Proponowane tematy prac magisterskich

advertisement
Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Proponowane tematy prac magisterskich
1. Analiza dynamiki i struktury budżetu wybranej gminy.
2. Statystyczna analiza ruchu turystycznego w województwie
zachodniopomorskim i w Polsce.
3. Statystyczna analiza dynamiki rozkładów bezrobocia w województwie
zachodniopomorskim według powiatów i gmin.
4. Ekonometryczne modelowanie struktury i dynamiki depozytów w wybranym
oddziale banku.
6. Zastosowanie metod statystycznych w badaniu kondycji finansowej spółek
notowanych na GPN.
7. Badanie struktury dochodów, odliczeń oraz podatków na podstawie PIT-ów.
8. Ekonometryczne modelowanie wybranych zmiennych (kosztów, przychodów,
produkcji, sprzedaży) w wybranej firmie.
9. Zastosowanie klasycznych modeli szeregu czasowego w prognozowaniu
brakujących danych.
10. Statystyczna analiza zmian demograficznych w województwie
zachodniopomorskim.
11. Statystyczna analiza rynku nieruchomości w wybranych miastach w Polsce
12. Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do klasyfikacji
rejonów ze względu na określone cechy
13. Delimitacja rejonów produkcji rolnej.
14. Zastosowanie metod statystycznych w kontroli jakości.
15. zastosowanie metod ekonometrycznych w budowie portfela papierów
wartościowych.
16. Student może zaproponować własny temat.
Download