, nigdy
nie godziły w ludzkie życie. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Chrystusie znaleźli ukojenie.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by dobry Bóg przyjął ich do grona zbawionych w Niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali o modlitwie i każdego dnia żyli
na wzór św. Wojciecha. Ciebie prosimy...
Chryste, który stałeś się człowiekiem dla naszego zbawienia, przyjmij nasze błagania
i udziel nam swojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy
przyjęli, * nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2
Modlitwa po Komunii
Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Twojej prosimy Cię, Panie Jezu, †
abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze *
i wyznawali ją słowami i uczynkami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3
WTOREK
ŚRODA
25 KWIETNIA 2017 I ŚWIĘTO ŚW. MARKA
EWANGELISTY
26 KWIETNIA 2017 I DZIEŃ POWSZEDNI
Wprowadzenie do Liturgii
Wprowadzenie do Liturgii
Przeżywamy dziś święto św. Marka Ewangelisty. Spisał on w swojej Ewangelii
katechezę św. Piotra, a później założył Kościół w Aleksandrii i tam poniósł śmierć
męczeńską. Niech przykład jego wiary towarzyszy nam w życiu.
Dziś Jezus mówi nam w Ewangelii o życiu w prawdzie. Każdy, kto boi się prawdy
i ją odrzuca, oddala się od Boga. Wybierając kłamstwo, zawsze wybieramy śmierć.
Módlmy się za samych siebie, abyśmy mieli odwagę żyć prawdą, której wymaga
od nas Chrystus.
Kolekta
Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej
Nowiny, † spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali
Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Kolekta
Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać misterium paschalne, dzięki któremu
człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, † pokornie Cię
prosimy, * spraw, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Prośmy Pana za wstawiennictwem św. Marka:
Modlitwa wiernych
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie wypełniał misję nauczania wszystkich
narodów. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby kierowani Duchem Świętym umacniali
nas w wierze i miłości. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby dobry Bóg nagrodził ich
cierpienia. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli już z tego świata, by Bóg przyjął ich
do grona zbawionych w Niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy na wzór św. Marka potrafili głosić światu
Chrystusa. Ciebie prosimy...
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i spraw, aby za wstawiennictwem
św. Marka Kościół trwał w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, niech Sakrament przyjęty z Twojego ołtarza nas uświęci *
i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Marek. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
4
Do Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, zanośmy nasze prośby:
1. Spraw, Panie, aby Papież, biskupi i kapłani zawsze kierowali się w życiu prawdą.
Ciebie prosimy...
2. Spraw, Panie, aby młodzi ludzie coraz chętniej odpowiadali w swoim życiu
na głos powołania. Ciebie prosimy...
3. Spraw, Panie, by ludzie oddalający się od potrzebujących wrócili na drogę
Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy...
4. Spraw, Panie, by nasi bliscy zmarli osiągnęli życie wieczne w Twojej obecności.
Ciebie prosimy...
5. Spraw, Panie, byśmy wszyscy, tu zebrani, w swoim otoczeniu zawsze szerzyli
Twoją miłość. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Panie, naszych modlitw i udziel nam darów, o które prosimy. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
5
CZWARTEK
PIĄTEK
27 KWIETNIA 2017 I DZIEŃ POWSZEDNI
28 KWIETNIA 2017 I DZIEŃ POWSZEDNI
Wprowadzenie do Liturgii
Wprowadzenie do Liturgii
W dzisiejszej Ewangelii Jezus powie, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne.
Eucharystia, na której się zgromadziliśmy, to szczególne spotkanie z Bogiem, który
pragnie komunii z człowiekiem, by go umacniać i prowadzić.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy piękny opis cudu, gdy Jezus rozmnaża chleb na
pustkowiu. Chrystus zaspokaja głód fizyczny otaczającego Go tłumu, jednak dobrze
wie, że prawdziwym pragnieniem i głodem człowieka jest doświadczenie miłości, którą
najpełniej daje tylko Bóg.
Kolekta
Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, *
przyniosła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Kolekta
Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy
szatana, † spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli * i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, który trwającym w Nim obiecał dać życie wieczne, polecajmy Bogu nasze potrzeby:
1. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby z wiarą i nadzieją zabiegały o swoje
zbawienie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby ofiarnie pracowali w winnicy Bożej.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za całą naszą ojczyznę, by życie szanowano w niej od poczęcia
do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby zjednoczeni z Chrystusem osiągnęli życie wieczne.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej Liturgii, abyśmy codziennie
umierali dla grzechu. Ciebie prosimy...
Boże, przyjmij nasze błagania, spraw, abyśmy zawsze trwali w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, który karmi nas Chlebem swojego Ciała, zanośmy prośby
do Boga:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez głoszenie słowa Bożego i udzielanie
sakramentów głosił światu Chrystusa. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby całe swoje życie ofiarowali Chrystusowi. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za powołanych, aby nie bali się odpowiedzieć na głos wzywającego
Chrystusa. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg otworzył im bramy Nieba. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, abyśmy karmili się nie samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ciebie prosimy...
Boże, przyjmij nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Modlitwa po Komunii
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas
do życia wiecznego, † pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij
nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
6
Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, † których odkupiłeś
przez mękę Twojego Syna, * i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
7
SOBOTA
29 KWIETNIA 2017 I ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY
SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA,
PATRONKI EUROPY
Wprowadzenie do Liturgii
Św. Katarzyna Sieneńska urodziła się w 1347 r. Pełna miłości Boga i bliźniego
popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Zmarła w 1380 r. Pozostawiła po sobie
kilka dzieł teologicznych. Papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła.
Kolekta
Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc
Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, † spraw za jej wstawiennictwem, *
abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali z objawienia Jego chwały.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Do Boga, który jest święty, zanośmy nasze błagania:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, by mógł się cieszyć świętością. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby przez głoszenie Dobrej Nowiny
docierali z Chrystusem do naszych serc. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za duchownych prześladowanych na świecie, aby znosili trud
krzyża, korzystając za światła wiary. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili udziału w świętości Boga. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w przykład św. Katarzyny pogłębiali swoje życie religijne. Ciebie prosimy...
Boże, wysłuchaj naszych modlitw, zanoszonych za wstawiennictwem św. Katarzyny.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy eucharystyczny Pokarm, który podtrzymywał
nawet doczesne życie świętej Katarzyny, * niech on nam zapewni życie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
8
Download