Empfehlungen zur Patienteninformation Polnisch

advertisement
67
Neuroleptyki
Neuroleptika
Str. 67–69
?
W jakich schorzeniach pomagają
neuroleptyki?
?
Jakie skutki uboczne mogą
mieć neuroleptyki?
?
Bei welchen Krankheiten helfen Neuroleptika?
?
Welche Nebenwirkungen können Neuroleptika haben?
Neuroleptyki zalecane są w wielu różnych schorzeniach. Główne zastosowanie znajdują w psychozach
(np. w schizofrenii). Psychozy są chorobami, w których
mogą pojawić się takie objawy jak słyszenie głosów i
urojenia prześladowcze. Również ludziom nie cierpiącym na psychozy przepisuje się często neuroleptyki.
Czasem stosuje się neuroleptyki w leczeniu niepokoju,
lęku i stanów napięcia, jak również jako środki nasenne. Pacjenci z niektórymi chorobami neurologicznymi muszą również przyjmować neuroleptyki.
?
Jak działają neuroleptyki?
?
Wie wirken Neuroleptika?
W mózgu istnieje neurotransmiter (substancja przekaźnikowa) dopamina. U pacjentów z psychozami należy zablokować dopaminowe przekaźnictwo nerwowe.
W ten sposób działają neuroleptyki. Blokują one tak
zwane receptory dopaminowe, do których dopamina
pasuje jak klucz do zamka. Przez to hamują one nadpobudliwość dróg dopaminowych, która prowadzi do
objawów psychozy.
Skutki uboczne neuroleptyków przedstawiliśmy w tabeli 2. Ze względu na brak miejsca zamieściliśmy tylko
niektóre ważne działania uboczne. Bliższe informacje
znajdują się na ulotce danego leku. Do częściej spotykanych skutków ubocznych należą tak zwane „pozapiramidowe zespoły zaburzeń poruszania“ (np. sztywność członków, drżenie, przymus poruszania się z
niezdolnością do spokojnego siedzenia; zobacz również tabelę 2). Występują one jednak głównie przy
wyższym dawkowaniu.
Tabela 2. Skutki uboczne podczas leczenia neuroleptykami. Ze
względu na ograniczone miejsce zostały wymienione tylko niektóre ważne
skutki uboczne neuroleptyków. Szczegóły zawiera ulotka leku.
Pozapiramidowe zaburzenia ruchowe (nagłe skurcze mięśni języka, gałek
ocznych, sztywność członków, drżenie, niepokój ruchowy)
Senność
Niskie ciśnienie krwi
Przybieranie na wadze
Zmiany w rozmazie krwi
Późne dyskinezy (zaburzenia ruchów języka i ust pojawiające się po
wieloletnim leczeniu)
inne
Zalecenia do informacji pacjentów
U. Trenckmann B. Bandelow
psychiatria i psychoterapia
© Steinkopff Verlag, Darmstadt 2002
68
Neuroleptyki
?
Jakie rodzaje neuroleptyków wyróżniamy?
?
Welche Arten von Neuroleptika gibt es?
Po pierwsze wyróżniamy neuroleptyki działające silnie
i słabo przeciwpsychotycznie. Do leczenia psychoz stosuje sie najczęściej neuroleptyki o silnym działaniu
przeciwpsychotycznym.
W ich przypadku tzw. pozapiramidowe zaburzenia
ruchowe występują częściej niż przy neuroleptykach o
słabym działaniu przeciwpsychotycznym, głównie jednak przy stosowaniu wyższych dawek. Jeżeli neuroleptyki te stosowane są do leczenia niepokoju, lęku lub
stanów pobudzenia podaje się najczęściej tak niskie
dawki, że zaburzenia pozapiramidowe nie odgrywają
żadnej roli. W przypadku neuroleptyków o słabym
działaniu przeciwpsychotycznym zaburzenia te występują w ogóle bardzo rzadko. Działanie tych leków nie
wystarcza jednak aby stosować je w leczeniu psychoz.
Zażywa się ich najczęściej na uspokojenie.
W ostatnich latach rozwinięto wiele nowych neuroleptyków, które nazywane są neuroleptykami „nietypowymi“. Ich wspólną cechą jest, że w porównaniu z
typowymi neuroleptykami rzadziej wywołują pozapiramidowe zaburzenia ruchowe. Czasami pomagają one
w przypadkach, w których typowe neuroleptyki były
bezskuteczne. Również w przypadkach tzw. „symptomów ujemnych“ (zmniejszenie napędu) w schizofrenii mają one czasem pozytywne działanie.
