pomiary w przemyśle i automatyce

advertisement
POMIARY W PRZEMYŚLE I AUTOMATYCE
POMIARY W PRZEMYŚLE I AUTOMATYCE
Spis treści:
Analizatory parametrów sieci
3-4
............................................................................................................................................................................................................................................
4
..........................................................................................................................................................................................................................................................
5
Multimetry cyfrowe
Mierniki cyfrowe
...........................................................................................................................................................................................
Przetworniki
Przetworniki prądu...................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Przetworniki napięcia ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6-7
Przetworniki mocy ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Przetworniki programowalne ..............................................................................................................................................................................................................................7-10
Przetworniki temperatury....................................................................................................................................................................................................................................... 10-11
Separatory
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
12-13
...................................................................................................................................................................................................
13-16
Programowalne wzmacniacze separujące
Przetworniki kąta obrotu
Regulatory temperatury
Liczniki energii
12
.................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Analizatory jakości zasilania
16
16-18
...................................................................................................................................................................................................
19
Nasze najnowsze katalogi:
PRZYRZĄDY POMIAROWE
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
NISKONAPIĘCIOWE 0,72 kV
2
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI
A2000: Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
• Dobra czytelność dzięki zastosowaniu wysokokontrastowego wyświetlacza typu LED o wysokości
cyfr 14 mm
• Miernik mocy przeznaczony do analizy systemów
prądu przemiennego
• Pomiar prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej
i pozornej, współczynnika mocy, energii czynnej
i biernej, THD i harmonicznych
• Dokładny pomiar napięcia i prądu z błędem
granicznym nie przekraczającym 0,25%
• W wyposażeniu interfejsy RS 232 i RS 485
(standard)
• Jednoczesna rejestracja charakterystyk czasowych
maksymalnie dwunastu wielkości pomiarowych
• Funkcja rejestracji anomalii o dużej szybkości zapisu
zdarzeń, funkcja historii zdarzeń przed momentem
wyzwolenia
• Elektrycznie izolowane wejścia prądowe
• Możliwość przyporządkowania każdej wybranej
wielkości pomiarowej dwóch wartości granicznych
• Opcja: cbszerna pamięć danychumożliwiająca
ciągłą rejestrację danych pomiarowych wybranych
wielkości w celu określenie profilu obciążenia oraz
analizy statystycznej
• Wymiary płyty czołowej: 144 mm x 144 mm
CENA [PLN]: od 2 096,00
SINEAX A210/A220: Wielofunkcyjny miernik
parametrów sieci
• Dobra czytelność dzięki zastosowaniu wysokokontrastowego wyświetlacza typu LED o wysokości
cyfr 14 mm
• Mierzy wartości wszystkich istotnych wielkości
w systemach trójfazowych i jednofazowych
• Pomiar napięcia, prądu, mocy czynnej,
biernej i pozornej, współczynnika mocy,
częstotliwości, prądu w przewodzie neutralnym oraz
energii czynnej i biernej
• Pomiar napięcia i prądu z błędem granicznym nie
przekraczającym 0,5%
• Możliwości dokonania pomiaru w każdej
z czterech ćwiartek okresu
• Dwa wyjścia cyfrowe umożliwiają monitorowanie
dwóch dowolnych wielkości
• Przyporządkowanie wyjściom prądu i napięcia daje
A230s
• Wymiary: 96 mm x 96 mm x 46 mm (A230s)
144 mm x 144 mm x 46 mm (A230)
• Wyświetlacza typu LED o wysokości cyfr 14 mm
• Dodatkowe opcjonalne moduły:
- EMMOD201 właściwości takie jak dla A210
plus możliwość rejestracji dodatkowo mocy
pozornej i 9 dowolnych wielkości
- EMMOD202 – 2 wyjścia analogowe
- EMMOD203 – Ethernet i 2 MB pamięci
do rejestracji
- EMMOD204 – Profibus DP
- EMMOD205 - LON
CENA [PLN]: od 1 412,00
MPR-53: Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
Mierzone parametry :
• Wyświetlacz typu LED, wysokość cyfr 10 mm
• Miernik stworzony do pomiaru trójfazowych
wartości AC
• Napięcie fazowe (V)LN
• Napięcie przewodowe (V)LL
• Wart. średnia napięcia fazowego
• Wart. średnia napięcia przewodowego
• Prąd fazowy ( I )
• Prąd całkowity (I)
• Współczynnik mocy (PF)
• Częstotliwość (Hz)
• Moc czynna (P)
SINEAX A210
możliwość monitorowanie wybranych wielkości we
wszystkich trzech przewodach fazowych
• Wyjścia cyfrowe mogą być także wykorzystane jako
wyjścia sygnału impulsowego do pomiaru energii
• Elektrycznie izolowane wejścia prądowe
• Możliwość podłączenia sieci jednofazowej oraz
trzyfazowej 3 i 4-przewodowej przy symetrycznym
i niesymetrycznym obciążeniu
• Znamionowy prąd wejściowy 5 A (na życzenie 1 A)
• Wymiary: 96mm x 96mm x 46mm (A210)
144mmx144mmx46mm (A220)
• Wraz z opcjonalnym modułem EMMOD201
wyposażonym w wejście cyfrowe do synchronizacji
lub przełączenia taryfy oraz przełączalnym
interfejsem RS232 i RS485 (Modbus RTU) możemy
rejestrować profil obciążenia (moc czynną i bierną)
CENA [PLN]: od 889,00
A230/A230S: Wielofunkcyjny miernik
parametrów sieci z analizą zasilania
Poza właściwościami miernika SINEAX A210 / A220,
posiada wbudowane funkcje do analizy. Dokładność
pomiaru 0,25% (U, I), 0,5% (P, Q, S, miernik) z wyświetlaczem wskazującym 4 cyfry wraz ze znakiem.
Dzięki zintegrowanemu analizatorowi harmonicznych
z wbudowaną funkcją THD jak również pomiarem
prądu w obwodzie neutralnym, współczynnika
asymetrii i przesunięcia zera, urządzenie dostarcza
informacji odnośnie zasilania, który jest ważny dla
osoby nadzorującej. Praktycznie dla każdej zmierzonej
wartości istnieje możliwość zapisania maksymalnych
i (jeśli będzie taka możliwość) minimalnych wartości.
A2000
MPR-53
• Wartości max. i min.
• Moc pozorna (S)
• Moc bierna (Q)
• Całkowita moc czynna (SP)
• Całkowita moc bierna (SQ)
• Całkowita moc pozorna (SS)
• Energia czynna - pobrana (kWh)
• Energia czynna - oddana (kWh)
• Energia bierna - pojemnościowa (kVArh)
• Energia bierna - indukcyjna (kVArh)
• MPR-53S – miernik wyposażony w interfejs RS485
• MPR-53-DIN / MPR-53S-DIN – wersja do montażu
na szynę TH35
CENA [PLN]: od 690,00
3
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI
MPR-50: Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
Mierzone parametry :
• Wyświetlacz typu LCD,
• Miernik stworzony do pomiaru trójfazowych
wartości AC
• Napięcie fazowe (V)LN
• Napięcie przewodowe (V)LL
• Wart. średnia napięcia fazowego
• Wart. średnia napięcia przewodowego
• Prąd fazowy ( I )
• Suma prądów (I)
• Współczynnik mocy (PF)
• Częstotliwość (Hz)
• Moc czynna (P)
• Moc pozorna (S)
• Moc bierna (Q)
• Sumaryczny współczynnik mocy
• Pomiar sumy energii czynnej pobieranej i oddawanej
• Pomiar sumy energii indukcyjnej i pojemnościowej
Wymiary: 96 x 96 mm
CENA [PLN]: 555,00
MPR-63/MPR63-10 oraz MPR-60S/MPR60S-10:
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
Mierzone parametry :
• Wyświetlacz typu LCD,
• Miernik stworzony do pomiaru trójfazowych
wartości AC
• Napięcie fazowe (V)LN
• Napięcie przewodowe (V)LL
• Wart. średnia napięcia fazowego
• Wart. średnia napięcia przewodowego
• Prąd fazowy ( I )
• Prąd całkowity (I)
• Współczynnik mocy (PF)
• Częstotliwość (Hz)
• Wartości max. i min.
