Cytogenetyka – dzień 1 NEUROBIOLOGIA – GENETYKA

advertisement
Cytogenetyka – dzień 1
NEUROBIOLOGIA – GENETYKA MEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE KONTROLNYCH PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH Z UTRWALONYCH
LIMFOCYTÓW
1. Szkiełko podstawowe opisać ołówkiem inicjałami studenta i włożyć do naczynia do barwień,
zawierającego 50 ml wody destylowanej
2. Ostrożnie wymieszać osad utrwalonych limfocytów w probówce przez przepipetowanie.
3. Szkiełko wyciągnąć z naczynia; opierając brzeg na ręczniku papierowym odsączyć nadmiar
wody; położyć na tacce.
4. Nakropić utrwalone komórki na szkiełko podstawowe, z wysokości około 25 cm – po 3 krople
na całe szkiełko.
5. Pozostawić do wyschnięcia w temp. pokojowej.
OCENA JAKOŚCI WYKONANYCH PREPARATÓW – JEDNOLITE BARWIENIE BARWNIKIEM GIEMZY
1. Preparat z limfocytami (opisany) odwodnić w 96% etanolu przez 5 minut.
2. Wysuszyć na powietrzu ok. 5 min.
3. Barwić 5 min. w 20% roztworze barwnika Giemzy w buforze fosforanowym o pH 6.8
4. Spłukać wodą destylowaną z tryskawki.
5. Osączyć opierając brzeg szkiełka na ręczniku papierowym
6. Wysuszyć na powietrzu ok. 20 min.
7. Oglądać pod mikroskopem, ocenić jakość preparatu przez oszacowanie zagęszczenia
komórek na szkiełko i ilości metafaz w polu widzenia (powiększenie obiektywu 20x)
UKŁADANIE KARIOGRAMÓW (PRAWIDŁOWYCH I NIEPRAWIDŁOWYCH)
Wydrukowane plansze zawierające płytki metafazowe pociąć by każdy kawałek zawierał 1
chromosom i ułożyć kariogramy. Zidentyfikować przypadek.
Cytogenetyka – dzień 1
NEUROBIOLOGIA – GENETYKA MEDYCZNA
Co powinnaś umieć (sylabus):

Cytogenetyka

Prążki Q

Prążki G

Prążki R

Prążki C

Prążki T

NOR

Chromosomy metacentryczne

Chromosomy akrocentryczne

Chromosomy telocentryczne

Ramię krótkie chromosomu

Ramię długie chromosomu

Kariotyp

Kariogram

Wskazania do badań cytogenetycznych

Metoda FISH i jej odmiany

Technika porównawczej hybrydyzacji genomowej

Analiza cytometryczna

Identyfikacja chromatyny płciowej

Typy aberracji chromosomowych; strukturalnych i liczbowych

Aberracje zrównoważone i niezrównoważone

Download