Prezentacja Agencji Rozwoju Nieruchomości (MS

advertisement
Oferta nieruchomości nierolnych dla
inwestycji zagranicznych
dr Tomasz Nawrocki
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Warszawa, 28 kwietnia 2011 roku
Nieruchomości nierolne (inwestycyjne) szansą
dla promocji i rozwoju polskiej gospodarki
Nieruchomości inwestycyjne ANR
100 tys. ha gruntów przeznaczonych w mpzp i/lub
studium pod przemysł, handel-usługi, budownictwo
mieszkaniowe, infrastrukturę logistyczną oraz
sportowo-rekreacyjną w tym ok. 60 tys. ha w
granicach administracyjnych miast
Nowe otwarcie ANR w podejściu do marketingu
nieruchomości inwestycyjnych
•
•
•
•
•
•
•
Przegląd zasobu – czym dysponujemy
Informacja - przyswajalna przez rynek
Prezentacja – nowoczesna i atrakcyjna szata
Wizualizacja – zdjęcia, mapy, księga wizualizacji
Kanały dystrybucji – m.in. zagraniczne targi międzynarodowe,
Zasady sprzedaży – zmiany „prosprzedażowe”
Współpraca z instytucjami, samorządami, sse
Współpraca z PAIiIZ SA
• wymiana informacji na temat ofert terenów inwestycyjnych
• wspólna promocja terenów inwestycyjnych
• utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości
Inwestycyjnych (KZNI) tj. bazy dużych terenów (od 50
hektarów wzwyż) z obszaru całej Polski, które mogą być
wykorzystane pod inwestycje przemysłowe typu „greenfield”.
• ANR przekazała do KZNI 84 nieruchomości o łącznej powierzchni
7700 ha
Katalogi
-
Spójna wizualizacja ofert ANR w dwóch
wersjach językowych: polskiej i angielskiej
-
Nieruchomości wyposażone w mapy
i zdjęcia lotnicze z zaznaczonym obrysem
działki
-
Dwa osobne wydania dla nieruchomości
inwestycyjnych oraz dla dworków
i obiektów zabytkowych
-
W katalogach znalazło się 120 ofert
nieruchomości o łącznej powierzchni ponad
5.800 ha i szacunkowej wartości ok. 1,5
mld zł.
Międzynarodowe Targi Nieruchomości
Inwestycyjnych - szansa na pozyskanie
zagranicznych inwestorów
•
EXPO REAL (Monachium)
(37 tys. uczestników z 73 z krajów)
•
MIPIM (Cannes)
(20 tys. uczestników z 79 krajów)
•
Real Vienna (Wiedeń)
(7 tys. uczestników z 42 krajów)
Efekty:
Efekty:
-
Sprzedaż nieruchomości
w 2010r. na poziomie 287 mln
zł, co stanowi 57% wzrost
w porównaniu z wartością
sprzedaży roku poprzedniego
a także 7% wzrost w
porównaniu z rokiem 2008
-
Sprzedaż nieruchomości
„katalogowych” w okresie
październik 2010 – kwiecień
2011 r. kształtowała się na
poziomie ok. 92 mln zł
-
Wzrost rozpoznawalności marki
ANR
-
Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w poszczególnych
regionach = rozwój ekonomiczny regionów (nowe inwestycje, miejsca
pracy, wzrost poziomu życia lokalnych społeczności)
Co jeszcze należy zrobić ?
-
Kontynuacja współpracy z Wydziałami Ekonomicznymi Polskich Placówek
Dyplomatycznych za granicą , z zagranicznymi Przedstawicielstwami Ambasad
akredytowanymi w Polsce oraz z zagranicznymi izbami handlowymi
-
Wzmocnienie współpracy z PAIiIZ SA
-
Nawiązanie bezpośrednich relacji z inwestorami w trakcie konferencji,
seminariów, wizyt studyjnych i targów organizowanych w kraju i za granicą
-
Prezentacja oferty nieruchomości inwestycyjnych ANR oraz pozyskanie
inwestorów na rynkach Bliskiego i Dalekiego Wschodu
-
Konsolidacja działań promocyjnych instytucji publicznych w celu wypracowania
wspólnej strategii przyciągania inwestorów zagranicznych
Przykładowe transakcje w nieruchomościach
inwestycyjnych:
-
Parzniew pod Warszawą, 29 ha, cele przemysłowe nabywca: usługi
logistyczne, cena, 32 mln zł,
-
Środa Śląska, 22 ha, nabywca: amerykańska firma produkująca szyby
samochodowe, cena: 13 mln zł,
-
Płońsk, 2,08 ha, działalność usługowa, nieruchomość zlokalizowana przy
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 50 oraz trasy S7, cena 11,6 mln zł
Przykładowe transakcje w nieruchomościach
inwestycyjnych:
-
Warszawa Ochota, 0,49 ha, działalność usługowa, nabywca sieć
sklepów, cena 11,7 mln zł
-
Browar „Czarnków” 1,45 ha + majątek trwały, cena 5,5 mln zł.
-
Pałac w Borku Strzelińskim, gmina Borów, 9 ha, cena 1,2 mln zł
Dziękuję
za uwagę
Download