Uploaded by User5746

Faktura vat Nr 9 22

advertisement
06.04.2022 Krzemieniewo
Data i miejsce wystawienia dokumentu
Data dostawy/wykonania usługi 05.04.2022
Faktura vat Nr 9/22
Mechanizm podzielonej płatności
Sprzedawca
Smolny Konieczny Przewierty Spółka Cywilna
Dworcowa 29
64-120 Krzemieniewo
Polska
NIP: 6972381748
REGON: 388859428
E-mail: [email protected]
tel: 604450071
Nabywca
Hawe Telekom Sp. z o.o w restrukturyzacji
ul. Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
NIP: 691-020-23-18
REGON: 004052152
KRS: 0000108425
Bank: mBank
Konto: 68 1140 2004 0000 3102 8126 0193
Płatność: przelew 7
Termin: 12.04.2022
LP
1
Nazwa towaru lub usługi
Wykonanie przewiertu sterowanego w
miejscowości Nowy Lubosz koło Kościana,
zlecenie nr 43/2022
JM
szt.
Ilość
Cena netto
1
8 600,00
Wartość netto
VAT
8 600,00 23%
Netto
8 600,00
%
23%
8 600,00 Razem
Wartość VAT
1 978,00
10 578,00
VAT
1 978,00
Brutto
10 578,00
1 978,00
10 578,00
Razem do zapłaty: 10 578,00 zł
Zapłacono: 0,00 zł
Słownie: dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy
Pozostało do zapłaty: 10 578,00 zł
.......................................................
(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)
Wartość
brutto
.......................................................
(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)
MPP
DRUK: Mega Fakturka 5.0.0.3
Strona 1 z 1
Download