Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej 2017

advertisement
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach
im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11
tel. (81) 458 66 40, fax. (81) 458 66 43
www.zsonr2.pl, e-mail: [email protected]
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej 2017
„Liebe ist”
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach zaprasza
nauczycieli – germanistów uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz ich
uczniów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckiej „Liebe ist”, który
odbędzie się 3 marca 2017 (piątek) od godz.10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
Koordynatorem konkursu jest mgr Beata Piesta.
Współpraca organizacyjna: mgr Agata
Łysiak i mgr Krzysztof Dąbrowski.
Cele:
- motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
- wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych narodowości, a szczególnie
niemieckiego obszaru językowego,
- łamanie stereotypów i uczenie tolerancji,
- wspieranie pasji i uzdolnień muzycznych uczniów,
- popularyzacja piosenek niemieckiego obszaru językowego i języka niemieckiego wśród
młodzieży.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie utworu w języku niemieckim, którego tematem
będzie miłość i przyjaźń w jednej z poniższych kategorii:

solista

zespół wokalny lub zespół wokalno-instrumentalny
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu puławskiego, w jednej z dwóch podanych kategorii
(solista, zespół wokalny lub zespół wokalno-instrumentalny), na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 utwory (prezentacje) wykonane przez solistę,
zespół wokalny lub zespół wokalno – instrumentalny.
3. Zespół wokalny może liczyć nie więcej niż 5 osoby, a zespół wokalno-instrumentalny nie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach
im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11
tel. (81) 458 66 40, fax. (81) 458 66 43
www.zsonr2.pl, e-mail: [email protected]
więcej niż 6 osób. (W wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 9 osób).
4. Każdy uczestnik i zespół może wykonać tylko jedną piosenkę w języku niemieckim, jej
długość nie może przekraczać 5 min.
5. Piosenka, której tematem przewodnim jest miłość lub przyjaźń może być wykonywana
tylko w języku niemieckim.
6. Każda szkoła przydziela opiekuna dla wszystkich swoich uczestników konkursu oraz
pięcioosobową grupę publiczności.
7. Nauczyciel – opiekun zgłasza uczestników konkursu wypełniając i wysyłając formularz
zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej ZSO Nr 2 w Puławach
– www.zsonr2.pl)
8. Formularze zgłoszenia
należy przesłać do dnia 17 lutego 2017 r.
na adres:
[email protected] , bezpośrednio na adres szkoły z dopiskiem „Konkurs piosenki
niemieckiej 2017”. Podczas konkursu akompaniament we własnym zakresie (albo płyta z
podkładem muzycznym)
9. Akompaniamenty na płycie CD lub pendrivie należy przesłać pocztą lub
dostarczyć do szkoły ZSO nr 2 w Puławach, ul. Wróblewskiego 11 do dnia 01 marca
2017r. (lub ewentualnie w dniu konkursu)
10. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach w dniu 3
marca 2017r.
11. Uczestnicy będą oceniani przez komisję składającą się z opiekunów uczestników,
nauczycieli języka niemieckiego pod przewodnictwem muzyka z naszej szkoły. Jury
będzie oceniać każde wykonanie pod względem poprawności muzycznej, poprawności
wymowy niemieckiej, intonacji, interpretacji, aranżacji utworu i ogólnego wrażenia
artystycznego.
12. Komisja wyłoni zwycięzców w każdej z 2 kategorii (solista, zespół wokalny lub zespół
wokalno-instrumentalny). Przewidujemy dodatkowe wyróżnienia w konkursie.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi po obradach jury.
14. Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie. O
zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
Download