Zakłady utylizacyjne - piw

advertisement
ZAKŁADY UTYLIZACYJNE
1. SARIA Polska Sp. z o.o. Oddział Stare Tarnowo, Stare Tarnowo 8,
64-020 Czempiń
tel.: +48 61 282 72 17, fax: +48 61 282 75 10
e-mail: [email protected]
2. Zakład Utylizacyjny "Ekoutil " Śmiłowo, ul. Pilska 1 64-810 Kaczory
tel./fax: (067) 28 14 306 lek. wet. Hartliński tel. 889361183
e-mail: [email protected]
3. Promarol-Plus Sp. z o.o. Ciepielówek 2, 67-410 Sława
tel./fax: (065) 54 93 297 Liliana Tomys (065) 54 93 333 wew.32
e-mail: [email protected]
4. Ekoutylizacja Romuald Karłyk Tarnowo Podgórne
tel. 601064216 e-mail: [email protected]
Przypominamy iż każdy przypadek padnięcia bydła, owiec i kóz w gospodarstwie
niezwłocznie powinien być zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Międzychodzie. Telefon 95-748 2566 podając:
 imię i nazwisko,
 adres osoby zgłaszającej;
 imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego;
 adres gospodarstwa;
 ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne);
 dane identyfikacyjne padłej sztuki (numer kolczyka, data urodzenia, płeć);
 datę i godzinę padnięcia;
 przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona.
Proszę pamiętać że kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza
Weterynarii o przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards