Test wiedzy HIV / AIDS - Zespół Szkół w Puszczykowie

advertisement
Test wiedzy HIV / AIDS
Zespół Szkół w Puszczykowie
Codziennie w Polsce
2 osoby dowiadują się
o swoim zakażeniu
HIV, ale nie wiadomo,
ile nabywa zakażenie.
• Sprawdź swoją wiedzę o HIV / AIDS!
• Oto zestaw pytań dla klasy!
W karcie odpowiedzi proszę zakreślić
właściwą odpowiedź na kolejne pytania
testu.
• 1. Komórki CD4 atakowane przez
wirus HIV to rodzaj:
a) płytek krwi,
b) krwinek białych,
c) krwinek czerwonych.
• 2. Które z poniższych płynów
i wydzielin nie przenoszą wirusa HIV?
a) ślina, mocz, kał, łzy, pot,
b) krew, nasienie, ślina, mocz,
c) wydzielina pochwy, kał, mocz.
• 3. Aidsfobia to:
a) ostatnia faza choroby w stadium
AIDS,
b) postawa społeczna wobec chorych
na AIDS cechująca się wrogością,
c) jednostka chorobowa występująca
u osób, które miały ryzykowne
zachowania związane z HIV,
charakteryzująca się dużym lękiem.
• 4. Jedyny przypadek, kiedy informacja
o nosicielstwie HIV jest konieczna to:
a) poinformowanie lekarza podczas
zabiegu chirurgicznego,
b) poinformowanie partnera
seksualnego,
c) poinformowanie szkoły przez
rodziców o zakażeniu dziecka.
• 5. Zdanie fałszywe to:
a) nie odnotowano przypadków
zakażenia u ludzi mieszkającymi
z osobami zakażonymi HIV,
b) osoba nie wykazująca symptomów
AIDS może zakażać HIV,
c) jeśli jesteś związany z jednym
partnerem nie zakazisz się HIV.
• 6. Wirus HIV doprowadza
do ciężkiego uszkodzenia:
a) odporności komórkowej,
b) odporności humoralnej,
c) odporności nieswoistej.
• 7. test wykrywający przeciwciała
świadczące o obecności wirusa HIV
należy wykonać:
a) jak najszybciej po ryzykownym
zachowaniu,
b) najwcześniej po 8 tygodniach
od ryzykownego zachowania,
c) czas wykonania testu nie ma
znaczenia dla wykrycia HIV.
• 8. Wartość oznaczająca liczbę kopii
wirusa HIV w ml krwi to:
a) waremia
b) wiremia,
c) pandemia.
• 9. „Bądź mamą na medal, zrób
w ciąży wszystkie badania, w tym
test na HIV”, to hasło kampanii
reklamowej, której „twarzą” została:
a) aktorka – Katarzyna Cichopek,
b) piosenkarka – Natasza Urbańska,
c) siatkarka Małgorzata Glinka.
• 10. Bezobjawowy klinicznie okres
życia z HIV może trwać:
a) maksymalnie do jednego roku
od zakażenia,
b) objawy AIDS pojawiają się zaraz
po zakażeniu,
c) do ok. 10 lat od zakażenia.
• 11. Wirus HIV przenosi się:
a) przez krew, przez seks, z zakażonej matki
na dziecko,
b) przez krew, przez seks, przez sprzęt
medyczny,
c) przez krew, przez seks, przez wspólne
przybory toaletowe.
• 12. Symbolem solidarności z ludźmi
zakażonymi HIV i chorymi na AIDS jest:
a) różowa wstążeczka,
b) błękitna wstążeczka,
c) czerwona wstążeczka.
• 13. Od opisu pierwszych przypadków choroby
nazwanej później AIDS (ang. acquired
immunodeficiency syndrome – zespół nabytego
niedoboru odporności), opisanej w New England
Journal of Medicine, upłynęło już:
a) 30 lat,
b) 35 lat,
c) 40 lat.
• 14. Stadium bezobjawowe zakażenia HIV
może trwać:
a) do 5 lat,
b) 8 – 10 lat,
c) nawet 15 – 20 lat.
• 15. Wirus HIV przenosi się przez krew,
seks lub z zakażonej matki na dziecko,
wybierz zdanie błędne:
a) nieuszkodzona w widoczny sposób
skóra, chroni przed zakażeniem HIV,
b) woda i mydło niszczą wirus,
c) w sytuacji zakłucia się zakażoną igłą
nie ma ryzyka zakażenia wirusem HIV.
• 16. Okienko serologiczne to:
a) czas jaki upływa od zakażenia wirusem
do pojawienia się przeciwciał,
b) punkt poboru próbek krwi do testu
Elisa,
c) wynik testu Western blot,
wykrywającego zakażenie wirusem HIV.
Dziękujemy za rozwiązanie testu!
Download