Obraz tworzony na siatkówce jest

advertisement
Wady wzroku
Karol O.
Budowa oka
Oko ma kształt kuli o średnicy:
- noworodek 16 mm
- osoba dorosła 22,5 - 25 mm
Układ optyczny:
- soczewka o zmiennej ogniskowej
- przesłona regulująca ilość światła
dostającego się do wnętrza oka.
Obrazy w oku…
Obraz tworzony na siatkówce jest:
- rzeczywisty
- pomniejszony
- odwrócony
Bieg promieni świetlnych w zdrowym oku – promienie skupiają się na siatkówce.
Wady wzroku
Możemy wyróżnić 3 wady refrakcyjne wzroku:
- Krótkowzroczność
- Nadwzroczność
- Astygmatyzm
Krótkowzroczność
Nazwa krótkowzroczności "miopia" pochodzi z języka greckiego (myopia = mrużyć).
Promienie równoległe, które w akomodującym oku miarowym ogniskowane są na
siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed
siatkówką. Obraz na siatkówce u krótkowidza jest nieostry i zamazany. Aby moc
dostrzec wyraźniej jakiś przedmiot przysuwa go bliżej oczu. Nie może sobie pomóc
akomodacją, patrząc na przedmioty odległe. Jeśli warunki oświetleniowe
są wystarczające może pomoc sobie mrużąc oczy, zwiększając tym samym głębie
ostrości.
Bieg promieni świetlnych po zastosowaniu soczewki dwuwklęsłej
Bieg promieni świetlnych u krótkowidza bez zastosowania soczewek.
A – bieg promieni świetlnych
u krótkowidza, bez zastosowania
soczewek – promienie skupiają się
przed siatkówką
B – z zastosowaniem soczewki
dwuwklęsłej (rozpraszająca)
B
Wyróżnia się trzy stopnie krótkowzroczności:
•
małą - w zakresie do -3dpt.
•
średnią - poniżej -6dpt.
•
wysoką - powyżej -6dpt.
Przy wysokiej krótkowzroczności w późniejszym okresie życia mogą
wystąpić zmiany zwyrodnieniowe naczyniówki, siatkówki i ciała szklistego.
Krótkowzroczność rozwija się najczęściej w okresie dojrzewania
płciowego.
Nadwzroczność (dalekowzroczność)
Jest spowodowana zbyt krótką gałką oczną lub zbyt małą siłą załamywania
światła przez układ optyczny oka skutkiem czego promienie padające na oko
skupiają się za siatkówką zamiast na niej. Konsekwencją tego przedmiot
znajdujący się blisko jest niewyraźny, natomiast obiekty leżące daleko mogą
być dobrze widoczne.
A
B
A - bieg promieni świetlnych u
dalekowidza, bez zastosowania
soczewek – promienie skupiają
się za siatkówką
B – z zastosowaniem soczewki
dwuwypukłej (skupiającej)
Astygmatyzm
Wada wzroku spowodowana nieregularną krzywizną rogówki lub soczewki. W
skutek astygmatyzmu pewne części oglądanego obrazu są odbierane
wyraźnie a inne nie.
Widzenie liter z astygmatyzmem i bez
astygmatyzmu
Wygląd gałki ocznej u astygmatyka.
Dziękuje za uwagę 
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards