Wędrówki po starożytności

advertisement
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII I JĘZYKA POLSKIEGO
PROWADZONEJ W BLOKU HUMANISTYCZNYM
W KLASIE V PRZEZ MGR MAŁGORZATĘ TOMASZEWSKĄ
TEMAT LEKCJI: WĘDRÓWKI PO STAROŻYTNOŚCI –
EGIPT, GRECJA, RZYM
1. Czas trwania lekcji: 90 minut
2. Cel główny:
Zebranie i utrwalenie wiadomości zdobytych na poprzednich lekcjach historii i języka
polskiego; usystematyzowanie tej wiedzy; uświadomienie uczniom związków starożytności
ze współczesnością (życie codzienne ludzi dawniej i dzisiaj, szkolnictwo, sposób ubierania
się, żywienia itp.),aktywizowanie uczniów; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
i syntezy nowych zjawisk.
3. Cele operacyjne:
Uczeń będzie potrafił:
- łączyć wiedzę uzyskaną wcześniej z różnych źródeł informacji (podręcznik,
czasopismo, film edukacyjny, encyklopedia, książki o tematyce starożytnej) oraz
różnych dziedzin (język polski, historia )
- efektywnie współpracować w grupie
- przygotować wypowiedź ustną, słuchać zdania innych
- prezentować przygotowany materiał
- zręcznie zaznaczać na osi czasu daty podanych wydarzeń historycznych;
ze zrozumieniem stosować terminy: p.n.e., n.e., p.Ch.
4. Metoda: Kreator (samodzielne dochodzenie do wiedzy)
5. Forma pracy: grupowa
6. Środki dydaktyczne: teksty źródłowe (listy fikcyjnych dzieci – mieszkańców
starożytnych krajów; ciekawostki historyczne dotyczące wierzeń, zwyczajów), informacje
i ilustracje z czasopism dla dzieci pt. „Wally poznaje historię Świata”, wiadomości
z programów edukacyjnych, mapa historyczna, książki o tematyce starożytnej, materiał
i zapinki potrzebne do stworzenia starożytnej kreacji.
PRZEBIEG LEKCJI:
W czasie tych dwóch jednostek lekcyjnych przenikają się treści
programowe oraz umiejętności kluczowe wspólne dla j. polskiego i historii.
1. Zaangażowanie
Nawiązanie do tych lekcji, na których była mowa o życiu starożytnych Egipcjan,
Ateńczyków, Rzymian. Odwołanie się do wiedzy zdobytej na języku polskim
o wierzeniach starożytnych Greków (poznane mity) oraz o życiu gladiatorów (lektura
„Uczniowie Spartakusa”). Rozdanie materiałów do prac w grupach. Zapoznanie uczniów
z instrukcją.
2. Sformułowanie tematu lekcji: Wędrówki po starożytności – Egipt, Grecja, Rzym
Zasygnalizowanie, że jest to lekcja powtórzeniowa, podsumowująca.
3. Badanie i przekształcanie problemu
Uczniowie opracowują problem w oparciu o teksty – wypełniają tabelkę, odpowiednimi
informacjami. Przeglądają czasopisma oraz książki. Przygotowują się do wypowiedzi
ustnej. Tworzą starożytną kreację.
4. Prezentacja
Grupy pod kierunkiem lidera prezentują przygotowany przez nauczyciela materiał
(kolejność wykonywania zadań i prezentowania zgodne z instrukcją). Uczniowie
informują, opowiadają, spontanicznie porównują życie dawniej i dziś, demonstrują,
zaznaczają daty na osi czasu, pokazują na mapie starożytne państwa.
5. Ćwiczenia na zakończenie
Uczniowie – ochotnicy losują karteczki z pojęciami historycznymi dotyczącymi
starożytności; zapisują je na tablicy, przyporządkowując do odpowiedniej tabelki.
6. Refleksja. Samoocena
Co zrobiliśmy? Czy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy? Jak nam się pracowało
w grupach? Czego się nauczyliśmy?
7. Ewaluacja
Uczniowie zapisują na przygotowanych kartkach uwagi na temat lekcji.
8. Ocena nauczycielki
Uwzględniająca następujące kryteria: sposób prezentacji, selekcja informacji, poprawność
wypowiedzi.
9. Praca domowa
Napisz opowiadanie .Tematy pracy do wyboru.
