Korupcja była znana już mieszkańcom starożytnej Asyrii. Od tego

advertisement
22
Na scenie politycznej
KORUPCJA – CO TO TAKIEGO?
Korupcja była znana już mieszkańcom starożytnej Asyrii. Od tego
czasu minęło bardzo wiele lat, ale zjawisko to wcale nie znikło. Korupcja to wykorzystywanie stanowiska czy pełnionej funkcji publicznej
– polityka, sędziego, urzędnika, dyrektora szpitala – w celu bezprawnego uzyskania korzyści dla siebie lub swoich bliskich. Może ona przybierać różne formy,
takie jak:
– przyjęcie łapówki (pieniędzy lub prezentu) w zamian za korzystną decyzję w jakiejś sprawie (np. zawarcie przez władze gminy kontraktu z daną firmą reklamową) albo za jej przyspieszenie;
– zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych;
– kupowanie przez przedsiębiorców poparcia partii lub polityków, np. przez finansowanie kampanii wyborczej;
– obsadzanie stanowisk znajomymi, krewnymi lub innymi osobami bez odpowiednich kwalifikacji.
Korupcja jest niemoralna, nielegalna i wywiera niszczący wpływ na wiele
dziedzin życia. Podważa zasadę wolnej konkurencji, pozwalając, by na rynku
wygrywali nieuczciwi, a nie najlepsi, w skutek czego obniża się efektywność gospodarki. Korupcja prowadzi do marnotrawienia
Kraj
Pozycja
środków publicznych, to znaczy pieniędzy pochoDania
1
dzących m.in. z podatków płaconych przez obywaFinlandia
1
teli. Można więc bez żadnej przesady powiedzieć,
Nowa Zelandia
1
że gdy ktoś wręcza lub przyjmuje łapówkę, to
w pewnym sensie czyni uboższymi nas wszystkich.
Szwecja
4
Korupcja osłabia także zaufanie obywateli do deSingapur
5
mokratycznych
instytucji, urzędników i polityków
Australia
7
–
a przecież
takie
zaufanie ma fundamentalne znaNorwegia
7
czenie dla dobrego funkcjonowania państwa.
Islandia
11
Właściwie jakie są przyczyny korupcji? PodNiemcy
14
stawowe znaczenie ma kultura polityczna. Tam,
Wielka Brytania
17
gdzie istnieje powszechne przekonanie, że aby być
USA
19
dobrym politykiem i urzędnikiem, trzeba równocześnie być uczciwym człowiekiem, a ujawnione
Polska
41
przypadki nadużywania władzy są piętnowane
Rosja
133
i karane, korupcja nie ma wielkich szans. Sprzyjają
Ukraina
144
jej natomiast: nieprzejrzyste prawo umożliwiające
Somalia
174
podejmowanie decyzji według uznania urzędniLista opracowana przez Transków;
niesprawny aparat sprawiedliwości (sądy,
parency International ilustruje poprokuratura,
policja); związki polityków z bizneziom korupcji w wybranych krajach
sem;
niskie
dochody funkcjonariuszy publiczw 2012 r., poczynając od państw,
w których korupcja ma najmniejnych, a także niejasne zasady finansowania partii
szy zasięg, a kończąc na tych, gdzie
politycznych.
jej rozmiary są największe. Jak na
W Polsce uważa się, że do korupcji dochodzi najtle innych krajów wypada Polska?
częściej przy wydawaniu pieniędzy publicznych
(np. przy przetargach na budowę dróg), przyzna-
Download