Uploaded by User4455

Empatia

advertisement
Empatia
w ujęciu NVC Marshalla Rosenberga
Empatia - definicja

Empatia to czysta obecność. Dajesz osobie swój czas i uwagę. Pozwalasz sobie
zapomnieć to, co wiesz, po to, aby być z daną osobą taką, jaką jest; być z nią, z
jej emocjami i potrzebami bez ich wartościowania, bez chęci zmiany

Empatia to sposób na intymny, pogłębiony kontakt z uczuciami i potrzebami

Empatia to stan serca i umysłu. Stan gotowości do bycia w kontakcie ze światem
drugiej osoby. Tyle i aż tyle.

Empatia to sposób na nawiązanie kontaktu z drugą osobą (ale co równie istotne –
także kontaku z samym sobą)

Empatia wobec siebie to uznanie, że jesteśmy dla siebie ważni – na tyle, by chcieć
się siebie troszczyć

“Umiejętność obserwowania, bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji” Jiddu Krishnamurti
Działania blokujące empatyczną komunikację

Udzielanie rad

Pocieszanie

Niedopuszczanie do siebie uczuć

Załatwianie spraw

Okazywanie współczucia / litowanie się

Opowiadanie historii

Przesłuchiwanie

Ocenianie

Licytowanie się / rywalizowanie

Edukowanie

Tonowanie

Upominanie
NVC
•Obserwacja
•Uczucia
•Potrzeby
•Prośby
Cztery etapy NVC
Krok
Treść
1. Obserwacja
Obserwacja bez oceny
Opis zdarzenia bez wartościowania
Co dokładnie się wydarzyło ?
2. Uczucie
Odczucia bez przemyśleń i analiz
Odczucia, emocje, które przychodzą
i odchodzą
Jak czujemy się widząc coś, słysząc
i doświadczając?
3. Potrzeby
Uniwersalna potrzeba niezwiązana z
konkretnymi ludźmi czy obiektami
Centralny
sprawy
punkt
rozmowy
–
sedno
4. Prośba
Prośba nadaje działaniu jasny kierunek
Jaką potrzebę chcielibyśmy aktualnie
zaspokoić ?
Konkretna strategia działania powiązana
z konkretnymi osobami, w tym z samym
sobą
Przykład użycia komunikatu NVC w praktyce
Kiedy widzę Twoje ubrania na podłodze, na środku pokoju…
OBSERWACJA
jestem zirytowany…
UCZUCIA
bo chciałbym, aby w naszym wspólnym mieszkaniu panował porządek.
POTRZEBA
Nie zechciałbyś wrzucić ich do prania?
PROŚBA
Download