Uploaded by User3286

Czwiczenia

advertisement
Id
1
FirstName SecondName LastName Gender BirthDate Salary DepartmentId HireDate RelieveDate Active
Mary
NULL
Smith
W
1985-12- 2000.00 1
2011-05- NULL
1
18
06
Wyświetlić dane wszystkich pracówników
Wyświetlić pierwsze imie oraz nazwisko każdego pracownika
Wyświetlić imie i nazwisko pracownika, który ma na nadane Id równe 1
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy zarabiają przynajmniej 2500 zł
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy pracują w departamencie o identyfikatorze równym 3
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy pracują w departamencie o identyfikatorze różnym od 3
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy zostalii zatrudnieni po dniu 23 lutego 2012 roku
Wyświetlić dane wszystkich pracówników, którzy zarabiają 1000 zł oraz pracują w departamiencie o identyfikatorze
równym 4
9) Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy zarabiają 1000 zł lub 2000 zł oraz pracują w departamiencie o
identyfikatorze równym 4
10)
Wyświetlić wszystkich aktywnych pracówników
11)
Wyświetlić wszystkich nie aktywnych pracówników
12)
Dla kazdego z pracówników wyświetl, ile wynosiłaby jego pensja, gdyby dostał podwyżkę o 100 zł
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
13)
Dla kazdego z pracówników wyświetl, ile wynosiłaby jego pensja, gdyby dostał podwyżkę o 10%
14)
Wyświetl dane wszyskich pracówników, którzy po podwyżce 10% będą zarabiać więcej niż 2500 zł
15)
Wyświetlić wszystkich pracówników płci męskiej urodzonych po 1 stycznia 1990 r.
16)
Wyświetlić wszystkie kobiety urodzone po 1 stycznia 1990 r., które zarabiają co najwyżej 2000 zł.
17)
Wyświetlić wszystkich mężczyzn, którzy zarabiają przynajmniej 1000 zł, ale nie więcej niż 2000 zł.
18)
Wyświetlić wszystkich pracówników zatrudnionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i nie póżniej niż 31
grudnia 2013 roku
19)
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy zarabiają mniej niż 1000 zł lub więcej niż 2000 zł.
20)
Wyświetlić pracówników o id równym 1,2 lub 3
21)
Wyświetlić pracówników o id różnym od 1,2 lub 3
22)
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy mają na imie John i zarabiają więcej niż 1500 zł
23)
Wyświetlić wszystkich pracówników, którzy mają na imie inaczej niż John i zarabiają więcej niż 1500 zł
24)
Wyświetlić wszyskich pracowników o imionach John lub Linda
25)
Sprawdż, czy istnieje w tabeli pracowników kobieta o imieniu John
26)
Wyświetlić wszyskich pracowników, których imię zaczyna się na literę „J”
27)
Wyświetlić wszyskich pracowników, których nazwiska kończą się na literę „n”
28)
Wyświetlić wszyskich pracowników, u których druga litera imienia to „a”
29)
Wyświetlić wszyskich pracowników, których imię rozpoczyna się na „Jo” i kończy na literę „n”
30)
Wyświetlić wszyskich pracowników, których nazwisko spełnia następujące warunki:
 Pierwsza litera to „a”
 Trzecia litera to „d”
 Ostatnia litera to „n”
Spośród podanych poniżej imion określ, które posują do wzorca ‘_a%_a%a’
 Magdalena
 Katarzyna
 Agnieszka
32)
Wyświetlić wszyskich pracowników i posortuj ich według nazwiska
33)
Wyświetlić dane wszyskich pracowników i posortuj ich według nazwiska. Jeśli będzie kilku pracowników o
takim samym nazwisku, posortyj ich dane według imienia
34)
Wyświetl dane wszystkich pracowników i posortuj je malejąco według zarobków
35)
Wyświetl dane wszystkich pracowników i posortuj je malejąco według nazwiska. Jeśli będzie kilkoro
pracowników o takim samym nazwisku, posortuj wyniki malejąco według zarobków
36)
Znajdż dane trzech pracowników o najwyższych zarobkach
37)
Znajdż pięciu pracowników o najwyższych zarobkach. Jeśli jednak istnieje wiecej pracowników z taką samą
pensją, jak pracownik na piątym miejscu, to również ich wyświetl
38)
.
39)
Wyświetlić wszystkie unikalne nazwiska pracowników
40)
Wyświetlić wszystkich pracowników, którzy nie mają drugiego imienia
41)
Znajdż dane tych aktywnych pracowników, którzy mają podaną datę zakończenia pracy(RelieveDate)
31)
Download