Galaktyki i Gwiazdozbiory

advertisement
Galaktyki
i
Gwiazdozbiory
Co to jest Galaktyka ?
Galaktyka (z gr. γαλα – mleko) – duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i
gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka
zawiera od 107do 1012 gwiazd orbitujących wokół środka swojej masy.
Galaktyka Spiralna
Galaktyka spiralna - duży grawitacyjnie związany układ gwiazd (przykładowo w
Drodze Mlecznej może ich być około 500 miliardów[1] ), pyłu i gazu
międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii mający postać dysku z
ramionami spiralnymi wychodzącymi ze środka zwanego zgrubieniem centralnym lub
jądrem galaktyki. Przy spojrzeniu na dysk "z góry" wyraźnie widać jego spiralną
strukturę. Galaktyki spiralne stanowią 75% jasnych galaktyk nieba. Galaktyki spiralne
oznaczamy literą S i w zależności od stopnia rozwinięcia ramion dzielimy je na typy a,
b, c. Typ Sa ma duże jądro i słabo rozwinięte ramiona. Typ Sc - na odwrót - małe
jądro i bardzo silnie rozwinięte ramiona spiralne, typ Sb jest typem przejściowym
pomiędzy poprzednimi dwoma.
Galaktyka eliptyczna
Galaktyka eliptyczna – galaktyka posiadająca regularny kulisty lub elipsoidalny
kształt o gładkiej strukturze. Galaktyki eliptyczne są pozbawione wewnętrznej
struktury; ich obrazy na zdjęciach nie mają wyraźnych granic. Ich jasność
powierzchniowa gwałtownie spada od środka w kierunku brzegów.Mają one
spłaszczony owalny kształt i składają się z setek milionów gwiazd. Oznaczone zostały
przez Edwina Hubble'a jako E, a podaje się je ze stopniem spłaszczenia w skali 0 - 7.
Galaktyki eliptyczne zawierają bardzo mało pyłu międzygwiezdnego, dlatego też nie
widać ich zbyt wiele podczas obserwacji.
Galaktyka soczewkowata
Galaktyka soczewkowata – galaktyka w kształcie soczewki. Jest to typ pośredni
pomiędzy galaktyką eliptyczną a spiralną. Posiadają one oznaczenie S0, SB0, E8.
Jądro jest podobne do silnie spłaszczonej galaktyki eliptycznej, natomiast wokół
znajduje się dysk, ale bez żadnych śladów struktury spiralnej. Galaktyki te nie
zawierają młodych gwiazd ani materii międzygwiezdnej, co jest typowe dla galaktyk
eliptycznych.
Galaktyka nieregularna
Galaktyki nieregularne (Irr – od ang. Irregular) – są galaktykami, które nie mają
określonego symetrycznego kształtu. Stanowią ok. 5% populacji wszystkich galaktyk.
Co to jest gwiazdozbiór ??
Gwiazdozbiór (konstelacja) – grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery
niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im
nazwy pochodzące z mitologii. Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą
zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane
geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.
Cefeusza
Cefeusz (łac. Cepheus, dop. Cephei, skrót Cep) – gwiazdozbiór nieba północnego,
leżący w pobliżu północnego bieguna nieba. Cefeusz znajduje się na krawędzi Drogi
Mlecznej, obfituje w gwiazdy podwójne i zmienne, wśród nich bardzo znaną δ
Cephei, od której nazwę wziął typ gwiazd zmiennych – cefeid, używanych do
wyznaczania odległości we Wszechświecie.
Bliźnięta
Bliźnięta (łac. Gemini, dop. Geminorum, skrót Gem) – jeden z bardziej
charakterystycznych gwiazdozbiorów. Słońce przebywa na tle tego gwiazdozbioru od
21 maja do 21 czerwca.
Orion
Orion (łac. Orion, dop. Orionis, skrót Ori) – konstelacja położona w obszarze
równika niebieskiego, w szerokości geograficznej Polski widoczna od października do
maja. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba
zimowego, łatwym do odnalezienia i zidentyfikowania. Zawiera wiele ciekawych
obiektów.
Czy wiesz ,że ???
•
•
Zderzenie galaktyk to zjawisko astronomiczne, które zachodzi, gdy dwie lub więcej
galaktyk nachodzi na siebie, zaburzając nawzajem swoje pola grawitacyjne. Proces
taki trwa zwykle setki milionów lat i często prowadzi do połączenia się galaktyk w
jedną.
Super gromada – zgrupowanie setek lub tysięcy grup i gromad galaktyk. Super
gromady są jednymi z największych znanych struktur we Wszechświecie.
•
•
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r
http://www.astronomia.biz.pl/galaktyki.html
Prezentacje wykonał:
Mikołaj Demuth
Kl. IIB
Download