• Moc czynna (P)
• Moc pozorna (S)
• Moc bierna (Q)
• Całkowita moc czynna (SP)
• Całkowita moc bierna (SQ)
• Całkowita moc pozorna (SS)
MPR-60S
• Energia czynna - pobrana (kWh)
• Energia czynna - oddana (kWh)
• Energia bierna - pojemnościowa (kVArh)
• Energia bierna - indukcyjna (kVArh)
• Pomiar THD prądu i napięcia
• Pomiar do 31 harmonicznej prądu i napięcia
(MPR63/MPR63-10)
• Posiadają wbudowany interfejs RS485
(Modbus RTU)
• Wbudowana pamięć 1 MB do prowadzenia rejestracji
• Zegar czasu rzeczywistego
• Wbudowane wyjścia impulsowe
(MPR-63 i MPR-60S)
• Wbudowane wejścia impulsowe
(MPR-63-10 i MPR-60S-10)
Wymiary: 96 x 96 mm
CENA [PLN]: od 1 200,00
EPM-06: Multimetr cyfrowy 3 amperomierze + 6 woltomierzy
+ 1 miernik częstotliwości + 1 miernik współczynnika mocy
• Wyświetlacz typu LED, wysokość cyfr 10 mm
• Miernik stworzony do pomiaru trójfazowych
wartości AC
• Pomiar prądu, napięcia, częstotliwości,
współczynnika mocy (cos f)
• Pomiar wartości średniej prądu
w zadanym czasie 1 - 60 min
• Pomiar maksymalnej wartości średniej prądu
w zadanym czasie 1 – 60 min
MPR-50
EPM-06
• Podwójna izolacja
• Stopień ochrony IP40
• Kategoria pomiarowa CAT III
Napięcie AC
10 – 300 V (L-N) ±1% + 1d
10 – 500 V (L-L) ±1% + 1d
Prąd
50 mA – 5,5 A
±1% + 1d
Częstotliwość
45 – 65 Hz
Czas zadany
1 – 60 min
EPM-06-DIN wersja do montażu na szynę TH35
CENA [PLN]: od 450,00
EPM-07S: Multimetr cyfrowy 3 amperomierze + 3 woltomierze
+ 1 miernik częstotliwości + pomiar mocy i sumy mocy P, Q i S oraz pomiar
energii czynnej (pobieranej i oddawanej) i biernej (indukcyjnej i pojemnościowej)
• Wyświetlacz typu LED, wysokość cyfr 10 mm
• Miernik stworzony do pomiaru trójfazowych
wartości AC
• Pomiar prądu, napięcia, częstotliwości,
mocy i energii
• Pomiar wartości średniej prądu
w zadanym czasie 1 - 60 min
• Pomiar maksymalnej wartości średniej prądu
w zadanym czasie 1 – 60 min
• Podwójna izolacja
EPM-07S
• Stopień ochrony IP40
• Kategoria pomiarowa CAT III
Napięcie AC
Prąd
Częstotliwość
Czas zadany
10 – 300 V (L-N) ±1% + 1d
10 – 500 V (L-L) ±1% + 1d
50 mA – 5,5 A ±1% + 1d
45 – 65 Hz
1-60 min
Wymiary: 96 x 96 mm
CENA [PLN]: od 700,00
4
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
MI ERN IK I CY FR O W E
EPM-4C: Amperomierz pomiar jednofazowy
z wyjściem alarmowym
• Wyświetlacz typu LED, wysokość cyfr 14 mm
• Amperomierz mierzący prądy AC, programowalny
• Ma możliwość zachowania wartości zadanych
nawet po wyłączeniu zasilania
• Pomiar True RMS
• Programowalna histereza
• 1 styk zwierny 5A, 1250 VA
• Podwójna izolacja
• Kategoria pomiarowa CAT III
Prąd
Histereza
Czas opóźnienia
Czas zadany
Praca w temperaturze
30 mA – 10 000 A
0 – 0,5 x skala
0,0 – 999,9 s
1 – 60 min
-5°C +50°C
EPM-4C
±1% + 1d
EPM-R4C wersja do montażu na szynę TH35
CENA [PLN]: od 195,00
EVM-3C: Woltomierz cyfrowy pomiar jednofazowy
z wyjściem alarmowym
• Pomiar napięcia AC z jednoczesnym zapisem
wartości maksymalnej i minimalnej mierzonego
napięcia
• Wyniki zapisywane w pamięci po wyłączeniu
zasilania
• Pomiar także napięć trójfazowy (wersja EVM-3S)
• Pomiar True RMS
• Posiada alarm informujący o przekroczeniu zadanej
wartości napięcia
• 1 styk zwierny 5A, 1250 VA
• Stopień ochrony IP40
• Podwójna izolacja
• Kategoria pomiarowa CAT III
Napięcie AC
Histereza
Czas opóźnienia
Praca w temperaturze
10 – 600 V
±1% + 1d
4% x wartość zadana
0,0 – 99,9 s
-5°C +50°C
EVM-R3C wersja do montażu na szynę TH35
CENA [PLN]: od 195,00
DIGEM 96x24 S5 typ A1215, 3 ½ miejscowy
miernik cyfrowy z wyświetlaczem LED
DIGEN 96x24 S5 jest wysokiej precyzji
miernikiem tablicowym idealnie pasującym
do zadań z pomiarem prądu DC (opcja D)
lub napięcia DC (opcja S)
EVM-3C
DIGEM A1215
Wybór zakresu wyświetlania jest dokonywany przez
przejrzyście zestawione zworki na tyle obudowy.
Punkt zero i wartość graniczna może być
ustawiona przez potencjometr znajdujący się za
przednią osłoną.
CENA [PLN]: od 200,00
ECR-3: Fazomierz cyfrowy pomiar jednofazowy
• Pomiar kąta fazowego z określeniem charakteru
(pojemnościowy lub indukcyjny)
• Podwójna izolacja
• Kategoria pomiarowa III
ECR-3
• Szybki montaż
• Zakres mierzonego kąta 0,00...0,99 (indukcyjny
– pojemnościowy)
CENA [PLN]: od 220,00
EFC-3: Częstotliwościomierz cyfrowy
pomiar jednofazowy
• Pomiar częstotliwości w sieci 1-fazowej
• Podwójna izolacja
• Kategoria pomiarowa III
EFC-3
• Szybki montaż
• Zakres mierzonej częstotliwości 20...400 Hz
CENA [PLN]: od 230,00
5
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Sineax I538: Przetwornik prądu przemiennego
Przetwornik pomiarowy sinusoidalnego prądu
przemiennego
• Metoda pomiarowa: prostowanie mierzonego
sygnału
• Wejście pomiarowe: prąd przemienny sinusoidalny,
pomiar wartości średniej arytmetycznej,
skalibrowany do wartości skutecznej
• Standard GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• wej. 0...1 A, wyj. 4...20 mA, zas. 230 V AC nr kat. 137431
• wej. 0...5 A, wyj. 4...20 mA, zas. 230 V AC, nr kat. 137449
• wej. 0...1 A, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, nr kat. 146979
• wej. 0...1 A, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, 2-przewodowy,
nr kat. 136590
• wej. 0...5 A, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, nr kat. 146987
• wej. 0...5 A, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, 2-przewodowy,
nr kat. 136607
CENA [PLN]: od 385,00
Sineax I542: Przetwornik prądu przemiennego
Przetwornik pomiarowy sinusoidalnego prądu
przemiennego, zasilany za pośrednictwem wejścia
pomiarowego
• Metoda pomiarowa: prostowanie mierzonego
sygnału
• Wejście pomiarowe: prąd przemienny sinusoidalny,
pomiar wartości średniej arytmetycznej,
skalibrowany do wartości skutecznej
Sineax I542
• Standard GL (Germanischer LIoyd) / przystosowany
do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• wej. 0...1 A / 5 A, wyj. 0...20 mA, nr kat. 129610
• wej. 0...1,2 A / 6 A, wyj. 0...20 mA, nr kat. 136433
CENA [PLN]: od 360,00
Sineax I552: Przetwornik prądu przemiennego,
pomiar wartości skutecznej
Przetwornik pomiarowy przeznaczony
do pomiaru przemiennego lub odkształconego
prądu sinusoidalnego
• Metoda pomiarowa: logarytmiczna
• Wejście pomiarowe: prąd przemienny sinusoidalny
lub odkształcony, pomiar wartości (TRMS)
• Zakres pomiaru: 1/5 A lub 1,2/6 A, wybór zakresu
za pomocą przełączników
Sineax I538
Sineax I552
• Standard GL (Germanischer LIoyd) / przystosowany
do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• wej. 0...1 A / 5 A, wyj. 4...20 mA, zas. 85...230 V AC
nr kat. 133760
• wej. 0...1,2 A / 6 A, wyj. 4...20 mA, zas. 85...230 V AC
nr kat. 133786
CENA [PLN]: od 500,00
Sineax U539: Przetwornik napięcia przemiennego
Przetwornik pomiarowy przeznaczony do pomiaru
przemiennego napięcia sinusoidalnego
• Metoda pomiarowa: prostowanie mierzonego
sygnału
• Wejście pomiarowe: napięcie przemienne
sinusoidalne, pomiar wartości średniej
arytmetycznej, skalibrowany do wartości
skutecznej (RMS)
• Standard GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• wej. 0...100 V, wyj. 4...20 mA, zas. 230 V AC nr kat. 146995
• wej. 0...250 V, wyj. 4...20 mA, zas. 230 V AC,
nr kat. 147000
• wej. 0...500 V, wyj. 4...20 mA, zas. 230 V AC,
nr kat. 147018
• wej. 0...100 V, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, 2-przewodowy,
nr kat. 136699
• wej. 0...500 V, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC, 2-przewodowy,
nr kat. 126971
CENA [PLN]: od 385,00
Sineax U543: Przetwornik napięcia przemiennego
6
Przetwornik pomiarowy przeznaczony do pomiaru
przemiennego napięcia sinusoidalnego zasilany
za pośrednictwem wejścia pomiarowego
• Metoda pomiarowa: prostowanie mierzonego
sygnału
• Wejście pomiarowe: napięcie przemienne
sinusoidalne, pomiar wartości średniej
arytmetycznej, skalibrowany do wartości
skutecznej (RMS)
• Standard GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
Sineax U539
Sineax U543
Standardowe wykonania:
• wej. 0...100 V, wyj. 0...20 mA, nr kat. 129785
• wej. 0...120 V, wyj. 0...20 mA, nr kat. 137142
• wej. 0...250 V, wyj. 0...20 mA, nr kat. 129842
• wej. 0...500 V, wyj. 0...20 mA, nr kat. 136459
• wej. 0...500 V, wyj. 4...20 mA, zas. 24 V DC,
2-przewodowy, nr kat. 126971
CENA [PLN]: od 360,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Sineax U553: Przetwornik napięcia przemiennego,
pomiar wartości skutecznej
Przetwornik pomiarowy przeznaczony do pomiaru
przemiennego lub odkształconego napięcia
sinusoidalnego
• Metoda pomiarowa: logarytmiczna
• Wejście pomiarowe: napięcie przemienne
sinusoidalne lub odkształcone,
pomiar wartości TRMS
• Zakres wejścia napięciowego:
od 0 ... 20 V do 0 ... 690 V
• Standard GL (Germanischer LIoyd) / przystosowany
do pracy na statkach oceanicznych
• Montażu na szynie TH 35
CENA [PLN]: od 510,00
Sineax P530: Przetwornik mocy czynnej
Przetwornik pomiarowy do pomiaru mocy czynnej
w sieci 1 lub 3 fazowej prądu przemiennego
z obciążeniem symetrycznym lub niesymetrycznym
• Metoda pomiarowa: metoda TDM
• Wejścia pomiarowe: wejście prądowe (1 lub 5 A)
i wejście napięciowe (od 100 do 690 V)
• Częstotliwość na wejściu 50 Hz
• Wyjście pomiarowe: unipolarne, bipolarne lub
ustawiane zero
• Standard GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
• Obudowa P13/70 dla 1 fazowego prądu
przemiennego
Standardowe wykonania:
• 3-przewodowy, symetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj.
4…20 mA, zas 86…230 V DC/ AC ,nr kat. 530-411322311
• 3-przewodowy, niesymetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj.
4…20 mA, zas 86…230 V DC/ AC, nr kat. 530-421322311
• 4-przewodowy, niesymetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj.
4…20 mA, zas 86…230 V DC/ AC, nr kat. 530-431322311
CENA [PLN]: od 877,00
Sineax Q531
• Obudowa P18/105 dla 3 fazowego prądu
przemiennego
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• 3-przewodowy, symetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj. 4…20
mA, zas 86…230 V DC/ AC, nr kat. 531-411322311
• 3-przewodowy, niesymetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj.