W zakresie nowoczesnych leków neuroleptycznych
do leczenia schizofrenii dokonuje się ciągły postęp. W
ostatnim czasie rozwinięty neuroleptyk Qetiapin nie
wykazuje niektórych działań ubocznych wcześniej rozwiniętych nietypowych leków, jak np. częstego
występowania zaburzeń ruchowych przy wyższym dawkowaniu lub znacznego przybierania na wadze. Wykazuje on również pozytywne działanie poza ścisłym
polem schizofrenii np. w leczeniu niektórych schorzeń
psychicznych wieku podeszłego, w bardzo ciężkich
natręctwach lub w niektórych formach zaburzeń osobowości.
Zalecenia do informacji pacjentów
U. Trenckmann B. Bandelow
psychiatria i psychoterapia
© Steinkopff Verlag, Darmstadt 2002
?
Co to są neuroleptyki depot
(o przedłużonym działaniu)?
?
Was sind Depot-Neuroleptika?
Neuroleptyk depot jest lekiem o przedłużonym działaniu, wstrzykiwanym domięśniowo. W zależności od
leku działanie utrzymuje się od dwóch dni do czterech
tygodni. Zaletą jest, że nie trzeba raz lub kilka razy
dziennie pamiętać o zażywaniu leku.
Członek rodziny odmawia zażywania
swego neuroleptyku . . .
Mein Angehöriger verweigert die Einnahme
seines Neuroleptikums...
Ludzie cierpiący na ciężkie psychozy muszą często
przyjmować wyższe dawki neuroleptyków, aby objawy
w rodzaju urojeń prześladowczych, słyszenia głosów i
inne ustąpiły. Wtedy jednak może w czasie terapii dojść
do wystąpienia niektórych objawów ubocznych (zobacz tabelę 2). Niektórzy pacjenci pragną z powodu
skutków ubocznych odstawić lek w nadziei, że ich
objawy ustąpią bez leczenia. Przed odstawieniem leku
należy zawsze zapytać lekarza. Jeżeli neuroleptyk zostanie odstawiony, w czasie gdy jeszcze występują objawy
psychozy, może się zdarzyć, że objawy te spowodują
znaczne cierpienie. Do symptomów psychozy należą
też zamiary samobójcze i agresywność w stosunku do
innych. Z tego względu skutki zbyt wczesnego odstawienia leku mogą okazać się fatalne.
Nierzadko zdarza się, że pacjenci z psychozą nie
wierzą, że są chorzy. Dlatego też nie uważają zażywania
leków za konieczne. Przekonanie pacjenta w takim wypadku wymaga czasem wiele cierpliwości. Ważne jest
aby rodzina i lekarz trzymali się „jednej linii“.
Niemądrze byłoby gdyby rodzina umacniała pacjenta w jego pragnieniu odstawienia leku, chociaż lekarz dalej uważa go za konieczny. Bardzo nierozsądnie
byłoby przemilczeć lekarzowi, że pacjent odstawił lek.
Neuroleptyki
?
Jak długo należy zażywać neuroleptyki?
?
„Czy neuroleptyki tylko uspokajają?“
?
Wie lange muß man Neuroleptika einnehmen?
?
„Stellen Neuroleptika nur ruhig?“
W trakcie leczenia psychoz (np. schizofrenii) nie wolno
w żadnym wypadku odstawić leku lub zmniejszyć dawki bez zapytania lekarza. Czasami lepiej jest zażywać
lek przez wiele miesięcy lub lat pomimo poprawy objawów.
W leczeniu lęków, niepokoju i stanów napięcia, które
nie występują w ramach psychozy nie należy neuroleptyków zażywać zbyt długo (tzn. nie dłużej niż trzy miesiące).
?
Czy neuroleptyki powodują uzależnienie?
?
Machen Neuroleptika abhängig?
Uzależnienie od neuroleptyków nie jest znane.
69
Jak wyżej omówiono istnieją różne rodzaje neuroleptyków. Neuroleptyki działające silnie przeciwpsychotycznie nie działają w ten sposób, że po prostu uspokajają
pacjenta lecz są skuteczne przeciwko urojeniom
prześladowczym i słyszeniu głosów. Przy fachowym dozowaniu neuroleptyku pacjent nie odczuwa skutków
ubocznych, takich jak np. senność, wcale lub tylko w
niewielkim stopniu. W innych wypadkach uspokojenie
jest pożądane; wtedy prowadzi się leczenie neuroleptykami o słabym działaniu przeciwpsychotycznym.
?
Czy istnieją naturalne środki do leczenia
psychoz?
?
Gibt es auch natürliche Mittel zur Behandlung
von Psychosen?
Nie istnieją żadne preparaty medycyny naturalnej ani
środki homeopatyczne, których działanie w psychozach jest udowodnione.
Zalecenia do informacji pacjentów
U. Trenckmann B. Bandelow
psychiatria i psychoterapia
© Steinkopff Verlag, Darmstadt 2002
Download