Piotrków w światowej bazie dla inwestorów

advertisement
Piotrków w światowej bazie dla inwestorów
Współdziałanie na rzecz gospodarczej promocji Piotrkowa Trybunalskiego poprzez zwiększenie
szans na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych to jeden z celów zawartej dziś (17 października)
umowy między miastem a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
- Dzisiejsze podpisanie umowy to właściwie usankcjonowanie dotychczasowej współpracy z
PAIiIZ-em. Jednocześnie daje to pewne możliwości związane chociażby ze szkoleniami pracowników
w zakresie pozyskiwania inwestora, udział w misjach inwestycyjnych, a także możliwość
pozyskiwania konkretnych inwestorów za pomocą PAIiIZ-u- powiedział Prezydent Miasta Krzysztof
Chojniak.
- Naszą rolą jest przede wszystkim służenie fachową pomocą, współpraca na zasadzie doradzania i
występowania w roli ekspertów w poszukiwaniu inwestora – informowała wiceprezes PAIiIZ Bożena
Czaja.
Dzięki podpisanej umowie, Piotrków Trybunalski znajdzie się w światowej "bazie" agencji, z którą
kontaktują się największe zagraniczne koncerny, poszukujące ofert inwestycyjnych w Polsce. –
Nasza agencja współpracuje z firmami na całym świecie. Najwięcej obsługujemy inwestorów ze
Stanów Zjednoczonych, krajów UE, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji, krajów skandynawskich, a z Azji są to Korea Południowa, Japonia, Chiny i Indie. Z tych
kierunków jest najwięcej inwestycji – mówiła wiceprezes Czaja.
W ramach podpisanego porozumienia agencja oprócz przeprowadzania szkoleń pracowników
piotrkowskiego magistratu w zakresie zasad obsługi inwestora czy przygotowywania ofert
inwestycyjnych, obejmie także patronat nad poszczególnymi imprezami promocyjnymi o tematyce
gospodarczej Piotrkowa Trybunalskiego.
- Wachlarz poszukiwań jest bardzo duży. Piotrków Trybunalski ma bardzo dobre położenie, leży w
sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu – to jest bardzo atrakcyjne dla inwestorów – podkreślała Bożena
Czaja.
Znalezienie się naszego miasta w bazie PAIiIZ jest całkowicie bezpłatne. Są to kolejne kroki
podejmowane przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka mające na celu przyciągnięcie zagranicznego
kapitału do Piotrkowa Trybunalskiego.
Przypominamy, że niecały miesiąc temu prezydent przedstawił Dyrektorowi Działu Gospodarczego
Przedstawicielstwa Tajwanu w Polsce ofertę inwestycyjną piotrkowskiego grodu. Więcej na ten
temat pisaliśmy TUTAJ.
Download