4…20 mA, zas 86…230 V DC/ AC, nr kat. 531-421322311
• 4-przewodowy, niesymetryczny wej. 400 V i 5 A, wyj.
4…20 mA, zas 86…230 V DC/ AC, nr kat. 531-43132231
CENA [PLN]: od 1 085,00
Sineax M563 / M562 / M561: Programowalny,
wielofunkcyjny przetwornik wielkości elektrycznych
Przetwarza jednocześnie 3 / 2 / 1 dowolnie
wybraną wielkość elektryczną na sygnał analogowy
• 3 (M563), 2 (M562), 1 (M561) wyjścia analogowe
• Przetwarza: prąd do 9A, napięcie do 830 V
• Programowalne wyjścia analogowe
• Dokładność: klasa 0,5
• Oprogramowanie chronione hasłem
wykorzystywane do programowania, analizy
danych i symulacji
• Zasilacz AC/DC o dużym zakresie tolerancji
Sineax P530
• Obudowa P18/105 dla 3 fazowego prądu
przemiennego
• Montażu na szynie TH 35
Sineax Q53: Przetwornik mocy biernej
Przetwornik pomiarowy do pomiaru mocy biernej
w sieci 1 lub 3 fazowej prądu przemiennego
z obciążeniem symetrycznym lub niesymetrycznym
• Metoda pomiarowa: metoda TDM
• Wejścia pomiarowe: wejście prądowe (1 lub 5 A) i
wejście napięciowe (od 100 do 690 V)
• Częstotliwość na wejściu 50 Hz
• Wyjście pomiarowe: unipolarne, bipolarne lub
ustawiane zero
• Standard GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
• Obudowa P13/70 dla 1 fazowego prądu
przemiennego
Sineax U553
Sineax
M563/562/561
• Interfejs RS232
• Montażu na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• M561 zasilany napięciem 85...230 V AC/DC, nr kat.. 158429
• M561 zasilany napięciem 24...60 V AC/DC, nr kat.. 158411
• M562 zasilany napięciem 85...230 V AC/DC, nr kat.. 158445
• M562 zasilany napięciem 24...60 V AC/DC, nr kat.. 158437
• M563 zasilany napięciem 85...230 V AC/DC, nr kat.. 146440
• M562 zasilany napięciem 24...60 V AC/DC, nr kat.. 146458
CENA [PLN]: od 1 141,00
7
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Sineax DME400: Programowalny wielofunkcyjny
przetwornik z interfejsami RS 232 i LON
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza do 47 wielkości pomiarowych
w układach elektroenergetycznych
• Dokładny pomiar (klasa 0,2) napięcia i prądu,
mocy czynnej jak również biernej i pozornej,
współczynnika mocy i częstotliwości, ponadto
specjalne funkcje (bimetaliczna, nadążna, wartość
średnia poprzedzana lub nie znakiem plus lub minus)
• Przetwarzany prąd do 9 A, napięcie do 830 V
• Cztery programowalne mierniki energii
Ah, kVAh, kWh i kvarh)
Sineax DME400
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji
lub jedynie zasilacz AC
• Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie użytkowe
• Montaż na szynie TH35 lub na ścianie
Standardowe wykonania:
• DME400 zasilany napięciem 230 V, 45 ... 65 Hz
nr kat.. 138380
• DME400 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC, DC
nr kat.. 138398
• DME400 zasilany napięciem 24 ... 60 V AC, DC
nr kat.. 142191
CENA [PLN]: od 3 094,00
Sineax DME401: Programowalny wielofunkcyjny przetwornik z interfejsami RS 232 i RS 485 / MODBUS
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza do 47 wielkości pomiarowych
w układach elektroenergetycznych
• Transmisja danych za pośrednictwem protokołu
MODBUS
• Cztery programowalne mierniki energii
(Ah, kVAh i kvarh)
• Sposób podłączenia programowalny
• Przetwarzanie: prądu do 9 A, napięcia do 830 V
• Dokładność: 0,2% (w warunkach odniesienia)
• Oprogramowanie chronione hasłem, wykorzystywane
do programowania, analizy danych i symulacji
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji
• Montaż na szynie TH35 lub na ścianie
Standardowe wykonania:
• DME401 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC, DC
nr kat.. 146515
• DME401 zasilany napięciem 24 ... 60 V AC, DC
nr kat.. 146523
CENA [PLN]: od 2 657,00
Sineax DME406: Programowalny wielofunkcyjny
przetwornik z interfejsami RS 232 i PROFIBUS
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza do 47 wielkości pomiarowych
w układach elektroenergetycznych.
• Połączenie z szyną danych zgodnie
z normą EN 50170
• Cztery programowalne mierniki energii
(Ah, kVAh, kWh i kvarh)
• Sposób podłączenia programowalny
• Przetwarzany prąd do 9 A, napięcie do 830 V
• Oprogramowanie chronione hasłem, wykorzystywane
Sineax DME401
Sineax DME406
do programowania, analizy danych i symulacji
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji lub jedynie
zasilacz AC
• Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie użytkowe
• Montaż na szynie TH35 lub na ścianie
Standardowe wykonania:
• DME406 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC, DC nr kat..
146911
• DME406 zasilany napięciem 24 ... 60 V AC, DC nr kat..
146896
CENA [PLN]: od 3 965,00
Sineax DME408: Monitorowanie energii i stany
systemu poprzez Ethernet / Intranet / Interet
8
Przetwornik DME408 - Ethernet zapewnia
użytkownikowi wszystkie dane potrzebne przy
monitorowaniu zużycia energii. Oprócz wyników
pomiaru prądów urządzenie zbiera także
dane dotyczące wskazań miernika i wartości
15-minutowych wraz ze wskazaniem trendu.
Urządzenie może też monitorować wartości
maksymalne i minimalne porównując je z 32
ustawionymi wcześniej wartościami granicznymi
i w momencie przekroczenia tych wartości
przekazywać informację o tym wysyłając
wiadomość typu e-mail pod wskazany adres.
Dane te można przeglądać za pomocą przeglądarki
internetowej z cyklicznym odświeżaniem
stanu ekranu. Wszystkie dane pomiarowe
są przekazywane za pośrednictwem protokołu
transmisji FTP.
• Funkcja serwera internetowego (Web server):
transmisja za pośrednictwem sieci Ethernet, Intranet
i Internet
• Monitorowanie i analiza zużycia energii
• Zdalne monitorowanie za pośrednictwem
strony www
• Wartości graniczne i informacje wysyłane za pomocą
poczty e-mail
Sineax DME408
• Do 10 średnich wartości (1 do 60 min)
• Protokoły transmisji danych: TCP/IP, FTP, SMTP i HTTP
Dokładny pomiar (klasa 0,2)
• Przetwarza prąd do 9 A, napięcie do 830 V
• Cztery programowalne mierniki energii klasy 1 zgodnie
z IEC 1036, klasy 2 zgodnie z IEC 1268
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji lub jedynie
zasilacz AC
• Oprogramowanie użytkowe przyjazne dla użytkownika
• Cykliczne e-mail z zaznaczonymi danymi
• Zabezpieczona hasłem konfiguracja poprzez
przeglądarkę internetową
• Oddzielne oprogramowanie dla wejść pomiarowych
i obliczeń poprzez RS232 (możliwe zabezpieczenie
hasłem)
• Montaż na szynie TH35 lub na ścianie
Standardowe wykonania:
• DME408 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC,
DC język przeglądarki internetowej niemiecki i angielski
nr kat. 149329
• DME408 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC,
DC język przeglądarki internetowej francuski i angielski
nr kat. 152843
CENA [PLN]: od 7 761,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Sineax DME424: Programowalny wielofunkcyjny
przetwornik, 2 wyjścia analogowe,
4 wyjścia cyfrowe, 4 mierniki, RS 232
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza dane jednocześnie kilku wielkości
w układach elektroenergetycznych. Wielkości
wyjściowe pojawiające się na wyjściach
analogowych można konfigurować. Wyjścia cyfrowe
są przystosowane do monitorowania przekroczenia
wartości granicznych lub pomiaru energii.
• Dwa wyjścia analogowe i cztery cyfrowe
• Cztery programowalne mierniki energii (Ah, kVAh,
kWh i kvarh)
• Programowanie aplikacji (typu układu elektrycznego)
• Przetwarzany prąd do 9A, napięcie do 830 V
• Programowalne, uniwersalne wyjścia analogowe
• Dokładność: U/l 0,2%, P 0,25% w warunkach
odniesienia
• Uniwersalne wyjścia cyfrowe
• Oprogramowanie chronione hasłem, wykorzystywane
do programowania, analizy danych i symulacji
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji lub jedynie
zasilacz AC
• SINEAX: montaż na szynie TH35 lub na ścianie
• EURAX: moduł wymienny do mocowania w regale
formatu 19’’
CENA [PLN]: od 3 094,00
Sineax DME440: Programowalny wielofunkcyjny przetwornik z interfejsami RS 232 i RS 485 MODBUS,
4 wyjścia analogowe, cztery mierniki
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza dane jednocześnie kilku wielkości
w układach elektroenergetycznych i przetwarza
je na cztery wielkości analogowe, które mogą
być odczytane na 4 wyjściach analogowych.
Interfejs MODBUS udostępnia dane maksymalnie
47 wielkości pomiarowych.
• Cztery wyjścia analogowe
• Cztery programowalne mierniki energii
(Ah, kVAh, kWn i kvarh)
• Programowalny typ sieci elektrycznej
• Przetwarzany prąd do 9 A, napięcie do 830 V
• Programowalne, uniwersalne wyjścia analogowe
Sineax DME424
Sineax DME440
• Dokładność: U/l 0,2%, P 0.25% w warunkach
odniesienia
• Oprogramowanie chronione hasłem wykorzystywane
do programowania, analizy danych i symulacji
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji
• SlNEAX; montaż na szynie TH35 lub na ścianie
• EURAX: moduł wymienny do mocowania
w kasecie / szafie formatu 19’’
Standardowe wykonania:
• DME440 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC, DC,
wyj ± 20 mA nr kat.. 138372
• DME440 zasilany napięciem 24 ... 60 V AC, DC wyj
± 20 mA nr kat.. 142175
CENA [PLN]: od 3 848,00
Sineax DME442: Programowalny wielofunkcyjny
przetwornik, 4 wyjścia analogowe i 2 cyfrowe,
2 mierniki, RS232
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza dane jednocześnie kilku wielkości
w układach elektroenergetycznch. Wielkości
pojawiające się na wyjściach analogowych można
konfigurować.