1. Jeden dzień w starożytnym Egipcie, Atenach, Rzymie
2. Życie codzienne ludzi „wczoraj i dziś”
3. Ślady starożytności w naszym mieście
INSTRUKCJA DO PRACY DLA GRUPY I
Wybierzcie spośród siebie prezenterów, którzy przedstawią efekty Waszej
pracy.
1. Zapoznajcie się z listem od Dinhu i odpowiedzcie na następujące pytania:
- jak ubierali się starożytni Egipcjanie?
- co jedli?
- czego uczyły się egipskie dzieci?
- w co się bawiły?
Informacje wpiszcie w odpowiednie tabelki i przygotujcie krótką wypowiedź
na temat, czym różni się nasze codzienne życie od życia starożytnych Egipcjan.
2. Przeczytajcie ciekawostkę i zastanówcie się, jak można ją opowiedzieć
własnymi słowami.
3. Przejrzyjcie czasopismo „Wally poznaje historię Świata ”
oraz przygotowane książki o tematyce starożytnej i zwróćcie uwagę,
czy są w nim informacje, które by Was zainteresowały. Czy warto czytać
czasopisma popularnonaukowe? Przygotujcie wypowiedź na ten temat.
4. Zastanówcie się, czy umiecie zaznaczyć podane daty na osi czasu.
5. Przygotujcie starożytną kreację wg podanego schematu.
ŻYCZĘ WAM POWODZENIA!
/LIST/
Witam!
Nazywam się Dinhu, mam dziesięć lat i mieszkam w samym środku
wielkiego miasta Memfis. Nasz dom położony jest przy ruchliwej ulicy, dlatego
przechodnie zaglądają nam do okien. Widzą wtedy mojego tatę i starszą siostrę,
którzy od rana do wieczora szyją torby ze skóry. Moja mama i ja zajmujemy się
ich ozdabianiem.
Od kilku lat uczę się wyprawiania skór i ich szycia – gdy dorosnę, będę
przecież pewno robił to, co tata. Zresztą, wszystkie dzieci w okolicy uczą się
zawodów swoich rodziców – lepienia naczyń z gliny, tkania ubrań, stolarki.
Bardzo chciałbym się nauczyć czegoś więcej – pisania i czytania, ale moi
rodzice są za biedni, by posłać mnie do szkoły. Tata mówi, że hieroglifów, czyli
znaków pisma egipskiego, jest bardzo wiele i na pewno nie zdołałbym ich
zapamiętać.
Prawie codziennie chodzimy z tatą i siostrą na pobliski bazar, gdzie
wymieniamy gotowe torby na pożywienie, ubrania czy narzędzia. Bardzo lubię
chodzić na targ – oglądam stragany ze zbożem, winogronami, oliwkami.
Kupujemy warzywa (groch, bób, ogórki), a także mięso kaczki, jagnięcia lub
wołu. Nie możemy się zdecydować, jakie kupić owoce. Lubię zarówno figi,
melony, ale również arbuzy, śliwki i granaty.
Jestem ubrany w krótką spódniczkę uszytą z przewiewnego lnu. Niektórzy
mają na sobie tuniki sięgające łydek albo kostek. Jest sucho i gorąco.
Bardzo lubię się bawić. Razem z innymi dziećmi ganiamy się, rzucamy do
siebie szmacianą piłką lub przeciągamy linę. Dziewczynki przynoszą lalki,
przyprowadzają swoje domowe zwierzątka: koty, psy, małpki. Wiecie, co
powiedział mi Enach? Podobno dzieci naszego Najwspanialszego Faraona
Menesa mają basen z czyściutką wodą, w którym mogą pływać, kiedy tylko
chcą. Jak myślicie, czy to możliwe?
/CIEKAWOSTKA/
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie spróbuj opowiedzieć go własnymi słowami swoim
kolegom.
Oto ciekawostka!
Mieszkańcy Egiptu czcili setki bogów i bogiń. Amon był władcą bogów,
a Nut boginią nieba. Wielu bogów przedstawiano w postaci zwierząt. Bastet
była boginią – kotką. Nazywano ją także Paszt. Być może dlatego wołamy dziś:
„ a psik” przeganiając koty. W Egipcie koty były święte – za ich zabicie można
było być skazanym na śmierć. Gdy kot zdychał, cała rodzina goliła brwi na znak
żałoby.
