Przed zażyciem leku należy dokładnie przeczytać niniejsze

advertisement
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
KAMAGEL
(50 mg + 10 mg)/g, żel
Aluminii acetotartras + Chamomillae flos glyc. extractum
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Kamagel ostrożnie.
Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
1.
Co to jest lek Kamagel i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamagel
3.
Jak stosować lek Kamagel
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać lek Kamagel
6.
Inne informacje
1. CO TO JEST LEK KAMAGEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Kamagel zawiera substancje czynne - roztwór octanowinianu glinu oraz wyciąg z kwiatów rumianku.
Obydwie substancje czynne leku po zastosowaniu miejscowym, zmniejszają objawy zapalne w
różnych stanach zapalnych skóry.
Wskazania do stosowania
Kamagel stosuje się w łagodnych stanach zapalnych skóry powstałych w wyniku:
opalania się,
nadmiernego pocenia się i wilgotnej skóry w zgięciach i fałdach skórnych,
ukąszeń i użądleń owadów,
oparzeń parzydełkami meduzy,
golenia i depilacji.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KAMAGEL
Kiedy nie stosować leku Kamagel
Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z
pozostałych składników leku,
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne rośliny z rodziny astrowatych (arnika, złocień
właściwy, nagietek lekarski, ambrozja, itp.).
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kamagel
Kamagel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy unikać kontaktu z
błonami śluzowymi i oczami.
1
Leku nie należy nanosić na otwarte rany i uszkodzenia skóry.
Jeśli Kamagel jest stosowany u dzieci, nie wolno dopuścić do zlizywania żelu ze skóry.
Ze względu na to, że lek zawiera alkohol etylowy, częste nanoszenie żelu na skórę może ją podrażniać
i wysuszać.
Stosowanie leku Kamagel z innymi lekami
W przypadku stosowania innych leków, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Na zmienione miejsce nie należy nanosić jednocześnie leku Kamagel i innych leków przeznaczonych
do stosowania miejscowego.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Kamagel w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak
danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. JAK STOSOWAĆ LEK KAMAGEL
Kamagel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dawkowanie i sposób podawania
W łagodnych stanach zapalnych skóry należy nanosić cienką warstwę leku kilka razy na dobę na
zmienione zapalnie miejsce na skórze.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Kamagel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W bardzo rzadkich przypadkach (u mniej niż 1 osoby na 10 000 pacjentów) może wystąpić reakcja
alergiczna w postaci świądu, zaczerwienienia skóry i pogorszeniu się stanu miejscowego wkrótce po
naniesieniu na skórę. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KAMAGEL
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 ºC.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
2
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Kamagel
Substancje czynne: 1 g żelu zawiera 0,05 g octanowinianu glinu (w postaci 10% roztworu) i
0,01 g płynnego glikolowego wyciągu z kwiatów rumianku w stosunku 1:1.
Inne składniki leku to: agar, glicerol, sodu węglan, etanol 96%, aromat rumiankowy HAB
3354, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Kamagel i co zawiera opakowanie
Lek Kamagel jest żelem barwy żółtej do zielonkawo-żółtej, o zapachu perfum i kwasu octowego.
Opakowanie
Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 40 g żelu, w pudełku tekturowym.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Polska
Data zatwierdzenia ulotki:
2010-09-15
3
Download