Sygnały na wyjściach cyfrowych można
wykorzystywać do monitorowania wartości
granicznych lub do pomiaru energii.
• Cztery wyjścia analogowe i dwa cyfrowe
• Dwa programowalne mierniki energii
(Ah, kVAh, kWh i kvarh)
• Programowalny typ sieci elektrycznej
• Przetwarzany prąd do 9 A, napięcie do 830 V
• Programowalne, uniwersalne wyjścia analogowe
• Dokładność: U/l 0,2%, P 0,25% w warunkach
odniesienia
Sineax DME442
• Uniwersalne wyjścia cyfrowe: impulsy lub wartości
graniczne
• Oprogramowanie chronione hasłem wykorzystywane
do programowania, analizy danych i symulacji
• Zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji lub jedynie
zasilacz AC
• SlNEAX: montaż na szynie TH35 lub na ścianie
• EURAX: moduł wymienny do mocowania w szafie
formatu 19’’
Standardowe wykonania:
• DME442 zasilany napięciem 230 V AC, DC,
wyj ± 20 mA nr kat.. 129206
• DME442 zasilany napięciem 85 ... 230 V AC, DC
wyj ± 20 mA nr kat.. 129214
CENA [PLN]: od 3 458,00
9
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Sineax CAM: Programowalny wielofunkcyjny
przetwornik
Programowalny wielofunkcyjny przetwornik
przetwarza dane jednocześnie kilku wielkości
w układach elektroenergetycznch. Wielkości
pojawiające się na wyjściach analogowych można
konfigurować.
Sygnały na wyjściach cyfrowych można
wykorzystywać do monitorowania wartości
granicznych lub do pomiaru energii.
• Konfiguracja parametrów poprzez USB i protokół
Modbus RTU
• Analiza systemu (harmonicznych i niesymetrii)
• Długoterminowa rejestracja mierzonych wielkości
(opcja)
• Dostępne cztery moduły wejść/wyjść
• Wejścia analogowe po dwa na moduł
• Wyjścia analogowe ± 20 mA lub 0/4...20 mA po
dwa na moduł
• Wyjścia cyfrowe (alarmy, wyjścia impulsowe) po trzy
na moduł
• Wejścia cyfrowe (wejście impulsowe do mierników,
trigger) po trzy na moduł
• Wejście HV 110/230 V AC (monitorowanie napięcia,
synchronizacja czasu RTC)
• Wejście pomiarowe aż do 693 V (napięcie
międzyprzewodowe), do 5 A AC, programowalne
przeciążenie,
• Pomiar mocy czynnej pobieranej i oddawanej,
mocy biernej pobieranej, oddawanej, indukcyjnej
i pojemnościowej oraz pomiar aż do 12 energii
z zewnętrznych wejść cyfrowych lub wejść
analogowych
• Dokładność pomiaru prądu i napięcia 0,1 %, mocy
i niesymetrii napięcia 0,2%, harmonicznych, THD i TDD
0,5%, PF ± 0,1°, częstotliwości ± 0,01 Hz. Energia
czynna klasa 1 (EN 62053-21), energia bierna klasa 2
(EN 62053-23), wejścia/wyjścia analogowe ± 0,1%
Standardowe wykonania:
• CAM zasilany napięciem 85...230 V AC, 110...265 V DC,
brak modułu wejścia/wyjścia, nr kat. 158726
• CAM zasilany napięciem 85...230 V AC, 110...265 V DC,
4 unipolarne wyjścia analogowe, nr kat. 158734
CENA [PLN]: od 3 796,00
SINEAX V608: Programowalny przetwornik
temperatury współpracujący z czujnikami
rezystancyjnymi i termoelementami
SINEAX V608 przetwarza wielkość mierzoną
(tj. sygnał z termoelementu lub czujnika
rezystancyjnego) na proporcjonalną analogową
wielkość wyjściową.
• Możliwość programowania za pomocą komputera PC
wielkości mierzonej i podzakresu pomiarowego
• Wewnętrzna kompensacja zimnych końców
• Wyjście pomiarowe: 4...20 mA
Standardowe wykonania:
• Bez separacji elektrycznej, nr kat.. 141515
• Bez separacji elektrycznej z EEx ia IIC T6, nr kat. 141523
CENA [PLN]: od 409,00
10
SINEAX V610
• Montaż na szynie TH 35
Standardowe wykonania:
• Zakres mierzonej temperatury 0...100°C nr kat. 154823
• Zakres mierzonej temperatury 0...150°C nr kat. 154831
• Zakres mierzonej temperatury 0...200°C nr kat. 154849
• Zakres mierzonej temperatury -30...+70°C nr kat. 154857
• Zakres mierzonej temperatury -50...150°C nr kat. 154865
CENA [PLN]: od 338,00
SINEAX V611: Programowalny przetwornik pomiarowy temperatury z dwuprzewodowym połączeniem
dla wejść rezystancyjnych i termoelementów
SINEAX V611 jest przetwornikiem pomiarowym
z dwuprzewodowym połączeniem. Jest to wygodne
dla pomiaru temperatury z kombinacją sond
temperaturowych lub termometrów rezystancyjnych.
Czujnik temperatury wykrywa nieliniowości
i automatycznie je koryguje. Sygnał 4...20 mA
jest sygnałem pojawiającym się na wyjściu.
Wielkość mierzona i zakres pomiarowy mogą
być zaprogramowane w komputerze przy pomocy
odpowiedniego oprogramowania. Czujnik przerwania
obwodu i zwarcia sprawdza czy wyjście reaguje
w określony sposób na wystąpienie zakłóceń.
SINEAX V608
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem (EEx ia IIC T6)
• Montaż na szynie TH 35
SINEAX V610: Programowalny przetwornik
pomiarowy temperatury z dwuprzewodowym
połączeniem dla wejść Pt100
SINEAX V610 jest przetwornikiem pomiarowym
z dwuprzewodowym połączeniem. Jest to wygodne
dla pomiaru temperatury z czujników typu Pt100.
• Przetwornik pomiarowy z dwuprzewodowym
połączeniem
• Czujnik przerwania obwodu i zwarcia sprawdzający
reakcję wyjścia na zakłócenie
• Mała i zwarta budowa - urządzenie nie zajmuje dużo
miejsca (obudowa ma 7 mm szerokości)
Sineax CAM
SINEAX V611
• Wielkość mierzona i zakres pomiarowy mogą być
zaprogramowane w komputerze
• Przetwornik pomiarowy z dwuprzewodowym
połączeniem
• Czujnik przerwania obwodu i zwarcia sprawdzający
reakcję wyjścia na zakłócenie
• Z lub bez programowalnego podłączenia dodatkowego
zasilania
• Mała i zwarta budowa - urządzenie nie zajmuje dużo
miejsca (obudowa ma 7 mm szerokości)
Standardowe wykonania:
• Standardowa, bez izolacji elektrycznej nr kat. 152504
CENA [PLN]: od 429,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
SINEAX VK615: Przetwornik pomiarowy
temperatury z dwuprzewodowym połączeniem
dla wejść rezystancyjnych
SINEAX VK615 przetwarza wielkość mierzoną
(tj. sygnał z czujnika rezystancyjnego) na
proporcjonalną analogową wielkość wyjściową.
• Przetwornik pomiarowy z dwuprzewodowym lub
trzyprzewodowym połączeniem
• Czujnik przerwania obwodu i zwarcia sprawdzający
reakcję wyjścia na zakłócenie
Standardowe wykonania:
• Zakres mierzonej temperatury 0...100°C nr kat. 154873
• Zakres mierzonej temperatury 0...150°C nr kat. 154881
• Zakres mierzonej temperatury 0...200°C nr kat. 154899
• Zakres mierzonej temperatury -30...+70°C nr kat. 154906
• Zakres mierzonej temperatury -50...150°C nr kat. 154914
CENA [PLN]: od 227,00
SINEAX VK616: Programowalny przetwornik temperatury do instalowania w obudowach z wyprowadzeniami przy
czujnikach temperatury zgodnie z DIN 43 729, typ B
SINEAX VK616 przetwarza wielkość mierzoną
(tj. sygnał z termoelementu lub czujnika
rezystancyjnego) na proporcjonalną analogową
wielkość wyjściową.
• Możliwość programowania w komputerze PC
wielkości mierzonej i zakresu pomiarowego,
(ułatwione prace projektowe, skrócony czas na
wykonanie niezbędnych połączeń)
• Wewnętrzna kompensacja zimnych końców
• Wyjście pomiarowe: od 4 do 20 mA, połączenie
dwuprzewodowe
• Dostępność bez lub z separacją elektryczną miedzy
wejściem a wyjściem chroniącą wynik pomiarowy
przed zakłóceniami
• Czujnik rozwarcia obwodu i monitorowanie stanu
rozwarcia obwodu / zdefiniowane parametry
funkcji wyjściowej w wypadku wystąpienia
zdarzenia (anomalii)
Standardowe wykonania:
• Standardowa, bez izolacji elektrycznej
ø 43 mm / wys. 16,8 mm nr kat. 137845
• Standardowa, z izolacją elektryczną
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 137861
• EEx ia IIC T6, bez izolacji elektrycznej
ø 43 mm / wys. 16,8 mm nr kat. 137853
• EEx ia IIC T6, z izolacją elektryczną
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 137879
CENA [PLN]: od 351,00
SINEAX VK626
• Czujnik rozwarcia obwodu i monitorowanie stanu
rozwarcia obwodu / zdefiniowane parametry funkcji
wyjściowej w wypadku wystąpienia zdarzenia
(anomalii)
• Wyprowadzenie z wkręconymi śrubami
• Dostępne wykonanie umożliwiające pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem - EEx ia IIC T6
Standardowe wykonania:
• Standardowa, bez izolacji elektrycznej
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 141424
• EEx ia IIC T6, z separacją elektryczną
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 141432
CENA [PLN]: od 780,00
SINEAX VK636: Programowalny przetwornik temperatury z protokołem PROFIBUS PA do instalowania w obwodach przy czujnikach temperatury - DIN 43 729, typ B
Przeznaczony do użytku w systemach automatyki
przemysłowej PROFIBUS. SINEAX VK636 przetwarza
wielkość mierzoną (tj. sygnał z termoelementu
lub czujnika rezystancyjnego) na wielkość zgodną
z protokołem PROFIBUS PA.