STAROŻYTNY EGIPT
Po przeczytaniu listu od Dinhu postarajcie się wypełnić poniższą tabelkę, by uporządkować
zdobyte wiadomości o życiu starożytnych Egipcjan.
STRÓJ
POŻYWIENIE
SZKOŁA
ZABAWY
STAROŻYTNA KREACJA
Ty na pewno nie musisz chodzić boso i nago. Spróbuj przygotować sobie
plażową kreację na wzór egipski.
1. Prostokątny kawałek materiału owiń wokół bioder
2. Zepnij z boku lub zwiąż dwoma górnymi końcami
Spódniczka plażowa gotowa!
Gotowe! Masz rewelacyjny strój na lato!
INSTRUKCJA DO PRACY DLA GRUPY II
Wybierzcie spośród siebie prezenterów, którzy przedstawią efekty Waszej
pracy.
-
1. Zapoznajcie się z listem od Euklesa i odpowiedzcie na następujące
pytania:
jak ubierali się starożytni Ateńczycy?
co jedli?
czego uczyły się ateńskie dzieci?
w co się bawiły?
Informacje wpiszcie w odpowiednie tabelki i przygotujcie krótką
wypowiedź na temat, czym różni się nasze codzienne życie od życia
starożytnych Greków.
2. Przeczytajcie ciekawostkę i zastanówcie się, jak można ją opowiedzieć
własnymi słowami.
3. Przejrzyjcie czasopismo „Wally poznaje historię Świata” oraz książki
o tematyce starożytnej i zwróćcie uwagę, czy są w nim informacje, które
by Was zainteresowały. Czy warto czytać czasopisma
popularnonaukowe? Przygotujcie wypowiedź na ten temat.
4. Zastanówcie się, czy umiecie zaznaczyć podane daty na osi czasu.
5. Przygotujcie starożytną kreację wg podanego schematu.
ŻYCZĘ WAM POWODZENIA!
/LIST/
WITAM!
Nazywam się Eukles i jestem Ateńczykiem. Moje miasto jest niezwykłe.
Mieszka w nim mnóstwo ludzi, a na ulicach panuje stale ogromny ruch.
Najtłoczniej jest na targowisku – na placu zwanym Agorą. Tu spotykają się
mieszkańcy miasta, kupcy, rzemieślnicy i rolnicy handlujący swoimi
produktami. Kupuję tu z mamą mąkę jęczmienną na placki, jarzyny: cebulę,
oliwki, bób, soczewicę oraz orzechy, jaja, ryby i suszone figi. Jestem ubrany
w krótką tunikę podtrzymywaną w pasie zapinką, która zostawia odkryte jedno
ramię. Niektórzy mężczyźni i kobiety noszą lekką lnianą tunikę różnej długości,
spinaną na obydwu ramionach broszami lub wiązaną.
Razem z innymi chłopcami uczę się w grupie pod kierunkiem nauczycieli.
Jeden z nich uczy pisania i czytania oraz zapisywania liczb i liczenia. Piszemy
na drewnianych tabliczkach powleczonych woskiem. Gdy się pomylę, wycieram
tabliczkę i piszę jeszcze raz. Drugi nauczyciel uczy nas gry na instrumentach
i śpiewu. Zadaniem trzeciego jest nauczanie gimnastyki. Moja siostra ma lepiej.
Ona nie musi się tyle uczyć. Mieszka z mamą i innymi kobietami w żeńskiej
części domu. Uczy się gospodarstwa domowego a tylko czasami czytania
i pisania.
Czy wiecie jak wygląda jojo? To ulubiona zabawka mojej siostry.
Oczywiście wtedy, gdy nie bawi się lalkami. Niedługo będzie się musiała z nimi
rozstać. Wkrótce skończy czternaście lat i wyjdzie za mąż. Ja uwielbiam zabawę
w orzechy. Wczoraj rzucałem tak celnie, że wygrałem wszystkie orzechy
od moich kolegów. Lubię też grać w grę polegającą na odbijaniu piłki kijem
toczącej się po trawie. W przyszłym roku zacznę ćwiczenia sportowe. Postaram
się być najlepszy, bo chciałbym wziąć udział w igrzyskach olimpijskich które
organizowane są co cztery lata.
/CIEKAWOSTKA/
Przeczytaj poniższy tekst, następnie spróbuj opowiedzieć go własnymi słowami swoim
kolegom.
Oto ciekawostka!
