załacznik 1 - OIA Bielsko

advertisement
Sekcja Aptek Szpitalnych
Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
zaprasza do udziału w konferencji która odbędzie się
w dniach 29-30.11.2013 w Szczyrku
29.11.2013 PIĄTEK
Od 16.00 – zakwaterowanie uczestników w hotelu Klimczok
18.00-18.10 – otwarcie konferencji dr Kazimiera Klementys prezes
katowickiego Oddziału PTFarm
18.10-19.00 – wykład „Funkcjonowanie apteki szpitalnej w świetle
dzisiejszych przepisów – problemy i procedury” - mgr Justyna RożekKostórkiewicz, mgr Małgorzata Sawczuk
19.00-19.30 wykład: „Curosurf – lek ratujący życie wcześniaków z Zespołem
Zaburzeń Oddychania” - mgr Barbara Lalik przedstawiciel firmy Chiesi
19:30 -20:00 prezentacja: „Laboratoryjna dokładność i precyzja pomiaru
nowego systemu do monitorowania glikemii Contour Plus” - mgr Anna
Oleszczuk-Kasperkiewicz przedstawiciel firmy Bayer
30.11.2013 SOBOTA
9:30 - 12.00 – Kurs „Biotechnologia w naukach farmaceutycznych” cz. I
12.00-12.20 – przerwa
12.20-13.00 – prezentacje:
„Systemy jednorazowe w higienie rąk” – mgr Rafał Olszewski przedstawiciel
firmy Medilab
„Olimel – optymalna równowaga żywieniowa” – mgr Karolina Jakubiec
przedstawiciel firmy Baxter
13.00-13.45 – obiad
14.00-16.15 – Kurs „Biotechnologia w naukach farmaceutycznych” cz. II
16:15 - Test, podsumowanie konferencji.
Kurs nr SC - 43 /2013 „Biotechnologia w naukach farmaceutycznych”
obejmuje następujące tematy:
1. Wprowadzenie do biotechnologii medycznej
2. Podstawy genetyki medycznej i farmakogenetyki
3. Wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego –
przykłady
4. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na działanie
wybranych leków
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – kierownik
Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego SUM.
Koszt kursu 100zł/osoby płatne na konto ING Bank Śląski SA O/Katowice nr
29 1050 1214 1000 0023 0206 7315
Uczestnicy otrzymają:
6 punktów edukacyjnych (twardych) za udział w kursie zakończonym
testem
4 punkty edukacyjne za udział w konferencji
Komitet naukowy konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – kierownik Katedry i Zakładu
Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego SUM.
Dr n przyr. Kazimiera Klementys – kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej
Wydziału Farmaceutycznego SUM.
Osoby odpowiedzialne za organizację:
mgr Justyna Rożek-Kostórkiewicz
mgr Małgorzata Sawczuk tel. 33 828 40 18, 604 751 491
mgr Małgorzata Duda (FARMACOL) – tel. 519 181 588
Download