Microsoft PowerPoint - Sikora - B\363le kr\352gos

advertisement
Bóle kręgosłupa
ledźwiowego
www.pandm.org
Etiologia
-
Rodzaj bólu zależy od podrażnienia jednego z
dwóch układów nerwowych.
Tranzytowego (rdzeń)
Korzeni
Drażnienie tych układów daje najczęściej objawy
rwy kulszowej, drętwienia lub parestezji
w kończynach, osłabienia siły mm i czucia pow.,
a także zaniki mięśniowe
www.pandm.org
Zmiany
patologiczne
wywołujące
dol. bólowe są bardzo zróżnicowane
i uwarunkowane zarówno czynnikami
zew.
jak
wewnętrznymi
wieloma
i
organizmu
www.pandm.org
stanami
chorobami
Najcześciej wyst., zmiany w krążku i
stawach
międzywyrostkowych,
ale
mogą się one umiejscawiać również w
więzadłach, przyczepach mięśniowych i
mieć
swoje
źródło
okołokręgosłupowych
www.pandm.org
w
zmianach
Przyczyna zmian mogą być ponadto zmiany
wrodzone i nabyte kręgów i kręgosłupa,
zaburzenia
statyczne,
przeciążenia
cywilizacyjne, zwyrodnienia związane ze
starzeniem się org,. zaburzenia mineralizacji
kośca i ch. Kręgosłupa.
Jak z tego wynika przyczyn dolegl.
bólowych kręgosłupa jest wiele,
a miejscem ich wyjścia może być
nie tylko kręgosłup.
www.pandm.org
Przyczyny bólów krzyża
ORTOPEDYCZNE
1) Zmiany kręgopochodne
A/ zmiany wrodzone kręgosłupa – lumbalizacja,
sakralizacja, kręgi klinowe, kręgozmyki,
osteogenesis imperfekta, chondrodystrophia,
wrodzone kyfozy, ch. Scheuermanna, pozioma
kość krzyżowa, scoliozy wrodzone
B/ schorzenia kręgosłupa – osteomalacja, osteoporoza,
zmiany zapalne i pourazowe, zmiany nowotwor.,
vertebra plana
www.pandm.org
Przyczyny bólów krzyża
ORTOPEDYCZNE
2) Przyczyny pozakręgowe
A/ miedniczopochodne – skośne ustawienie miednicy, torsja
miednicy, LCC, pochylenie miednicy wskutek przykurczów
w stawach biodrowych, porażeń, niedowładów m. brzucha
i prostowników stawów biodrowych
B/ zmiany w kończynach dolnych – przykurcze w st.
iodrowych, niedowłady i zaniki mm k.d., usztywnienia st.
koilanowego i biodrowego, kolana koślawe i szpotawe,
jednostronne zmiany zniekształcające w stopie, różnica
długości kończyn, stan po amputacji w obrębie k.d.
C/ zmiany w kończynie górnej – stan po amputacji ramienia,
usztywnienie barku, niedowłady i porażenia kończyn
górnych,
uszkodzenia splotu barkowego, porażenia typu Erba
www.pandm.org
Inne przyczyny
I)
II)
III)
IV)
V)
Reumatologiczne – ZZSK, polyarthritis rheumatoidea, RZS i in
Internistyczne – pankreopatie, cholecystopatie, schorzenia
żołądka i wątroby, przewlekłe zaparcia, półpasiec
Urologiczne – przerost gruczołu krokowego, wodonercze, ostre i
przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych, guzy torbiele nerki
Neurologiczne – choroby rdzenia, guzy ogona końskiego,
zwyrodnienia tarcz m-kręgowych
Ginekologiczne – napięcie przedmiesiączkowe, zapalenie
przydatków, tyłozagięcie macicy, wypadniecie i obniżenie
macicy, guzy narządów rodnych
www.pandm.org
Klasyfikacja Wyke`a
A)
Pierwotne
1) Skórne i podskórne
2) Mięśniowo-powięziowe
1) Uraz
2) Skurcz
3) Zmęczenie
4) Zapalenie
3) Stawowo-wiezadłowe
1) Więzadła
kregosłupa
2) Nasady i stawy
krzyżowo-biodrowe
4) Kostny
1) Śródkręgowy
2) Okostnowy
5) Naczyniowy
6) Twardówkowy
B)
Wtórny ból krzyża
1) Uszkodzenia kompresyjne
2) Uszkodzenia
zwyrodnieniowe
C)
Udzielony
1) Ginekologiczny
2) Moczowy
3) Grucz. krokowy
4) Wyr. robaczkowy
D)
Psychosomaytyczny
1) Depresje i stany lekowe
2) Histeria
3) Symulacja
www.pandm.org
Klasyfikacja wg Browna
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Spondylogenne
pochodz. od krążka m-kręgowego, wynikające ze zmian kostno
stawowych
Neurogenne
podrażn. korzeni nerwowych
Osteogenne
zab. Metaboliczne, ch. nowotworowa, reumatologiczne
Jatrogenne
Psychogenne
Socjologiczne
Naczyniowe
Trzewiopochodne
www.pandm.org
Przyczyny ortopedyczne zestawienie
Choroby krążka międzykręgowego – jego uszkodzenie i prolapsus
Niestabilność stawów kręgosłupa – stenoza
Zmiany zwyrodnieniowe
spondylosis
spondyloarthrosis
mb Baastrup, ch. zwyrodnieniowe
Stany zapalne – RZS, ZZSK
Zakażenia – swoiste – gruźlica, nieswoiste – ropne
Zmiany metaboliczne – osteoporoza
Nowotwory – łagodne: kostne, guzy wew. i zew.oponowe; złośliwe –
pierwotne(szpiczak), wtórne (meta)
Przeciążenia (mm, torebki stawowe, niestabilność kręgów) – ciąża
Kręgozmyk, kręgoszczelina
Inne – Paget, osteogenes imperfecta, hh. Keitha, scoliosa, spina bifida,
wady statyki, coxarthrosis, gonarthrosis, ankylosis
www.pandm.org
Generalnie bóle krzyża są
spowodowane
Niestabilnością
m-kręgową
Stenozą kanału kręgowego
Zmianami zwyrodn. tylnych
stawów kręgosłupa
www.pandm.org
Niestabilność m-kręgowa
Niezdolność do zachowania prawidłowych
stosunków anatomicznych w pozycji
stojącej
- utrata przez kręgosłup zdolności do zachowania
właściwego mu wzorca przemieszczeń pod wpływem
obciążeń fizjolog.
www.pandm.org
objawy
Zmniejszenie
wysokości krążka m-
kr
Rozluźnienien więzadeł, torebek
Zmiany zwyrodn. st. m-kręg
www.pandm.org
Podział niestabilności
Osiowa
Rotacyjna
(Sc)
Kręgozmykowa
Pooperacyjna
www.pandm.org
Okresy niestabilności
1)
2)
3)
4)
Zmniejszenie ciśnienia w krążku m-kr powoduje niekontrolowane
rozciąganie torebki i więzadeł, a to powoduje bóle miejscowe przy
zmianie pozycji
Nasilająca się chwiejność kręgów powoduje pociąganie lub ucisk
korzeni przez nasadę łuków, wyr. stawowe. Jeśli istnieje stenoza
– to powst. objawy neurologiczne
Utrwalają się odkształcenia i przemieszczenia (kręgozmyk
zwyrodnieniowy) co powoduje zwężenie światła w kanale
z wpukleniem krążka m-kr. do kanału oraz wyrostków stawowych
i łuków z kostnieniem torebek stawowych i zwężeniem zachyłków
bocznych
Ograniczenie i zniesienie ruchomości powoduje zwiększenie
ruchomości w segmerncie sąsiednim (kompensacja)
www.pandm.org
Czynniki warunkujace stabilność
kręgosłupa
1)
Pozakręgosłupowe
1)
2)
3)
2)
Ustawienie miednicy
Dział. mm pośladkowych
Ciśnienie w jamie brzusznej
Czynniki kręgosłupowe
1)
2)
3)
4)
Struktura kostna kręgu
Ustawienie wyr. stawowych
Prawidłowy krążek m-kr
Prawidłowy łuk kręgu
www.pandm.org
Patologia krążka
międzykręgowego
Wymienić tutaj należy przede wszystkim
przemieszczenie jądra miażdżystego
Ta jedn. chorobowa zaczyna występować
w coraz to wcześniejszym okresie życia.
Przyczyna jest najczęściej nieracjonalny tryb życia
prowadzący do dezintegracji tylnej części pierścienia
www.pandm.org
Wpływ na to mają cechy genetyczne,
wadliwa postawa w pracy, siedzący tryb
życia.
Zdrowy pierścień włóknisty nie ulega
przerwaniu
www.pandm.org
Postacie przemieszczenia jadra
miażdżystego
Protrusio nuclei pulposi
- dochodzi do pęknięcia wew. części pierścienia włóknistego,
częściowego jego uwypuklenia i drażnienia układu nerwowego
własnego – co powoduje ból okolicy L-S
Może on ustępować po odpoczynku w pozycji leżącej
Haernia nuclei pulposi
- dochodzi tu do przerwania
pierścienia włóknistego na większej
przestrzeni i uwypuklania się do kanału. Tej postaci towarzyszy
najczęściej ból korzeniowy.
O ile nie jest do duża wypuklina – ma ona szansę cofnięcia się,
ubytek może ulec zbliznowaceniu, a dolegl. bólowe ustępują
www.pandm.org
Prolapsus nuclei pulposi
- dochodzi w momencie przerwania ciągłości pierścienia, a jądro
miażdżyste
korzeniami.
wchodzi
bezpośrednio
kontakt
Ta postać nie daje się leczyć zachowawczo
www.pandm.org
z
opona
i
Niektórzy
autorzy uważają że
przepukliny j. miażdżystego stanowią
80 % przyczyn bólów kręgosłupa L
Inna
przyczyną może być przemieszczenie
się jądra przez płytki graniczne – tzw
przepuklina trzonowa (guzki Schmorla)
www.pandm.org
Przy stałych przeciążeniach – zwłaszcza osiowych często
nie dochodzi do uszkodzenia pierścienia, ale do stopniowej
dezintegracji jądra miażdżystego i zmian troficznych
pierścienia.
Krażęk
traci
swoje
właściwości
hydrodynamiczne, pierścień wiotczeje, obniża się wysokość
krążka, powstają zaburzenia statyczne i ruchowe w obrębie
segmentu
Następstwem jest przeciążenie stawów
kręgosłuypa,
tworzenie
się
zmian
zwyrodnieniowych w całym segmencie.
www.pandm.org
Wypadniecie jądra miażdżystego na
bazie wypukliny L5/S1
Jeśli jądro miażdżyste znajduje się
na zewnątrz korzenia – pacjent
pochyla tułów na str. zdrową
Jeśli j. miażdżyste znajduje się od
wew. korzenia – na stronę chorą
www.pandm.org
www.pandm.org
Objawy
Osłabienie
odruchów i zaniki mm
wyst. dopiero po kilku tygodniach
(wielosegmentowość unerwienia)
www.pandm.org
Objawy
-
Ból miejscowy, wzmożone nap. mm
Ból przy kaszlu i kichaniu, przy pochylaniu
do przodu, spłaszczenie lordozy
Objawy rozciągnowe – Laseq`a
Czasami ból korzeniowy
www.pandm.org
Lokalizacja
L4
– ból do boku uda, osłabienie m. czworogłowego,
osłabienie odruchu kolanowego
L5
– ból do boku podudzia , osłabienie mm zginaczy
grzbietowych stopy (nie chodzi na pięcie)
S1
– ból do boku stopy, osłabienie zginaczy
podeszwowych, osłab, odruchy ze ść Achillesa – (nie
może chodzić na palcach)
www.pandm.org
Leczenie
W poczatkowym okresie choroby
fizykoterapia
sprawnianie
lecz. sanatoryjne
Z chwila pojawienia się obj.
ubytkowych – wskazanie do lecz.
operacyjnego
www.pandm.org
Leczenie
Foraminectomia –
przy bocznej stenozie – przecięcie więz.
żółtych i nucleotomia
Hemilaminectomia ze spondylodezą –
przy centralnej stenozie
Czasem facetectomia
Po tego typu zabiegu oper. wskazany jest
gorset gipsowy przez okres 3 mies.
Inne typy zabiegów – Fenestracja z nucleotomią
www.pandm.org
Dalsza utrata właściwości biomechanicznych prowadzi
do nadmiernego przeciążenia płytek granicznych które
ulegają sklerotyzacji (osteochondrosis intervertebralis).
Przy całkowitej utracie amortyzacji segmentu dochodzi
do znacznego zbliżenia do siebie trzonów. Przy ruchach
trzony opierając się o siebie krawędziami, co prowadzi do
reakcji chrzestno-kostnej i tworzenia wyrośli brzeżnych.
W dalszym etapie może dochodzić do zesztywnienia
segmentu za pośrednictwem mostków kostnych będących
przedłużeniem
osteofitów
lub
włóknisty, potem kostny trzonu.
www.pandm.org
przez
zrost
najpierw
www.pandm.org
Także pod wpływem innych stanów może
dojść do powstania wyrośli brzeżnych
i skostnień okołotrzonowych. Określamy je
jako spondylosis.
Sa one następstwem zab. mechanicznych,
statycznych, metabolicznych lub
zapalnych.
www.pandm.org
Oprócz zmian w krążkach miedzykręgowych duży
odsetek dolegliwości jest wywołany zmianami w
stawach międzywyrostkowych. Dotyczy to głównie
osób starszych.
Występują
w
nich
–
skręcenia,
naderwania,
zapalenia, wysięki, zrosty, uszkodzenia chrząstek.
Wszystkie
one
mogą
prowadzić
do
zmian
zwyrodnieniowych o typie osteoarthrosis.
Zmiany te mogą mieć charakter pierwotny z przyczyn
wew., lub wtórny z przyczyn biomech.
www.pandm.org
Zmiany w błonie maziowej mogą rozwijać się tak jak we
wszystkich
stawach,
na
tle
urazów
i mikrourazów, zapaleń swoistych parainfekcyjnych,
chorób systemowych (głównie reumatoidalnych) lub być
spowodowane długotrwałym unieruchomieniem.
Pierwotne
zmiany
w
chrząstece
spowodowane
zmianami
enzymatycznymi,
a
także
mogą
być
hormonalnymi
niedoborami
witaminowo-aminokwasowymi.
www.pandm.org
także
lub
mineralno-
Zmiany w wyrostkach stawowych są
wywołane zaburzeniami statycznymi,
rozwojowymi i przeciążeniami zawodowymi.
Do zmian statycznych zaliczamy zaburzenia
krzywizn kręgosłupa, wady budowy końców
stawowych, spastyczność, sztywność
pozapiramidową, usztywnienia stawów
biodrowych i kolanowych, nierównośc
kończyn, niedowłady, neuropatie, choroby
rdzenia
www.pandm.org
W
przeciążeniach wywołanych wysiłkiem
fiz., a również przy nadwadze może dojść
do uszkodzenia pow .stawowych.
www.pandm.org
Na zmiany w stawach i krążkach maja
duży wpływ zaburzenia rozwojowe
krążków, zejścia po chorobach i urazach
kręgosłupa. Należa tu:
zrosty kręgów, tarń dwudzielna, półkręgoi, kręgi
rybie, kręgi płaskie, klinowe, sakralizacje,
lumbalizacje, połączenia krzyżowo-lędźwiowego,
osteochondrozy,
deformacje
kręgów
po
przebytych
urazach
i wygojonych chorobach (zapalenia, nowotwory)
www.pandm.org
Źródłem bólu mogą być także zmiany w łuku
kręgu.
Ograniczaja sie one do trzech
zasadniczych przyczyn
www.pandm.org
1) złamania poowolne, przeciążeniowe
łuku
2) kręgoszczelina
3) kręgozmyk
Zmiany te powstaja w obrębie cieśni
łuku czyli miejsca położonego
między wyrostkami stawowymi
górnymi
i dolnymi
www.pandm.org
Kręgoszczelina
Szczelina dzieląca tą okolicę jest przeważnie symetryczna
i znajduje się u podstawy wyr. stawowego górnego
Dotyczy głównie L5, rzadziej L4, wyjątkowo L3
Dochodzi do niej dopiero po przyjęciu przez człowieka
pozycji wyprostnej, kiedy to pogłębia się lordoza
lędźwiowa i zwiększa się obciążenie tej części
kręgosłupa. Pod wpływem stałego obciążania dolnych
kręgów lędźwiowych w czasie wykonywania pracy lub
przy zaburzeniach statyki kręgosłupa dochodzi do
powolnego złamania łuku w najsłabszej jego cześci tzn
międzywyrostkowej
www.pandm.org
W dużej części do powstania szczeliny w cieśni
usposabia dysplazja rozwojowa łuku kręgowego
pod postacią jego wydłużenia, ścieńczenia
blaszki, zmian strukturalnych tkanki kostnej oraz
nieprawidłowego jego ułożenia
Obok tych zmian tworzeniu szczeliny sprzyjają
zaburzenia rozwojowe dolnych wyr. stawowych
kręgu zamykającego i górnych wyr. kręgu
leżącego poniżej – takie jak – ich niedorozwój,
skrócenie, zmiany kształtu o kata nachylenia
www.pandm.org
Inne przyczyny:
Patologia
tkanek miękkich
Patologia przyczepów mięśniowych
Uszkodzenia korzeni nerwowych
Zmiany metaboliczne
Ciasnota kanału kręgowego
Choroby kręgosłupowe
www.pandm.org
Download