• Przetwornik pomiarowy z dołączeniem sieci zgodnie
z EN 50 170 i IEC 61 158-2
• Cyfrowa transmisja danych i zasilanie za
pośrednictwem sieci
• Programowanie mierzonej wartości, zakresu
pomiarowego i innych parametrów
• Wersja 3.0 protokołu PROFIBUS
SINEAX VK616
• Możliwość zasilania pomocniczego
(programowanie od 12 V do 30 V)
• Wyprowadzenia z wkręconymi śrubami
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
SINEAX VK626: Programowalny przetwornik temperatury z protokołem HART do instalowania w obudowach przy
czujnikach temperatury zgodnie z DIN 43 728, typu B
Przeznaczony do użytku w systemach sterowania
(SPC, PLC). SINEAX VK626 przetwarza wielkość
mierzoną na proporcjonalną analogowa wielkość
wyjściową.
• Cyfrowa transmisja danych i zasilanie za
pośrednictwem wyjścia dwuprzewodowego
• Możliwość programowania w komputerze PC
wielkości mierzonej, zakresu pomiarowego i
innych parametrów, interfejs HART i odpowiednie
oprogramowanie
• Separacja elektryczna między wejściem i wyjściem
chroniąca wynik pomiarowy przed zakłóceniami
• Wyjście pomiarowe: od 4 do 20 mA, połączenie
dwuprzewodowe
SINEAX VK615
SINEAX VK636
• Minimalny pobór prądu (< 12 mA)
• Czujnik rozwarcia obwodu i monitorowanie stanu
rozwarcia
• Wyprowadzenie z wkręconymi śrubkami
• Dostępne wykonanie umożliwiające pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem - EEx ia IIC T6
Standardowe wykonania:
• Standardowa, bez izolacji elektrycznej
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 141937
• EEx ia IIC T6, z separacją elektryczną
ø 43 mm / wys. 30,8 mm nr kat. 141945
CENA [PLN]: od 999,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
11
SEPARATORY
Sineax TI816: Pasywny separator sygnałów DC
Separator sygnałów przeznaczony do elektrycznej
separacji w układach sygnałów analogowych DC
pracujących w zakresie prądów od (0)4 do 20 mA
i do przetwarzania zależnie od zastosowanej wersji
urządzenia sygnału prądowego (od 0(4) do 20
mA) lub sygnału napięciowego (od 0(2) do 10 V).
Urządzenie pracuje jako separator pasywny bez
zasilania zewnętrznego i pobiera niewielką energię
z układu pomiarowego.
• Elektryczna separacja analogowych sygnałów
stałych w zakresie od 0/4 do 20 mA, zabezpiecza
przed powstawaniem pasożytniczych napięć
i prądów / eliminuje problemy związane
z uziemianiem połączonych w różny sposób między
sobą linii sygnałowych (w tym krzyżujących się)
• Wysoka dokładność: spełnia funkcje separacji bez
powodowania błędów transmisji
• Brak zacisków zasilania pomocniczego: eliminuje
konieczność prowadzenia i dołączania przewodów
zasilania, urządzenie dobrze przystosowane
do wnoszenia do układów sygnałowych
późniejszych zmian modernizacyjnych
• Niewielkie rozmiary i zwarta konstrukcja pozwala na
montaż nawet w mało dostępnych miejscach.
• Napięcie testujące 500 V
Standardowe wykonania:
• Wej. 0/4...20 mA, wyj. 0/4...20 mA, nr kat. 990722
• Wej. 0/4...20 mA, wyj. 0/2...10 V, nr kat. 994089
CENA [PLN]: od 245,00
Sineax TI807: Pasywny separator sygnału DC
Separator sygnału przeznaczony do elektrycznej
separacji analogowych sygnałów stałych w zakresie
od 0(4) do 20mA i do przetwarzania zależnie od
zastosowanej wersji urządzenia sygnału prądowego
(od 0(4) do 20 mA) lub sygnału napięciowego (od
0(2) do 10 V). Działa on jako pasywny separator bez
zewnętrznego zasilania i pobiera niewielką energię
z układu pomiarowego.
• Elektryczna separacja analogowych sygnałów
stałych (od 0(4) do 20 mA): zabezpiecza przed
powstawaniem pasożytniczych napięć i prądów
/ eliminuje problemy związane z uziemianiem
połączonych w różny sposób między sobą (w tym
krzyżujących się) linii sygnałowych
• Wysoka dokładność: spełnia funkcję separującą
praktycznie bez jakichkolwiek błędów transmisji
• Brak zacisków zasilania pomocniczego: eliminuje
konieczność prowadzenia i dołączania przewodów
Sineax TI816
Sineax TI807
zasilania, dobre przystosowanie do późniejszego użycia
w układach sygnałowych.
• Napięcie testujące 4 kV
• SINEAX: obudowa N17 do montażu na szynie TH35
• SINEAX: obudowa S17 do montażu na szynie TH35 lub
ścianie
Standardowe wykonania:
• 1 kanał wej. 0/4...20 mA, nie Ex. wyj. 0/4...20 mA, nie Ex,
obudowa N17 nr kat. 999154
• 1 kanał wej. 0/4...20 mA, [EEx ib]IIC . wyj. 0/4...20 mA,
nie Ex, obudowa N17 nr kat. 999196
• 1 kanał wej. 0/4...20 mA, nie Ex. wyj. 0/4...20 mA, [EEx
ib]IIC, obudowa N17 nr kat. 999196
• 2 kanały 0/4...20 mA, nie Ex. wyj. 0/4...20 mA, nie Ex,
obudowa S17 nr kat. 995061
• 3 kanały 0/4...20 mA, brak Ex. wyj. 0/4...20 mA, nie Ex,
obudowa S17 nr kat. 996936
CENA [PLN]: od 383,00
Sineax TV809: Programowalny wzmacniacz
separujący
Wzmacniacz separujący przeznaczony do elektrycznej
separacji sygnałów stałych (DC). Przetwarza
sygnały unipolarne, bipolarne i z ustawianym zerem,
wzmacnia i umożliwia zamianę sygnałów.
• Możliwość programowania w komputerze wartości
wejściowej, wyjściowej oraz wartości granicznych
• Programowalny zakres pomiarowy
na wyjściu ±20 mA lub ±10 V
• Napięcie wejścia do ±1000 V
• Prąd wejściowy do ± 100 mA
• Możliwość skalowania charakterystyk włącznie
z odwracaniem
• Możliwość linearyzacji sygnału wejściowego
• Wartości mierzone mogą być zadawane online,
a wyjście może być sterowane za pomocą
komputera
• Monitorowanie napięcia pomocniczego
za pomocą zielonej diody LED i przekroczenia
wartości granicznej
Sineax TV809
• Dostępny w wersji standardowej lub Ex
• Interfejs szeregowy
• Obudowa typu P12 umożliwiająca montaż
na szynie TH35
Standardowe wykonania:
• Wersja standardowa (wersja nie-Ex), programowanie
sygnału wejściowego w zakresie ±1000 V lub ±100 mA
lub ±1,5 mA, podłączenie przewodów na złączkę,
zas 24… 60 V AC/DC, nr kat. 147258
• Wersja standardowa (wersja nie-Ex), programowanie
sygnału wejściowego w zakresie ±1000 V lub ±100 mA
lub ±1,5 mA, podłączenie przewodów na złączkę,
zas 85…230 V AC/DC, nr kat. 147266
• Wersja standardowa (wersja nie-Ex), programowanie
sygnału wejściowego w zakresie ±1000 V
lub ±100 mA lub ±1,5 mA, podłączenie na zaciski
śrubowe, zas 85…230 V AC/DC, nr kat. 147282
CENA [PLN]: od 848,00
12
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI KĄTA OBROTU
Sineax TV819: Programowalny wzmacniacz
separujący
Wzmacniacz separujący przeznaczony
do elektrycznej separacji sygnałów stałych (DC).
Przetwarza sygnały unipolarne, bipolarne
i z ustawianym zerem, zwiększa obciążenie
i umożliwia zamianę sygnałów.
• Separacja elektryczna między wejściem, wyjściem
i zasilaniem pomocniczym
• Programowalny zakres pomiarowy
na wyjściu ±20 mA lub ±10 V
• Napięcie wejścia do ±1000 V
• Prąd wejściowy do ± 40 mA
• Elastyczność: możliwość konfigurowania kombinacji
250 różnych wejść i wyjść
• Monitorowanie napięcia zasilania za pomocą
diod typu LED
• Obudowa typu P12 umożliwiająca montaż
na szynie TH35
Standardowe wykonania:
• Wersja standardowa wej. 4...20 mA wyj. 4...20 mA
podłączenie przewodów na złączkę,
zas 24… 60 V AC/DC, nr kat. 146854
• Wersja standardowa wej. 4...20 mA wyj. 4...20 mA
podłączenie przewodów na złączkę,
zas 85…230 V AC/DC, nr kat. 146862
• Wersja standardowa wej. 4...20 mA wyj. 4...20 mA
podłączenie na zaciski śrubowe,
zas 24… 60 V AC/DC, nr kat. 146838
• Wersja standardowa wej. 4...20 mA wyj. 4...20 mA
podłączenie na zaciski śrubowe,
zas 85…230 V AC/DC, nr kat. 146846
CENA [PLN]: od 643,00
Kinax 3W2: Przetwornik pomiarowy kąta obrotu,
montaż panelowy
Przetwornik pomiarowy z bezstykowym
pojemnościowym układem czujnika przeznaczony
do zbierania i przetwarzania kątowego położenia
wału. Do wyjścia pomiarowego przetwornika jest
doprowadzany sygnał stały z zakresu
od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
• Opatentowany układ czujnika pojemnościowego nie
ulegający zużyciu
• Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie
nieskończonej rozdzielczości
• Zakres pomiarowy kąta obrotu:
od O ... 5° do O... 270°
• Wyjście pomiarowe: od O ... 1 do 0/4 ... 20 mA
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• Regulowany punkt zerowy i rozpiętość zakresu
pomiarowego
Sineax TV819
Kinax 3W2
• Charakterystyki wielkości wyjściowych: liniowa lub jako
charakterystyka w postaci krzywej V
• Minimalny moment obrotowy: <0,001 Ncm
• Wałek napędu: bez mechanicznych punktów
zatrzymania z możliwością nieograniczonego obrotu
• Dostępny w wykonaniu GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
Standardowe wykonania:
Wałek napędu z przodu, średnica 2 mm, długość 6 mm,
kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazówek zegara,
wyjście od 4 do 20 mA, połączenie dwuprzewodowe
lub od 0 do 20 mA połączenie 3- lub 4- przewodowe,
zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...30°, nr kat. 989759
• Zakres pomiarowy kąta 0...60°, nr kat. 993213
• Zakres pomiarowy kąta 0...90°, nr kat. 993221
• Zakres pomiarowy kąta 0...270°, nr kat. 993239
CENA [PLN]: od 1 397,00
Kinax WT710: Przetwornik pomiarowy kąta obrotu,
montaż powierzchniowy
Przetwornik pomiarowy z układem bezstykowego
czujnika pojemnościowego przeznaczony do
przetwarzania położenia kątowego wału. Na wyjściu
pomiarowym przetwornika otrzymujemy sygnał stały
z zakresu od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
Dzięki zwartej budowie jest dobrze przystosowany
do montażu na powierzchni obudów urządzeń
i przyrządów.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie
nieskończonej rozdzielczości
• Zakres pomiarowy kąta obrotu:
od 0... 5 do 0 ... 270°, bez skrzynki przekładniowej,
od 0... 10° do 0 ... 48 obrotów, z przekładnią
• Wyjście pomiarowe: od 0 ... 1 do 0/4 ... 20 mA
z dołączeniem 2-, 3- lub 4-przewodowym
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
Kinax WT710
• Regulacja za pomocą potencjometru rozpiętości
zakresu pomiarowego / optymalne dostosowanie
do potrzebnych zakresów pomiarowych
• Charakterystyki wielkości wyjściowych: liniowa lub
charakterystyka w postaci krzywej V
• Moment minimalny: <0,001 Ncm
• Wałek napędu bez mechanicznych punktów
zatrzymania z możliwością nieograniczonego obrotu
bez dodatkowej przekładni
Standardowe wykonania:
Wałek napędu z przodu, średnica 2 mm, długość 6 mm,
kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazówek zegara,
wyjście od 4 do 20 mA, połączenie dwuprzewodowe
lub od 0 do 20 mA połączenie 3- lub 4- przewodowe,
zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...30°, nr kat. 710-112DA0
• Zakres pomiarowy kąta 0...60°, nr kat. 710-113DA0
• Zakres pomiarowy kąta 0...90°, nr kat. 710-114DA0
• Zakres pomiarowy kąta 0...270°, nr kat. 710-116DA0
CENA [PLN]: od 1 651,00
13
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI KĄTA OBROTU
Kinax WT707: Przetwornik pomiarowy kąta obrotu,
konstrukcja odporna mechanicznie
Przetwornik pomiarowy z bezstykowym,
pojemnościowym układem czujnika przeznaczony
do zbierania i przetwarzania położenia kątowego
wału. Do wyjścia pomiarowego przetwornika jest
doprowadzany sygnał stały z zakresu
od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
Dzięki konstrukcji wzmocnionej mechanicznie jest
wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle
maszynowym i okrętowym.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie
nieskończonej rozdzielczości
• Zakres pomiarowy kąta obrotu: od 0 ... 5°
do 0 ... 270°, bez przekładni / od 0... 10°
do 0 ... 1600 obrotów, z przekładnią
• Wyjście pomiarowe: od 0 ... 1 do 0/4 ... 20 mA
z dołączeniem 2-, 3- lub 4-przewodowym
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• Regulacja za pomocą potencjometru rozpiętości
zakresu pomiarowego / optymalne dostosowanie
do potrzebnych zakresów pomiarowych
• Charakterystyki wielkości wyjściowych: liniowa
lub charakterystyka w postaci krzywej V
• Wałek napędu z możliwością nieograniczonego
obrotu: uszkodzenie nie wystąpi nawet w momencie
przekroczenia górnej wartości granicznej zakresu
pomiarowego
• Urządzenie montowane powierzchniowo w wytrzymałej
mechanicznie obudowie: odpornej na wstrząsy
i wibracje, odpowiednie do zastosowań w przemyśle
maszynowym i okrętowym
• Dostępny w wykonaniu GL (Germanischer LIoyd) /
przystosowany do pracy na statkach oceanicznych
Standardowe wykonania:
Standardowa montowany na podstawie, z dławikiem
2 PG11, kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazówek zegara,
wyjście od 4 do 20 mA, połączenie dwuprzewodowe lub od 0 do
20 mA połączenie 3- lub 4- przewodowe, zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...30°, nr kat. 707-112DA150
• Zakres pomiarowy kąta 0...60°, nr kat. 707-113DA150
• Zakres pomiarowy kąta 0...90°, nr kat. 707-114DA150
• Zakres pomiarowy kąta 0...270°, nr kat. 707-116DA150
CENA [PLN]: od 2 741,00
Kinax SR709: Przetwornik pomiarowy
z kodowaniem położenia, montaż powierzchniowy
Przetwornik pomiarowy przetwarzający dane skoku
zaworu w zaworach skrzydełkowych, suwakowych
i innych urządzeniach wykonawczych. Przetwornik
przetwarza wielkość mierzoną na niezależny od
obciążenia prąd stały, proporcjonalny do wartości
wielkości mierzonej.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie
nieskończonej rozdzielczości
• Zakres pomiarowy położenia: od 0 ... 10 do 140 mm
• Wyjście pomiarowe: od 0 ... 1 do 0/4 ... 20 mA /
połączenie 2-, 3- lub 4-przewodowe
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
14
Kinax SR709
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• Zakres pomiarowy regulowany przez przełożenie
dźwigni, dokładna regulacja za pomocą potencjometru
/ optymalnie dostosowanie rozpiętości zakresu
pomiarowego do indywidualnych wymagań
Standardowe wykonania:
Z uchwytem montażowym NAMUR do urządzeń
wykonawczych. Dźwignia w położeniu neutralnym (do dołu)
odpowiada 0/4 mA wyjście od 4 do 20 mA, połączenie
dwuprzewodowe lub od 0 do 20 mA połączenie
3- lub 4- przewodowe, zasilanie 12...33 V DC
• Nr kat. 709-10DA01
CENA [PLN]: od 3 572,00
Kinax 2W2: Programowalny przetwornik pomiarowy
kąta obrotu, montaż panelowy
Przetwornik pomiarowy z układem bezstykowego
czujnika pojemnościowego przeznaczony do
przetwarzania położenia kątowego wału. Na wyjściu
pomiarowym przetwornika otrzymujemy sygnał stały
z zakresu od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie
nieskończonej rozdzielczości
• Możliwość programowania z komputera PC:
zakresu pomiarowego, kierunku obrotu,
charakterystyk, punktu zmiany kierunku i innych
funkcji dodatkowych. Usprawnia prace projektowe
i konstrukcyjne, krótki czas realizacji, minimalne
rozmiary, mała ilość dodatkowych urządzeń
• Zakres pomiarowy kąta obrotu: od 0 ... 10°
do 0 ... 50° lub od 0 ... 50° do 0 ... 350°
• Wyjście pomiarowe (układ pomiarowy / zasilania)
wykorzystuje połączenie dwuprzewodowe
(sygnał 4... 20 mA)
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• W trakcie instalacji możliwość symulacji mierzonej
wartości i testowania łańcucha następujących po
sobie zdarzeń
Kinax WT707
Kinax 2W2
• Zbiera dane pomiarowe / wyświetla na monitorze
w długich okresach czasu wartości chwilowe
i graficzną prezentację wyników pomiarów
• Niezależne od siebie ustawianie i dokładna regulacja
wyjściowych sygnałów analogowych, punktu zerowego
oraz rozpiętości pomiaru
• Programowane charakterystyki wielkości wyjściowych:
liniowa, charakterystyka V lub dowolnie wybrana
krzywa linearyzacji
• Możliwość obrotu wałka o pełny kąt 360°
• Interfejs szeregowy
Standardowe wykonania:
Z uchwytem montażowym NAMUR do urządzeń
wykonawczych. Dźwignia w położeniu neutralnym (do dołu)
odpowiada 0/4 mA wyjście od 4 do 20 mA, połączenie
dwuprzewodowe, zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...50°, punkt zmiany i kierunku
55° zgodny z ruchem wskazówek zegara, liniowa
charakterystyka zmian wielkości wyjściowej,
nr kat. 760-1111100
• Zakres pomiarowy kąta 0...350°, punkt zmiany i kierunku
355° zgodny z ruchem wskazówek zegara, liniowa
charakterystyka zmian wielkości wyjściowej,
nr kat. 760-1211100
CENA [PLN]: od 1 246,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI KĄTA OBROTU
Kinax WT711: Programowalny przetwornik
pomiarowy kąta obrotu, montaż powierzchniowy
Przetwornik pomiarowy z układem bezstykowego
czujnika pojemnościowego przeznaczony do
przetwarzania położenia kątowego wału. Na wyjściu
pomiarowym przetwornika otrzymujemy sygnał stały
z zakresu od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
Dzięki zwartej budowie jest dobrze przystosowany
do montażu na powierzchni obudów urządzeń
i przyrządów.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Możliwość programowania z komputera PC:
zakresu pomiarowego, kierunku obrotu,
charakterystyk, punktu zmiany kierunku i innych
funkcji dodatkowych. Usprawnia prace projektowe
i konstrukcyjne, krótki czas realizacji, minimalne
rozmiary, mała ilość dodatkowych urządzeń
• Zakres pomiarowy kąta obrotu: od 0 ... 10°
do 0 ... 50° lub od 0 ... 50° do 0 ... 350°
• Wyjście pomiarowe (ukł. pomiarowy / zasilania)
wykorzystuje poł. 2-przewod. (syg. 4... 20 mA)
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• W trakcie instalacji możliwość symulacji mierzonej
wartości i testowania łańcucha następujących po
sobie zdarzeń
• Jednoczesne wyświetlenie wartości i graficzna jej
reprezentacja przez długi okres czasu
• Ustawienie pozycji mechanizmu i dostosowanie precyzji
wyjścia analogowego, punktu zera rozpiętości pomiaru
mogą być ustawione niezależnie od siebie
• Programowane charakterystyki wielkości wyjściowych:
liniowa, charakterystyka V lub dowolnie wybrana
krzywa linearyzacji
• Interfejs szeregowy
• Moment minimalny: <0,001 Ncm
• Wałek napędu bez mechanicznych punktów
zatrzymania z możliwością nieograniczonego obrotu
bez dodatkowej przekładni
• Urządzenie montowane powierzchniowo z klasą
ochrony IP 43
Standardowe wykonania:
Wałek napędu z przodu, średnica 2 mm, długość 6 mm, kierunek
obrotu zgodny z ruchem wskazówek zegara, wyjście od 4 do
20 mA, połączenie dwuprzewodowe, zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...30°, nr kat. 711-110090000
• Zakres pomiarowy kąta 0...60°, nr kat. 711-120090000
• Zakres pomiarowy kąta 0...90°, nr kat. 711-120090000
• Zakres pomiarowy kąta 0...270°, nr kat. 711-120090000
CENA [PLN]: od 1 662,00
Kinax WT717: Programowalny przetwornik pomiarowy kąta obrotu, konstrukcja odporna mechanicznie
Przetwornik pomiarowy z bezstykowym,
pojemnościowym układem czujnika przeznaczony
do zbierania i przetwarzania położenia kątowego
wału. Do wyjścia pomiarowego przetwornika jest
doprowadzany sygnał stały z zakresu
od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia. Dzięki
konstrukcji wzmocnionej mechanicznie jest
wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle
maszynowym i okrętowym i maszynach
przemysłowych, zarówno w przemyśle chemicznym
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Możliwość programowania z komputera PC:
zakresu pomiarowego, kierunku obrotu,
charakterystyk, punktu zmiany kierunku i innych
funkcji dodatkowych. Usprawnia prace projektowe
i konstrukcyjne, krótki czas realizacji, minimalne
rozmiary, mała ilość dodatkowych urządzeń
• Zakres pomiarowy kąta obrotu: od 0 ... 10° do 0 ...
