Koalicja dla zdrowia

advertisement
Koalicja dla zdrowia
Życie jest w naszych rękach
Helena Hatka
Senator RP
Choroby nowotworowe są drugą przyczyną
zgonów w Polsce, co wynika przede wszystkim z
faktu późnego ich wykrywania i niskiej
skuteczności ich leczenia.
Wygrać z rakiem – tylko razem
Przygotowując projekt Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007-2015, za
podstawowy cel uznano zjednoczenie
wysiłków społeczeństwa i administracji
publicznej prowadzące do zmniejszenia
nierówności i poprawy stanu zdrowia, a
tym samym jakości życia Polaków.
Narodowy Program Zdrowia
na lata 2007-2015
Jako drugi cel strategiczny wskazał
„Zmniejszenie zachorowalności i
przedwczesnej umieralności z
powodu nowotworów złośliwych”
Program daje ministrowi zdrowia możliwość
wpływu na działania innych sektorów w zakresie
zdrowia i stanowi doskonałe narzędzie do
wspólnych
działań
w
zakresie
zdrowia
publicznego.
Był pierwszą próbą zjednoczenia wysiłków
różnych organów administracji rządowej,
organizacji pozarządowych oraz społeczności
lokalnych w celu ochrony, utrzymania i
poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego.
2005 rok- ustawa
o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy
program zwalczania chorób
nowotworowych”.
Program przewiduje się osiągnięcie następujących
efektów :
1. Zmniejszenie umieralności z powodu
nowotworów ogółem,
2. Zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi
i w stopniu znacznym raka szyjki macicy
przez wprowadzenie na skalę populacyjną
zorganizowanych badań przesiewowych
mammograficznych i cytologicznych.
Narodowy Program
Zwalczania Chorób
Nowotworowych
Finansowany jest w
latach 2007-2015
kwotą 3 mld zł.
Rak szyjki macicy zaliczany jest do najczęściej
występujących nowotworów złośliwych u kobiet.
Każdego roku umiera na niego około 1800
Polek.
Jako jedyny nowotwór może jednak zostać
całkowicie wyeliminowany wyłącznie dzięki
skutecznej profilaktyce pierwotnej i wtórnej, a
więc dzięki odpowiedniej edukacji i regularnie
wykonywanym badaniom profilaktycznym.
Oznacza to, że efektywny system
oparty na edukacji, cytologii oraz
szczepieniach
Może uratować życie blisko
2 tysiącom kobiet rocznie
Rak szyjki macicy jest pierwszym nowotworem, dla
którego naukowcy zidentyfikowali niezbędny czynnik
sprawczy.
Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za
rozwój raka szyjki macicy są onkogenne typy wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV – human papilloma
virus)
Za odkrycie związku między wirusem HPV a
rakiem szyjki macicy Harald zur Hausen
otrzymał w 2008 roku Nagrodę Nobla.
Wirus HPV przenoszony jest drogą płciową i jest
szeroko rozpowszechniony w populacji ludzkiej
Zakażeniu HPV ulega nawet do 80% kobiet i
mężczyzn. Około połowę tej grupy stanowią osoby w
wieku 15-25 lat.
Rak szyjki macicy to nowotwór, który rozwija się w
obrębie szyjki macicy, czyli części macicy w kształcie
stożka, która łączy górną część macicy (trzon
macicy) z pochwą.
Nowotwór rozwija się, kiedy uszkodzone komórki
nabłonka
szyjki
macicy
zostaną
zakażone
onkogennym wirusem HPV i zaczynają się bardzo
szybko dzielić. Komórki te mogą, gromadząc się
w jednym miejscu, utworzyć guz, który może
naciekać okoliczne tkanki stając się realnym
zagrożeniem dla życia.
Umieralność na raka szyjki
macicy na świecie
Rak szyjki macicy na świecie

