Uploaded by juliastrak01

porównanie-przywr

advertisement
Miejsce występowania
Motylica wątrobowa
(Fasciola hepatica)
Jaja w kale i treści
dwunastniczej
Wątroba i drogi żółciowe
Kształt ciała
Listkowaty
Macica
Spętlona w przedniej części
Spętlona, w tylnej części
Spętlona, w przedniej części
Jajnik
Rozgałęziony, po prawej
stronie macicy
Kulisty (między jądrami a
macicą)
Jądra
Rozgałeżione, w tylnej części
ciała (zajmują więcej miejsca
niż u przywry chińskiej)
+
Kuliste, w przedniej części
ciała
Nerkowaty,
płatowany (między jądrami a
macicą)
Rozgałęzione, w tylnej części
ciała
-
?
Lepiej wykształcone
Słabiej wykształcone
?
Wykrywanie
Kolce na oskórku
Przyssawki brzuszna i
gębowa
Motyliczka wątrobowa
(Dicrocoelium dendriticum)
Jaja w kale
Przywra chińska (Clonorchis
sinensis)
Jaja w kale
Drogi żółciowe
Drogi żółciowe, wątroba
Lancetowaty
Czym różni się Fasciola hepatica od Dicrocoelium dendriticum?
-Fasciola hepatica ma listkowaty kształt ciała, a Dicrocoelium dendriticum ma lancetowaty kształt
ciała
-Fasciola hepatica ma lepiej wykształcone przyssawki
-Fasciola hepatica ma na oskórku kolce pełniące funkcje czepne, a Dicrocoelium dendriticum ma
oskórek pozbawiony kolców
-U Fasciola hepatica macica znajduje się w przedniej części ciała, a u Dicrocoelium dendriticum w
tylnej części ciała
-U Fasciola hepatica jajnik znajduje się po prawej stronie macicym a u Dicrocoelium dendriticum za
jądrami
-U Fasciola hepatica jajnik jest rozgałęziony a u Dicrocoelium dendriticum kulisty
-U Fasciola hepatica jądra są w tylnej części ciała i rozgałęzione a u Dicrocoelium dendriticum kuliste i
w przedniej części ciała
Czym się różni Fasciola hepatica od Clonorchis sinensis?
-Fasciola hepatica ma listkowaty kształt a Clonorchis sinensis lancetowaty
-U Fasciola hepatica jądra zajmują więcej miejsca
-U Fasciola hepatica jajnik jest rozgałęziony a u Clonorchis sinensis nerkowaty i płatowany
-U Fasciola hepatica jajnik znajduje się po prawej stronie macocy a u Clonorchis sinenis za macicą
Czym różni się Dicrocoelium dendriticum od Clonorchis sinensis?
-U Dicrocoelium dendriticum macica jest w tylnej części ciała a u Clonorchis sinensis w przedniej
części ciała
-U Dicrocoelium dendriticum jajnik jest kulisty, u Clonorchis sinensis jest nerkowaty i płatowany
-U Dicrocoelium dendriticum jądra są w przedniej części, kuliste, a u Clonorchis sinensis w tylnej
części, rozgałęzione
Fasciola hepatica
Długość
Szerokość
18-51 mm
4-13 mm
Dicrocoelium
dendriticum
4-15 mm
1,5-2,5 mm
Clonorchis sinensis
10-25 mm
3-5 mm
Porównanie cykli rozwojowych
Dla wszystkich przywr postacią inwazyjną jest metacerkaria.
Dla wszystkich człowiek jest żywicielem ostatecznym.
Fasciola hepatica
Didrocoelium dendriticum
Clonorchis sinensis
Żywiciele
Jeden żyw pośr- ślimak
słodkowodny
Zyw. Pośr to ślimak lądowy;
Występowanie wektora w
postaci mrówki
Dwaj żywiciele pośr
I ślimak słodkowodny
II ryba
Zarażenie żywiciela pośr
Nieprzegotowana woda z
metacerkariami
Przypadkowe zjedzenie
zakażonej mrówki
Występowanie stadium
redii
+
Sporocysta->redia->cerkaria
Sporocysta->cerkaria
Zjedzenie ryby z
mecerkariami niepoddanej
odpow obróbce termicznej
+
Sporocysta->redia->cerkaria
Miejsce wyklucia się
miracidium
Środowisko zewnętrzne
Liczba jaj składanych przez
postać dorosłą
6 tyś/dzień
?
1 tyś/dzień
Wędrówka miracidium
Wnikają aktywnie do jamy
oddechowej a potem
wątrobotrzustki ślimaka;
tam przekształcają się w
sporocystę
Miracidium przemieszcza
się czynnie z jelita do
wątobotrzustki; tam
przekształca się w
sporocystę
Cerkarie
Pływają swobodnie w
wodzie szukając żywiciela,
Wędrują do jamy płucnej
ślimaka, zostają otoczone
śluzem, z którego zostają
Miracidia z przew pok
ślimaka aktyw
przemieszczają się do jego
jamy ciała tam
przekształcają się w
sporocysty
Cerkarie przyczepiają się do
skóry ryby, dzięki
wydzielinie gruczołów
Przewód pokarmowy ślimaka
po 24h tracą ogonek i
wpełzają na rośliny
uwolnione po zjedzeniu
przez mrówkę; 1
metacerkaria powstaje w
węźle nerw
okołoprzełykowym mrówki
reszta w jej jamie ciała
penetracyjnych przedostają
się do jej mięśni, tam
przekształcają w
metacerkarie.
Choróbska
Wspólne objawy
Fasjoloza (fasciolosis)
Dikrocelioza (dicroceliosis)
Klonorchoza (clonorchosis)
-gorączka (dla klonorchozy
stadium ostre)
-pow wątroby (dla
klonorchozy stadium
przewlekłe)
-żółtaczka
-bóle mięśni i stawów
-nudności i wymioty
-pow i bóle wątroby i trzustki
-niedokrwistość
Może przebiegać z
zapaleniem dróg żółciowych
->ostry ból w nadbrzuszu
A)STADIUM OSTRE
-dreszcze
-biegunka
-bóle w nadbrzuszu
-zwiększona tkliwość
wątroby
B)STADIUM PRZEWLEKŁE
-niedrożność przew
żółciowego z żółtaczką mech
-ostre zapalenie trzustki
Czy może być
bezobjawowo?
Występowanie
Leki (dawkowanie
dorób!!!!)
Fascjoloza (fasciolosis)
niekiedy
kosmopolityczny
Dikrocelioza (dicroceliosis)
najczęściej
Kosmopolityczny bez
Australii
-niklozamid
-prazykwantel
-dehydroemetyna
-nikloazamid
-prazykwantel
-dehydroemetyba
Klonorchoza (clonorchosis)
?
Azja
-niklozamid
-prazykwantel
-dehydroemetyna
Download