Promienie kosmiczne - posłańcy z głębi Wszechświata

advertisement
Promienie kosmiczne – posłańcy
z głębi Wszechświata
Henryk Wilczyński
Dzień Otwarty IFJ PAN 28 września 2006
Co to są promienie kosmiczne?
Cząstki przybywające do Ziemi z Kosmosu:
naładowane – głównie protony i jądra cięższych pierwiastków
neutralne – neutrony, neutrina, fotony, ... ?
mają wysokie energie – sięgają 1020 eV (100 milionów razy wyższe,
niż osiągane w akceleratorach cząstek na Ziemi!)
Skąd pochodzą???
Układ Słoneczny
Nasze
otoczenie
odległość do najbliższej
gwiazdy: ~ 4 lata świetlne
(prędkość światła:
300 000 km/s)
Droga Mleczna-nasza rodzima Galaktyka
Galaktyka NGC 3949
Sąsiedztwo
bliższe i dalsze
Wielka galaktyka w Andromedzie
Głęboki wgląd w przestrzeń Wszechświata
Najdalsze galaktyki obserwowane przez Teleskop Hubble’a
Odkrycie promieniowania
kosmicznego
W roku 1912 Victor Hess, w locie balonowym
na wysokości 5000 m odkrył promieniowanie
jonizujące docierające do Ziemi z przestrzeni
kosmicznej.
Za swoje dokonania w roku 1936 otrzymał
Nagrodę Nobla
Widmo i skład promieni kosmicznych
??
Skala energii
Źródła promieni kosmicznych: Słońce
Zorza polarna
Źródła promieni kosmicznych: Supernowe
23 lutego 1987 roku wybuchła supernowa w Wielkim Obłoku Magellana .
Udało się stwierdzić, która z widocznych na wcześniejszych fotografiach nieba gwiazd
wybuchła. Był to niebieski nadolbrzym, 17-krotnie masywniejszy od Słońca. Jego wiek
oszacowano na około 20 milionów lat.
Mgławica Krab
-to fantazyjne określenie mgławicy,
jednej z najsłynniejszych
pozostałości po wybuchu gwiazdy
supernowej
Mgławica Krab - pozostałość po
efektownej śmierci dużej
gwiazdy oddalona jest od nas o
7000 lat świetlnych.
Gwiazda która wybuchła,
rozpoczęła życie jako gwiazda o
masie około 10 mas Słońca i
zakończyła je właśnie 4 lipca
1054 roku, gdy wybuchła jako
supernowa.
Zderzenia galaktyk
Zdjęcia wykonane przez Teleskop
kosmiczny Hubble'a
przedstawiają wspaniały "pokaz
fajerwerków" towarzyszący
zderzeniu galaktyk.
NGC 4676 („Myszy”) HST-ACS
Warkocz Bereniki, 300 mln lat świetlnych
Radiogalaktyka w Łabędziu
Aktywne jądra galaktyk
Radiogalaktyka w Piecu
Detekcja promieni kosmicznych
Detekcja promieni kosmicznych
Wielki pęk atmosferyczny
Detekcja wielkich pęków
Teleskopy detektora Oko Muchy
Sieć detektorów Kascade
Obserwator
ium Pierre
Auger
Detektory Obserwatorium Pierre Auger
Podsumowanie
Promienie kosmiczne: „posłańcy” z głębi Wszechświata
Skąd pochodzą?
Jakie informacje niosą o odległych obiektach
kosmicznych?
Czy Projekt Pierre Auger rozwiąże tę zagadkę?
więcej informacji: http://auger.ifj.edu.pl
Download