Uploaded by aczyrnia

odpady poprawione

advertisement
Samym założeniem projektu są działania mające na celu stałe zwiększanie odsetka odpadów zbeiranych
selektywnie w gminie Bielawa. Konkretne rozwiązania będą proponowane po porównaniu danych z
gminy w zestawieniu z tabelami z KPGO oraz z wynikami z sąsiadujących gmin. Dzięki temu kolejne
dzialania mogą być targetowane na konkretne grupy odpadów. Będą prezentowane m.in. rozwiązania,
które zostały wcześniej wprowadzone przez inne gminy osiagające znacznie wyższy poziom odpadów
zbieranych selektywnie. Projekt ma charakter wieloletni, następne rozwiązania będą wdrażane
odpowiednio po przeanalizowaniu wyników poprzednich. Jako, że cały projekt zahacza o dziedziny
socjologiczne nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, jak dobry rezultat zostanie osiągnięty.
Przykład - odpady biodegradowalne.
(tutaj trzeba wrzucić te procenty)
Jak widać, w gminie Bielawa odsetek odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie jest
zatrważająco niski. Wynika to z faktu, że do tej pory nie było odgórnego nakazu selektywnej zbiórki
odpadów biodegradowalnych. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji będzie wprowadzenie konieczności
sortowania tego typu odpadów i specjalne kosze nie. Następnie nadal w obrębie tej kategorii można
pochylić się nad zniżkami za kompostowanie. W tej chwili wynosi ona 1 zł, co w żaden sposób nie jest
zachęcające biorąc pod uwagę że odpady biodegradowalne stanowią ok. 40% wszystkich odpadów. W
projekcie zostanie zaproponowana zniżka o przynajmniej 20zł/ osobę miesięcznie dla mieszkańców
segregujących odpady.
Dobrym krokiem w celu podniesienia ogólnego poziomu selektywnej zbiórki jest na początku
podwyższenie opłat za odpady zmieszane, a następnie systematyczne obniżenie opłat za odpady
zbierane selektywnie, co w bezpośredni sposób zachęcać będzie mieszkańców do coraz bardziej
skrupulatnej zbiórki. Mieszkańcy powinni mieć też możliwość uzyskania pewnych korzyści ze zbierania
selektywnego, np. dzięki sieci butelkomatów, w których mogą za zebrane butelki uzyskać drobne kwoty
lub talon do sklepu). Trzeba jednak pamiętać o niebezpieczeństwie "obniżania" przez mieszkańców ilości
odpadów przez palenie nimi w piecach lub wywożenie do lasu, dlatego aby tego typu rozwiązania były
skuteczne trzeba najpierw przyzwyczaić mieszkańców do samej idei selektywnej zbiórki.
W taki sposób będą analizowane kolejne etapy gospodarki odpadami w gminie, czyli stan aktualny
będzie porównywany np. z obowiązującymi wymaganiami lub stosowanymi w innych miejscach
rozwiązaniami. Na tej podstawie będą proponowane pewne rozwiązania do zastosowania w Bielawie.
Będą analizowane również następne etapy niż tylko do zbierania, ponieważ dalsze etapy wpływają na
samą efektywność procesu zbierania.
Download