Biologiczny Kogel

advertisement
Klasa IIId
 Uczniowie szkół podstawowych ze
Żmigrodu, Radziądza, Barkowa, Powidzka
 Opiekun p. J. Syrko-Bolaczek

Zapoznanie z tematyką projektu
Planowanie działań






analiza treści projektu
podział na grupy
sporządzanie harmonogramu
zapoznanie z kryterium oceniania
Realizacja projektu

Przygotowanie targów TIK
Przygotowujemy zajęcia laboratoryjne dla
uczniów szkół podstawowych





doświadczenia
obserwacje mikroskopowe
hodowle
Przeprowadzamy zajęcia laboratoryjne (3
spotkania)
Podsumowanie i prezentacja projektu




przygotowanie prezentacji multimedialnej
Targi TIK
Ocena projektu
 Ewaluacja projektu

Metodą burzy mózgów poszukujemy
ciekawych doświadczeń
 Opracowujemy i przygotowujemy zajęcia
laboratoryjne
 Dzielimy się pracą

Prezentujemy projekt na forum
 Prezentujemy gościom przykładowe
zajęcia laboratoryjne

Pracujemy w 3
grupach
 Uczniowie klasy III d
w roli nauczycieli
prowadzą
różnorodne zajęcia.

Mikroskopowanie młodym biologom szło sprawnie
Było dużo zabawy
Oglądamy świat w kropli wody
pod mikroskopem – hodowla
pantofelków.
Uczeń klasy III – Robert w roli nauczyciela, przekazuje swoją wiedzę na
temat wykonywania preparatów.

Wykrywamy białko i skrobię.
Młodszym kolegom i koleżankom
bardzo się podobało.
Uczymy się od mistrza
Reakcja biuretowa, było bardzo kolorowo i naukowo
Badaliśmy pH
różnych wód
 Wykrywaliśmy
osmozę
 Wykonywaliśmy
doświadczenia z
solarami

Obserwujemy osmozę w
komórkach roślin
Solary zadziałały
Prezentujemy karuzelę z wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii
Badamy osmozę u roślin i pH różnych wód mineralnych
Ocena
1
2
3
4
5
17%
83%
6
Ocena
1
2
3
8%
4
8%
84%
5
6
Ocena
1
2
17%
3
4
5
9%
74%
6
Dzięki zajęciom poszerzyliśmy swoją
wiedzę biologiczną.
 Mogliśmy wejść w rolę nauczycieli.
 Dobrze się bawiliśmy.
 Mieliśmy okazję przekazać swoją wiedzę
młodszym kolegom.

Download