Sparta kontra Ateny
Spartanie byli okrutnymi wojownikami – najeżdżali kraje, a z ich
mieszkańców czynili niewolników. Żeby utrzymać podbite ludy
w posłuszeństwie, każdy mężczyzna i chłopiec musiał służyć w armii.
W Sparcie słabe lub ułomne niemowlęta pozostawiano na śmierć w górach
Tajget. Dzieci Spartan trzymano w głodzie i chłodzie, i bito je, by były
wytrzymałe. Chłopców wysyłano do szkoły wojskowej, gdy mieli 7 lat.
Gdy ukończyli 20 lat, zaczynali 40-letnią służbę wojskową!
STAROŻYTNE ATENY
Po przeczytaniu listu od Euklesa postarajcie się wypełnić poniższą tabelkę, by
uporządkować zdobyte wiadomości o życiu starożytnych Ateńczyków.
Strój
Pożywienie
Szkoła
Zabawy
STAROŻYTNA KREACJA
Ty na pewno nie musisz chodzić boso i nago. Spróbuj przygotować sobie
plażową kreację na wzór grecki.
1. Prostokątny kawałek materiału złóż, zaginając około jednej trzeciej
wzdłuż dłuższego boku.
2. Złóż materiał na pół.
3. Okryj się tak złożoną szatą.
4. Zepnij materiał na ramionach i przewiąż paskiem.
Gotowe! Masz rewelacyjny strój na lato!
INSTRUKCJA DO PRACY DLA GRUPY III
Wybierzcie spośród siebie prezentera, który przedstawi efekty Waszej
pracy.
1. Zapoznajcie się z listem od Tytusa i odpowiedzcie na następujące pytania:
- jak ubierali się starożytni Rzymianie?
- co jedli?
- czego uczyły się rzymskie dzieci?
- w co się bawiły?
Informacje wpiszcie w odpowiednie tabelki i przygotujcie krótką
wypowiedź na temat, czym różni się nasze codzienne życie od życia
starożytnych Rzymian.
2. Przeczytajcie ciekawostkę i zastanówcie się, jak można ją opowiedzieć
własnymi słowami.
3. Przejrzyjcie czasopismo „Wally poznaje historię Świata” oraz książki
o tematyce starożytnej i zwróćcie uwagę, czy są w nim informacje,
które by Was zainteresowały. Czy warto czytać czasopisma
popularnonaukowe? Przygotujcie wypowiedź na ten temat.
4. Zastanówcie się, czy umiecie zaznaczyć podane daty na osi czasu.
5. Przygotujcie starożytną kreację wg podanego schematu.
ŻYCZĘ WAM POWODZENIA!
/LIST/
WITAM!
Nazywam się Tytus i jestem Rzymianinem. Mieszkam w stolicy cesarstwa.
Aby wyobrazić sobie, jakim miastem jest Rzym, pomyślcie, że ma on 37 bram,
29 wielkich ulic, ogromne place, nieskończoną liczbę dróg drugorzędnych,
8 mostów na Tybrze, 856 łaźni prywatnych, 11 tam, 1152 fontanny,
190 spichlerzy, 254 młyny, 10 bazylik, 36 łuków triumfalnych 2 cyrki,
2 amfiteatry Wspaniałe budowle wzniesione z cennych marmurów stoją obok
skromniejszych siedzib. Nie brak zielonych przestrzeni, w których możecie
znaleźć ochłodę w najbardziej upalne dni.
Najciekawiej i najgłośniej jest na słynnym Forum Romanum. Nie macie
pojęcia ile się tu dzieje! Handlarze głośno zachwalają swój towar, ktoś głośno
czyta swoje wiersze, ktoś inny rozprawia o polityce, następni kierują się
do grobowca Romulusa, aby go podziwiać. Najbardziej spodobałaby się Wam
mównica zbudowana na sprowadzonych do Rzymu dziobach zniszczonych
okrętów nieprzyjacielskich. Przemawiają z niej politycy. Ten plac to prawdziwe
serce miasta. Lubię tu z rodzicami robić zakupy. Kupujemy jarzyny, kozie
mleko, ser, oliwki. Nie zapominamy o owocach: jest ich mnóstwo. Kupujemy
jabłka, gruszki, wiśnie, winogrona.
Jeżeli chcecie spacerować po mieście ubrani jak prawdziwi obywatele
rzymscy, powinniście założyć togę, strój oficjalny: długą, białą, ciężką szatę
z wełny. Wszyscy jednak wolą nosić lekką i wygodną tunikę. Są to dwa proste
kawałki materiału zszyte razem i ściągnięte w talii paskiem. Tunikę noszą
zarówno kobiety i mężczyźni.
My, dzieci rzymskie, lubimy się bawić w ,,żołnierzy”, w ,,ciuciubabkę” lub
w ,,konie”. Bujamy się na huśtawce, ganiamy się. Toczymy obręcz, bawimy się
bąkami.
W Rzymie tylko rodziny bogate wysyłają dzieci do szkoły, edukacja
bowiem nie jest ani obowiązkowa, ani bezpłatna. Szkołę podstawową zaczyna
się około 6-7 roku życia. Lekcje rozpoczynają się o świcie i kończą wczesnym
popołudniem. Jedynie nieliczni uprzywilejowani chłopcy po nauce podstawowej
kontynuują studia z mistrzem, który wprowadza ich w teksty Homera,
Wergiliusza i Horacego.
/CIEKAWOSTKA/
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie spróbuj opowiedzieć go swoim kolegom własnymi
słowami
Oto ciekawostka
Jednym z ważnych osiągnięć w rzymskich miastach było dobre
zaopatrzenie w wodę. Rzymianie lubili korzystać z łazienek i toalet. Zużywali
codziennie 6 razy więcej wody niż współcześni ludzie. Bogaci Rzymianie mieli
własne łazienki. Pozostali korzystali z publicznych łaźni czyli term. Były dość
tanie, a dzieci chodziły do nich za darmo. Najpierw ochładzano się w zimnej
wodzie, potem rozgrzewano się w saunie, by się spocić. Następnie nacierano
ciało oliwą a potem zdrapywano pot, brud i oliwę skrobakiem zwanym
strygillą. Po skoku do wody i namaszczeniu wonnymi olejkami brano masaż.
STAROŻYTNY RZYM
Po przeczytaniu listu od Tytusa postarajcie się wypełnić poniższą tabelkę, by uporządkować
zdobyte wiadomości o życiu starożytnych Rzymian.
STRÓJ
POŻYWIENIE
SZKOŁA
ZABAWY
.
STAROŻYTNA KREACJA
Ty na pewno nie musisz chodzić boso i nago. Spróbuj przygotować sobie
plażową kreację na wzór rzymski.
1. Prostokątny kawałek materiału złóż na pół.
2. Okryj się tak złożoną szatą.
3. Zwiąż lub zepnij dwa końce na jednym ramieniu.
Gotowe! Masz rewelacyjny strój na lato!
WTEDY I DZIŚ
W starożytnym:
Egipcie
Atenach
Rzymie
Ubiór
Pożywienie
Szkoła
Zabawy
Daty do zaznaczenia na osi czasu
2850 r. p.n.e. – KRÓL MENES ZJEDNOCZYŁ EGIPT I ZAŁOŻYŁ
PIERWSZĄ DYNASTIĘ FARAONÓW
2500 r. p.n.e. - ZACZYNA SIĘ EPOKA WIELKICH PIRAMID
1570 r. p.n.e. - EGIPT U SZCZYTU POTĘGI
1100 r. p.n.e. - POCZĄTEK UPADKU EGIPTU
776 r. p.n.e. - PIERWSZA OLIMPIADA
500 r. p.n.e. - ZACZYNA SIĘ ZŁOTY WIEK GRECJI
477 r. p.n.e. - ATENY STAJĄ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYM
MIASTEM-PAŃSTWEM W GRECJI
431 r. p.n.e. - SPARTA I ATENY ZACZYANAJĄ WALCZYĆ
ZE SOBĄ
146 r. p.n.e. - ATENY DOSTAJĄ SIĘ POD PANOWANIE
RZYMU
753 r. p.n.e. - ZAŁOŻENIE RZYMU
27 r. p.n.e. - OKTAWIAN AUGUST ZOSTAJE CESARZEM
54 r. p.n.e. - CESARZEM ZOSTAJE NERON
POJĘCIA DO WYJAŚNIENIA (DLA CHĘTNYCH)
FARAON,
HIEROGLIFY , AGORA,
MUMIA, OLIMPIADA,
PIRAMIDA, MIT,
PAPIRUS, SKRYBA,
STADION, AKADEMIA,
SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE,
AKWEDUKT, TERMY,
AMFITEATR, FORUM,
GLADIATOR,
SPARTAKUS
Download