50° lub od 0 ... 50° do 0 ... 350°
• Od 0...20° do 0...1555 obrotów, z przekładnią
• Wyjście pomiarowe (układ pomiarowy / zasilania)
wykorzystuje 2-przewod. (syg. 4... 20 mA)
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
Kinax WT711
Kinax WT717
• W trakcie instalacji możliwość symulacji mierzonej
wartości i testowania łańcucha następujących po sobie
zdarzeń
• Jednoczesne wyświetlenie wartości i graficzna jej
reprezentacja przez długi okres czasu
• Ustawienie pozycji mechanizmu i dostosowanie
precyzji wyjścia analogowego, punktu zera rozpiętości
pomiaru mogą być ustawione niezależnie od siebie
• Programowane charakt. wielkości: liniowa,
charakterystyka V lub wybrana krzywa linearyzacji
• Interfejs szeregowy
• Wałek napędu z możliwością nieograniczonego
obrotu: uszkodzenie nie wystąpi nawet w momencie
przekroczenia górnej wartości granicznej zakresu
pomiarowego
• Dopuszczalne obciążenie stałe na wałku: max 1000 N
(promieniowo) I max 500 N (osiowo)
• Urządzenie montowane powierzchniowo odporne na
wstrząsy i wibracje (IP 67)
Standardowe wykonania:
Standardowa montowany na podstawie, z dławikiem
2 PG11, kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazówek zegara,
wyjście od 4 do 20 mA, zasilanie 12...33 V DC
• Zakres pomiarowy kąta 0...30°, nr kat. 717-110900001
• Zakres pomiarowy kąta 0...60°, nr kat. 717-120900001
• Zakres pomiarowy kąta 0...90°, nr kat. 717-120900001
• Zakres pomiarowy kąta 0...270°, nr kat. 717-120900001
CENA [PLN]: od 2 558,00
15
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
PRZETWORNIKI POMIAROWE
Kinax SR719: Programowalny enkoder pozycji,
montaż powierzchniowy
Przetwornik pomiarowy z układem bezstykowego
czujnika pojemnościowego przeznaczony
do przetwarzania skoku zaworu w zaworach
skrzydełkowych, suwakowych i innych urządzeniach
wykonawczych. Na wyjściu pomiarowym
przetwornika otrzymujemy sygnał stały z zakresu
od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.
Dzięki zwartej budowie jest dobrze przystosowany
do montażu na powierzchni obudów urządzeń
i przyrządów.
• Opatentowany układ bezstykowego czujnika
pojemnościowego nie ulegający zużyciu
• Możliwość programowania z komputera PC:
zakresu pomiarowego, kierunku obrotu,
charakterystyk, punktu zmiany kierunku i innych
funkcji dodatkowych. Usprawnia prace projektowe
i konstrukcyjne, krótki czas realizacji, minimalne
rozmiary, mała ilość dodatkowych urządzeń
• Zakres pomiarowy położenia: od 0 ... 10 do 140 mm
• Wyjście pomiarowe (układ pomiarowy / zasilania)
wykorzystuje połączenie dwuprzewodowe (sygnał
4... 20 mA)
• Dostępny w wykonaniu umożliwiającym pracę
w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie
z EEx ia IIC T6
• W trakcie instalacji możliwość symulacji mierzonej
wartości i testowania łańcucha następujących po sobie
zdarzeń
• Jednoczesne wyświetlenie wartości i graficzna
reprezentacja wartości mierzonej przez długi
okres czasu
• Ustawienie pozycji mechanizmu i dostosowanie precyzji
wyjścia analogowego, punktu zera, rozpiętości pomiaru
mogą być ustawione niezależnie od siebie
• Programowanie charakterystyki wielkości wyjściowych:
liniowa, charakterystyka V lub dowol- nie wybrana
krzywa linearyzacji
• Interfejs szeregowy
• Urządzenie montowane powierzchniowo w wytrzymałej
mechanicznie obudowie: odpornej na wstrząsy i
wibracje, odpowiednie do zastosowań w przemyśle
maszynowym i przemyśle chemicznym (IP54)
Standardowe wykonania:
Z uchwytem montażowym NAMUR do urządzeń
wykonawczych. Dźwignia w położeniu neutralnym (do dołu)
odpowiada 0/4 mA wyjście od 4 do 20 mA, połączenie
dwuprzewodowe, zasilanie 12...33 V DC
• Nr kat. 719-10000
CENA [PLN]: od 3 497,00
R2500 / R2700: Regulatory temperatury
Uniwersalne regulatory temperatury w rozmiarach
48x48 mm (R2500) i 48x96 mm (R2700)
przeznaczone są do precyzyjnej kontroli temperatury.
Dzięki wbudowanemu algorytmowi PDPI nie mamy
do czynienia z przeregulowaniem. Mają dodatkowo
wbudowany port podczerwieni umożliwiający
zdalne programowanie (poprzez darmowy program
CompactConfig) oraz odczytywanie zarejestrowanej
wartości aktualnej, punktów nastaw i historii
alarmów. Dzięki dodatkowym opcją takim jak
monitorowanie prądu grzania mamy pewność że
regulowany obiekt jest zawsze pod kontrolą.
• Ochrona IP67
• Cykl próbkowania 100 ms
• Rejestracja 2/3 stopniowa, ciągła, krokowa i typu
„Hot runner”
• Historia alarmów
• Rejestrator aktualnych wartości i punktów nastaw
• W standardzie wyjścia alarmowe
• W standardzie port podczerwieni
R2500 / R2700
Standardowe wykonania:
• Wejścia z czujników temperatury i zasilanie
85...230 V AC
• Rejestracji 2/3 stopniowa i krokowa, 2 wyjścia
tranzystorowe, nr kat. R2500-V001
• Rejestracja ciągła, 1 wyjście tranzystorowe,
przekaźnikowe i ciągłe, nr kat. R2500-V002
• Rejestracja 2/3 stopniowa i krokowa, 2 wyjścia
tranzystorowe, nr kat. R2700-V001
• Rejestracja 2/3 stopniowa i krokowa, 2 wyjścia
tranzystorowe i przekaźnikowe, nr kat. R2700V002
• Rejestracja ciągła, 1 wyjście ciągłe, 2 wyjścia
tranzystorowe, nr kat. R2700-V003
• Rejestracja ciągła, 1 wyjście ciągłe, 2 wyjścia
tranzystorowe i przekaźnikowe nr kat. R2700-V003
CENA [PLN]: od 1 020,00
ADM1TE/ADM1,5TE: Licznik energii 1-fazowy
Elektroniczny licznik energii czynnej mierzy energię
w sieci 1-fazowej, jest przystosowany do montażu na
szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany
zgodnie z normą IEC62053-21. Jest możliwość
podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.
Klasa dokładności 1.
Kinax SR719
ADM1TE/
ADM1,5TE
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 6+1
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 32A (ADM1TE), szerokość 1
modułu
• Pomiar prądu do 65A (ADM1,5TE), szerokość 1,5
modułu
• Posiadają zatwierdzenie CSA i MID
CENA [PLN]: od 120,00
16
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
LICZNIKI ENERGII
PRO1TE: Licznik energii 1-fazowy
Elektroniczny licznik energii czynnej mierzy energię
w sieci 1-fazowej, jest przystosowany do montażu na
szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany
zgodnie z normą IEC62053-21. Jest możliwość
podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.
Klasa dokładności 1
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 6+1
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 6+1
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 32 A, szerokość 1 modułu
CENA [PLN]: od 140,00
DRM75A: Licznik energii 1-fazowy
Elektroniczny licznik energii czynnej mierzy energię
w sieci 1-fazowej, jest przystosowany do montażu na
szynę TH 35 mm oraz na tablicę licznikową. Pomiar
energii jest wykonywany zgodnie z normą IEC61036
i specyfikacją GB/T17215- 2002. Jest możliwość
podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.
DRM75A
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 5+1
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 100 A
CENA [PLN]: od 100,00
PRO75A/PRO75D: Licznik energii 1-fazowy
Elektroniczny licznik energii czynnej mierzy energię
w sieci 1-fazowej, jest przystosowany do montażu
na szynę TH 35. Przeznaczony do rozliczeń
wewnętrznych. Klasa dokładności 1.