W skali całego
świata ten rodzaj
raka jest drugim
co do częstości
występowania u
kobiet poniżej 45
roku życia oraz
trzecim co do ilości
powodowanych
zgonów u kobiet
(po raku sutka
i raku płuc)
Szacuje się, że tylko w roku 2008
odnotowano ponad pół miliona nowych
zachorowań, a blisko 300 tys. kobiet
zmarło.
Pojedyncze przypadki raka szyjki macicy
zdarzają się nawet wśród nastolatek w
wieku 15-19 lat, nieco więcej zachorowań
jest między 20 a 29 rokiem życia.
Liczba chorych gwałtownie rośnie w
przypadku kobiet po 30 roku życia, zaś
szczyt osiąga w przypadku kobiet w
wieku 45-49 lat.
Rak szyjki macicy w Polsce
Polska ma jeden z
najwyższych wskaźników
umieralności w Europie.
Według danych
Krajowego Rejestru
Nowotworów każdego
roku w Polsce notuje się
ok. 16,6 przypadków raka
szyjki macicy na 100 tys.
kobiet.
Współczynniki zgonów z powodu raka szyjki
macicy w Polsce
Dolnośląskie
5,7
Kujawsko-Pomorskie
4,9
Lubelskie
5,1
Lubuskie
7,4
Łódzkie
4,3
Małopolskie
5,3
Mazowieckie
4,8
Opolskie
7,0
Podkarpackie
5,5
Podlaskie
5,3
Pomorskie
6,2
Śląskie
5,5
Świętokrzyskie
4,5
Warmińsko-Mazurskie
6,1
Wielkopolskie
4,5
Zachodniopomorskie
5,7
POLSKA
5,3
W Polsce w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych od 2006
roku prowadzony jest Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka
Szyjki
Macicy,
współfinansowany
przez
Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest
realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 1 lipca
2005 roku o ustanowieniu wieloletniego
programu „Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych" (Dz.U.05.143.1200).
Zasadniczym celem Programu jest wykonanie
masowych badań cytologicznych u Polek między
25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich
lat nie miały wykonanego wymazu
cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Wg raportu SIMP (System Informatyczny
Monitorowania Profilaktyki), roczna populacja
kobiet w wieku 25-59 lat, które mogą wykonać
badanie cytologiczne w ramach
Programu wynosi 3 293 187.
Objęcie populacji programem profilaktyki i
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Co roku do bezpłatnych badań
cytologicznych zapraszanych jest blisko
3,5 mln kobiet w całym kraju.
Z oferty tej korzysta jednak niewiele
kobiet.
W 2010 roku jedynie 27% pań zgłosiło
się na badania, podobnie było rok
wcześniej
Jak wynika z raportu przygotowanego przez
Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki
Macicy wśród przyczyn niskiej zgłaszalności
kobiet na badania cytologiczne można wskazać:
-
Brak spójnej strategii komunikacji na temat
profilaktyki
-
Brak zdefiniowanej roli lekarzy POZ,
ginekologów i pediatrów
-
Brak szczegółowej informacji gdzie wykonać
badania
Tymczasem

Regularnie wykonywana cytologia jest
badaniem pozwalającym wykryć raka szyjki
macicy we wczesnym etapie jego rozwoju.

Rak szyjki macicy może rozwijać się nawet
kilka lat, nie dając żadnych dolegliwości.

Najczęściej chorują kobiety, które przez wiele
lat nie poddawały się badaniom
cytologicznym. Połowa chorych na ten
nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu
cytologicznego.
Deklarowane przyczyny niezgłaszania się
zaproszonych kobiet na badania cytologiczne:
Co to jest cytologia?
Badanie cytologiczne, jest
badaniem prostym do
wykonania, bezbolesnym
dla kobiety i trwa kilka
minut.
Ma na celu
wykrycie nieprawidłowych
komórek, świadczących o
rozpoczynającym się
procesie nowotworowym.
Jest skuteczną metodą
profilaktyki raka szyjki
macicy.
Badanie polega na:



założeniu wziernika do
pochwy,
pobraniu komórek
znajdujących się na szyjce
macicy, przy pomocy
specjalnej szczoteczki,
nałożeniu wymazu na szkiełko
i przekazanie do oceny
mikroskopowej.
Następnie cytotechnik lub
patolog oglądają preparat pod
mikroskopem i oceniają go.
W opisie badania znajdą się
informacje o wyniku.
Wykonania w programie profilaktyki raka szyjki macicy na dzień
10 października 2012
POWIAT
RAZEM PRZEBADANO
LICZBA OSÓB DO
PRZEBADANIA
OBJĘCIE POPULACJI (%)
GORZOWSKI
1 154
17 557
6,57
GORZÓW WLKP.
2 661
34 212
7,78
KROŚNIEŃSKI
534
14 746
3,62
MIĘDZYRZECKI
724
15 088
4,8
1 307
22 279
5,87
SŁUBICKI
593
12 484
4,75
STRZELECKODREZDENECKI
613
12 656
4,84
SULĘCIŃSKI
519
8 850
5,86
1 306
14 396
9,07
511
9 746
5,24
ZIELONA GÓRA
2 404
31 913
7,53
ZIELONOGÓRSKI
1 738
24 044
7,23
991
21 000
4,72
1 045
25 855
4,04
16 571
266 286
6,22
NOWOSOLSKI
ŚWIEBODZIŃSKI
WSCHOWSKI
ŻAGAŃSKI
ŻARSKI
Bezpośrednim celem Programu jest obniżenie
zachorowalności i umieralności kobiet na raka
szyjki macicy w Polsce, o ok. 50% proc. do
roku 2015 i osiągnięcie poziomu przodujących
krajów Unii Europejskiej
Jak to osiągnąć?
- Budowanie koalicji zdrowia – zwiększenie zaangażowania
pediatrów, lekarzy rodzinnych, ginekologów, położnych o
pielęgniarek oraz organizacji społecznych, nauczycieli w
działania edukacyjne, informujące o dostępnych formach
profilaktyki raka szyjki macicy
- Budowanie świadomości kobiet na temat choroby oraz
możliwości zabezpieczania się przez rakiem szyjki macicy
- Budowanie komunikacji opartej na pozytywnym przekazie:
do profilaktyki zachęcamy osoby zdrowe, aby nadal chroniły
swoje zdrowie; nie straszymy
- Informowanie o istocie badania cytologicznego i miejscach,
w których może być wykonane
WNIOSEK?
Życie jest w naszych rękach!
Zbadaj się, by żyć!
Dziękuję za uwagę
HELENA HATKA
SENATOR RP
Download