Odrodzenie Rzeczypolspolitej

advertisement
Odrodzenie
Rzeczypolspolitej
Aleksandra Duszkiewicz
kl. 1b
Działania wojenne w latach 1916- 1918 spowodowały
poważny kryzys w państwach zaborczych. Niemcy
i Austro - Węgry borykały się z konfliktami
wewnętrznymi, natomiast w Rosji do władzy doszli
komuniści i rozpoczęła się wojna domowa. Dzięki temu
szanse Polaków na odzyskanie niepodległości wzrosły.
Kształtowanie polskiej państwowości:
●
●
●
październik 1918- w Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa
Cieszyńskiego, sprawująca władzę nad powiatami cieszyńskim, bielskim
i frasztackim;
28.09.1918- w Krakowie zaczęła działać Polska Komisja Likwidacyjna, którą
kierował Wincenty Witos, a w jej skład weszły galicyjskie partie polityczne;
7.11.1918 – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej, zrzeszający przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej
i ugrupowań ludowych. Jego premierem został Ignacy Daszyński
Odzyskanie niepodległości
●
●
●
●
Listopad 1918 - po wybuchu rewolucji w Niemczech z więzienia zostaje
zwolniony Józef Piłsudski;
11.11.1918 - Rada Regeneracyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową. Dzień ten uznaje się za datę odzyskania niepodległości
14.11.1918 - Józef Piłsudski otrzymał rządy cywilne, skupiając pełnię władzy;
18.11.1918- Piłsudski powołał rząd, na którego czele stanął Jędrzej
Moraczewski
Patriotyczny przemarsz po odzyskaniu niepodległości
Reformy w niepodległej Polsce:
●
Skrócono dzienny czas pracy do ośmiu godzin;
●
Wprowadzono ubezpieczenia społeczne;
●
Wprowadzono płacę minimalną;
●
Kobiety otrzymały prawa wyborcze;
●
W specjalnym dekrecie zdecydowano, że Polska zostanie republiką,
natomiast najwyższą władzę w państwie będzie sprawować Tymczasowy
Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski
Ziemie przyznane Polsce:
●
Wielkopolska i zachodnia część Kujaw
●
Pomorze Gdańskie, a wraz z nim dostęp do morza
●
Mierzeja Helska
●
Na Górnym Śląsku, Powiślu oraz Warmii i Mazurach odbyły się
plebiscyty dotyczące o przynależności do państwa.
Trudności i zadania rządu niepodległościowego:
●
●
●
●
W Polsce panował kryzys, przemysł uległ zniszczeniu oraz
brakowało podstawowych artykułów;
Scalenie ziem należących do państw zaborczych;
Tereny należące do poszczególnych zaborów różniły się od siebie
pod względem prawnym, administracyjnym i były nierówno
rozwinięte cywilizacyjnie;
Organizowanie nowej administracji, przywrócenie podziału na
województwa.
Bibliografia:
●
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow ,, Poznać przeszłość. Wiek XX``
●
www.polskieradio.pl/68/2053/Artykul/302034,Odzyskanie-niepodleglosci
●
czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,48725,12958472,Aeroplan_krazyl_nad
_miastem__czyli_czym_zyla_Czestochowa.html
Download