Korozja jest to proces niszczenia materiałów wskutek chemicznego

advertisement
Korozja jest to proces niszczenia materiałów wskutek chemicznego lub fizykochemicznego oddziaływania środowiska. Korozja rozpoczyna się zwykle drobnymi zmianami
zaatakowanej powierzchni występującymi najczęściej w miejscach zagięcia materiału, a
następnie postępuje w głąb, niszcząc substancje najbardziej podatne na korozję. Szybkość
korozyjnego niszczenia wieloelementowych konstrukcji zależy od rodzaju kontaktujących się
ze sobą materiałów, od sposobu łączenia elementów i innych czynników.
Korozja może dotyczyć materiałów takich jak:
•
metali
•
materiałów niemetalicznych, np.:
o betonu i żelbetu,
o drewna,
o skał, szkła, tworzyw sztucznych.
Korozja może posiadać wiele przyczyn, które często są trudne do stwierdzenia.
Czasem przyczyna leży w samym procesie produkcyjnym. Nawet niewielkie
nieprawidłowości podczas procesu produkcyjnego mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka
korozji, czyli spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.
Główne czynniki wpływające na proces korozji to:
• obecność zanieczyszczeń,
• odczyn środowiska,
• zmiany temperatury i ciśnienia,
• naprężenia materiału,
• wilgotność,
• sól.
Jeżeli jesteś producentem dóbr wrażliwych na korozję, musisz wysyłać je drogą
morską, składujesz długoterminowo części zamienne lub zdarzają się przestoje maszyn w
twojej firmie to z pewnością nie są Ci obce problemy dotyczące korozji. Pojawienie się
korozji prowadzi do reklamacji zgłaszanych przez klientów, konieczności wykonania
kosztownych i czasochłonnych napraw, a w najgorszym przypadku – całkowitego zniszczenia
produktu.
W celu zabezpieczenia metalu przed korozją, stosowane są środki, które wskutek
ścisłego kontaktu z powierzchnią metalu chronią ją przed działaniem czynników
agresywnych, jak np. wilgoć, gazy agresywne i rozpylone roztwory soli. Dla ochrony
wyrobów metalowych w czasie magazynowania i transportu stosowana jest pewna grupa
środków ochronnych znanych pod określeniem środki dla ochrony czasowej. Mają one tą
wspólną cechę, że ze względu na konieczność użytkowania wyrobów po okresie
magazynowania lub transportu muszą być w sposób prosty usunięte za pomocą
rozpuszczalnika lub zdjęte przez zdarcie.
Więcej informacji na temat korozji, jej przyczynach oraz zabezpieczaniu metali mogą
Państwo znaleźć na stronach:
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja,
• http://www.korozja.be/.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć zabezpieczenia antykorozyjne takie jak:
• Mastershield FE, PFE- sprawdzony i zaufany antykorozyjny papier Premium. Produkt
idealnie dostosowany do warunków przechowywania i wysyłki w krótkim okresie
czasu.
• PowerShield- zabezpieczenie antykorozyjne dla najbardziej wymagających. Idealnie
dostosowane do długoterminowej ochrony antykorozyjnej, w ekstremalnych
warunkach dzięki wysoce skoncentrowanym lotnym inhibitorom korozji.
• Premium Metal-Guard- wysoce odporna na rozdarcia folia LLDPE, impregnowana lub
powlekana jednostronnie VCI.
• Spray antykorozyjny- środek antykorozyjny z rafinadowego oleju mineralnego,
destylatów ropy naftowej i dodatków do zapobiegania korozji.
• EVAPO RUST- preparat o neutralnym PH działający na rdzę bez negatywnego
wpływu na żelazo.
• Dyski i saszetki Daubrite®- Emitery lotnych inhibitorów korozji. Metody na
anykorozyjne zabezpieczenie zamkniętych przestrzeni i opakowań.
• TROPACK- Pochłaniacz powietrza z aktywowanej gliny, dostarczany w postaci
granulatu. Pakowany w torebki odporne na kurz.
• Folia aluminiowa kompozytowa- Laminat folii aluminiowej wykonany z poliestru,
aluminium i polietylenu. Odporny na wodę, tłuszcz.
• Velron®- Innowacyjna folia o wysokiej wydajności. Wykonana z dwuosiowo
orientowanej folii HDPE. Posiada unikalne właściwości mechaniczne.
Produkty przez nas oferowane poddane są nasączeniu lotnymi inhibitorami korozji
(VCI- Volatile Corrosion Inhibitors). VCI to prosta, czysta i ekologiczna metoda
zabezpieczenia metali przed korozją. Lotne inhibitory korozji chemicznie deaktywują
powierzchnię metalu, tłumiąc ich podatność na korozję. Materiały te stale uwalniają
substancję ochronną do atmosfery, która z kolei formułuje trwałą i niewidoczną warstwę
ochronną wokół podatnego na korozję materiału, wewnątrz zamkniętego opakowania.
Następnie towary pozostają chronione nie tylko poprzez niebezpośredni kontakt z
opakowaniem, ale także ze względu na ochronę pośrednio (VCI).
Dlatego system VCI jest idealnie dostosowany do pakowania wyrobów o nieregularnych
kształtach.
Więcej informacji na temat naszych produktów oraz metody VCI znajdą Państwo w
naszym katalogu lub na stronie www.antalis.pl.
Download