PRO1TE
PRO75A/
PRO75D
• Wskaźnik elektromechaniczny
o ilości cyfr 5+1 (PRO75A)
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 5+1 (PRO75D)
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 100 A
CENA [PLN]: od 135,00
U1281/U1381: Licznik energii 1-fazowy
Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu
przemiennego w układzie 1-fazowym. Liczniki
przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów
i rozliczeń wewnętrznych w gospodarstwach
domowych, przemyśle i budynkach
administracyjnych. Dodatkowo wartość chwilowego
obciążenia (moc czynną chwilową) można odczytać
na wyświetlaczu.
Do montażu na szynę TH 35. Klasa dokładności 1.
U1281/U1381
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 5+2
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 65A (U1281)
• Pomiar prądu przez przekładnik prądowy (U1381)
• Dowolnie programowalna przekładnia prądowa
i napięciowa
• Protokoły komunikacyjne: LON, M-Bus, L-Bus
• Zatwierdzenie typu PTB
CENA [PLN]: od 827,00
17
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
LICZNIKI ENERGII
U389A/U389B: Licznik energii 3-fazowy
Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu
przemiennego w układzie 3-fazowym. Liczniki
przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów
i rozliczeń wewnętrznych w gospodarstwach
domowych, przemyśle i budynkach
administracyjnych. Do montażu na szynę TH 35.
Klasa dokładności 1.
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 5+2
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 65A (U389A)
• Pomiar prądu przez przekładnik prądowy (U389B)
• Zatwierdzenie typu PTB
CENA [PLN]: od 577,00
DRM1250A/DRM1250D: Licznik energii 3-fazowy
Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu
przemiennego w układzie 3-fazowym. Liczniki
przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów
i rozliczeń wewnętrznych w gospodarstwach
domowych, przemyśle i budynkach
administracyjnych. Do montażu na szynę TH 35.
Klasa dokładności 1.
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 5+1
(DRM1250A)
DRM1250A/
DRM1250D
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 5+2 (DRM1250D)
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Wersja bezpośrednia do 100 A i półpośrednia przez
przekładnik prądowy
• Programowalna przekładnia prądowa przy
pomiarze półpośrednim (wersja DRM1250D)
• Posiadają zatwierdzenie CSA i MID
CENA [PLN]: od 370,00
PRO1250A/PRO1250D: Licznik energii 3-fazowy
Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu
przemiennego w układzie 3-fazowym. Liczniki
przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów
i rozliczeń wewnętrznych w gospodarstwach
domowych, przemyśle i budynkach
administracyjnych. Do montażu na szynę TH 35.
Klasa dokładności 1.
U389A/U389B
PRO1250A/
PRO1250D
• Wskaźnik elektromechaniczny o ilości cyfr 5+1
(PRO1250A)
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 5+2 (PRO1250D)
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Wersja bezpośrednia do 100 A i półpośrednia przez
przekładnik prądowy
• Programowalna przekładnia prądowa przy
pomiarze półpośrednim (wersja PRO1250D)
CENA [PLN]: od 380,00
U1289/U1389: Licznik energii 3-fazowy
Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu
przemiennego w układzie 1-fazowym. Liczniki
przeznaczone są do uniwersalnych pomiarów
i rozliczeń wewnętrznych w gospodarstwach
domowych, przemyśle i budynkach
administracyjnych. Dodatkowo wartość chwilowego
obciążenia (moc czynną chwilową) można odczytać
na wyświetlaczu.
Do montażu na szynę TH 35. Klasa dokładności 1.
U1289/U1389
• Wskaźnik LCD o ilości cyfr 5+2
• Wbudowane wyjście impulsowe
• Pomiar prądu do 65A (U1289)
• Pomiar prądu przez przekładnik prądowy (U1389)
• Dowolnie programowalna przekładnia prądowa i
napięciowa
• Protokoły komunikacyjne: LON, M-Bus, L-Bus
• Zatwierdzenie typu PTB
CENA [PLN]: od 1 076,00
18
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
ANALIZATORY JAKOŚCI ZASIALNIA
MAVOWATT50: Przenośny analizator mocy,
energii i zakłóceń
• Równoczesna analiza zgodności napięcia z EN50160
i pozostałych parametrów tj. moc, energia,
zdarzenia, przepięcia itp.
• Kolorowy wyświetlacz dotykowy 5 i 1/2’’, 1 VGA
• Analiza mocy i energii w systemach zasilania
AC i DC oraz na wyjściu przetwornika częstotliwości
• Analiza harmonicznych do 50 harmonicznej,
włączając interharmoniczne
• Analiza migotania: Plt ,Pst , Pmt
• 8 izolowanych obwodów pomiarowych(4 napięciowe
i 4 prądowe), częstotliwość próbkowania 100 kHz
dla każdego obwodu pomiarowego
• Interfejs USB do komputera PC, zewnętrznej
drukarki, klawiatury czy zewnętrznej pamięci
(przenośne dyski)
• 4 linie wejściowe statusu dla sygnalizacji stanu
odbiorników
MAVOWATT50
• 4 linie wejściowe dla funkcji synchronizacji
okresów pomiarów i do użycia jako wejścia
pomiarowe
• 1 wyjście sygnalizacyjne (styki przekaźnika)
• Wyjście źródła zasilania dla aktywnych czujników
• Zintegrowana bateria akumulatorów z ładowarką,
zasilającą przyrząd w przypadku awarii sieci
• Interfejs Ethernet TCP/IP ze zintegrowaną funkcją
serwera WWW do zdalnej kontroli przyrządu oraz
odczytu wyników
• Pamięć na kartach typu CF do 8 GB
• Zasilanie: 85 do 250 V AC/DC
• Spełniane standardy: EN50160,
EN61000-3-2/-3-3/-3-12/-4-7/-4-15/-4-30, klasa A
CENA [PLN]: od 31 200,00
MAVOWATT30 (PowerGuide), MAVOWATT40
(PowerXplorer), MAVOWATT 70 (PowerVista),
3-fazowe analizatory jakości energii
Cechy wspólne:
3-fazowe analizatory jakości energii i mocy
spełniają standardy EN 50160, EN 61000-4-7
i EN61000-4-15, które odpowiadają za podstawowe
pomiary jakości oraz EN 61000-4-30, która determinuje
procedury pomiarowe jakości napięcia. Przyrządy
klasy A równocześnie monitorują wartości RMS,
harmoniczne, migotania i stany nieustalone o czasie
trwania średnio 80 μs. Wyposażone są w 8 kanałów
pomiarowych: 4 kanały napięciowe i 4 kanały prądowe.
Konfiguracja pomiarowa i rodzaj systemu elektrycznego
jest wybierany automatycznie na podstawie wykrytych
wielkości pomiarowych. Rodzaj systemu monitorowania
wraz z automatycznymi definicjami wartości
limitów. Przyrządy mogą być użytkowane intuicyjnie
przy pomocy ikon umieszczonych na kolorowym
wyświetlaczu dotykowym. Dane są rejestrowane i
zapisywane na karcie CF. Komunikacja poprzez RS232,
Ethernet lub USB.
Cechy podstawowe:
• Analiza zjawisk sieciowych
• Analiza harmonicznych zgodnie z EN61000-4-7
• Monitoring jakości energii zgodnie z EN 50160
• Pomiar migotań zgodnie z EN61000-4-15
• 8 kanałów pomiarowych: 4 napięciowe (różne)
i 4 prądowe umożliwiające pomiary
w zakresie częstotliwości 50/60 Hz
MAVOWATT30
• Pamięć: karta CF 256 MB
• Zasilanie przez ładowarkę 90...264V/ 47...63 Hz
• Wbudowany akumulator o czasie pracy 3 godziny
MAVOWATT30
• Posiada wszystkie opcje opisane w cechach
podstawowych
MAVOWATT40
• Oprócz cech podstawowych posiada dodatkowo:
tryb rejestracji efektów łączeniowych
i uszkodzeniowych. Posiada dodatkowo specjalny
moduł analizy zintegrowany z bezpośrednim
pomiarem spadków napięć, przełączeń stopni
regulatora mocy biernej i jakości silników.
MAVOWATT70
• Posiada te same funkcje co Mavowatt40
i dodatkowo ma wbudowany przetwornik A/C
o częstotliwości próbkowania 1 MHz, co umożliwia
rejestrację szybkich stanów przejściowych
i zapamiętanie kształtu krzywej. Dodatkowo istnieje
opcja umożliwiająca pomiar w układach 400 Hz.
Opcje analizatorów:
• RS 232C, USB lub LAN
• Opcjonalne cęgi do pomiaru prądu
• Zaawansowane oprogramowanie DranView
do analizy danych i szukania korelacji
MAVOWATT70
MAVOWATT30: CENA [PLN]: od 20 000,00
MAVOWATT40: CENA [PLN]: od 29 600,00
MAVOWATT70: CENA [PLN]: od 42 400,00
Analizator Jakości Energii PQ-Box 100
• Analiza jakości energii zgodnie z normami IEC
61000-4-30, 61000-4-7, 61000-4-15 klasa A
• Jakość napięcia zgodnie z EN 50160
• Rejestracja zakłóceń
• Analiza obciążenia, pomiary energii
• 4 wejścia napięciowe i prądowe
• Zakresy napięciowe 480V AC/DC L-N;
800 V AC/DC L-L
• Zakresy prądowe 230mV
• Pamięć 1 GB
• Zasilanie 85...440 VAC lub 100V...260VDC
• Stopień ochrony IP 65
• Porty komunikacyjne: RS 232 (do synchronizacji
czasu), USB II
• Funkcja rejestratora z ustawianym interwałem
(1 sek. Do 30 min)
• Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez DCF 77
• Pomiar mocy czynnej, biernej i mocy pobranej
z podaniem jej charakteru.
MAVOWATT40
PQ-Box 100
• Pomiar mocy pozornej oraz współczynnika
mocy i sumy
• THD w napięciu, prądzie, mocy i przewodzie
neutralnym
Pomiar w czasie rzeczywistym: oscyloskop, 10ms
rejestrator zdarzeń, zdarzenia PQ, harmonicznych,
interharmonicznych, mocy czynnej, biernej, pozornej,
współczynnika mocy, częstotliwości sieciowej
Funkcje dodatkowe:
• możliwość porównania danych i wykresów
przy pomocy oprogramowania,
• zmiana wartości limitu i ustawień analizatora
PQ-Box 100
• analiza interharmonicznych i napięć sygnałowych
• ograniczenie ilości analizowanych harmonicznych
zgodnie z odpowiednimi normami
• ustawienie progów wyzwalania dla przebiegów
oscyloskopowych
CENA [PLN]: od 13 814,00
ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, [email protected]
19
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards