Uploaded by User2583

obiekty dodatkowe

advertisement
Zadanie 9****
Jesteś praktykantem w firmie zajmującej się tworzeniem witryn i aplikacji
internetowych. Otrzymałeś zadanie polegające na stworzeniu aplikacji służącej do
gromadzenia informacji o klientach. W tym celu należy utworzyć klasę klient
zawierającą pola: nazwisko, imię, e-mail, telefon. Utwórz trzy przykładowe obiekty tej
klasy i wprowadź do nich dane z poniższej tabeli.
Twoim zadaniem jest:
• Napisanie skryptu w języku JavaScript;
• Dołączenie skryptu do kodu HTML strony;
• Zaprojektowanie strony internetowej prezentującej wyniki aplikacji;
• Sprawdzenie, czy strona i skrypt uruchamiają się poprawnie;
• Sprawdzanie, czy wyniki wyświetlają się poprawnie.
Zadanie 8
Jesteś praktykantem w firmie zajmującej się tworzeniem witryn i aplikacji
internetowych. Otrzymałeś zadanie polegające na stworzeniu aplikacji realizującej
funkcje kostki do gry (kostka do gry losuje liczbę z zakresu od 1 do 6). Aplikacja ma
stymulować sto rzutów kostką i przechowywać wylosowane wartości w tabeli. Oblicz,
ile razy zostały wylosowane poszczególne wartości. Wyświetl na stronie internetowej
wartości z tabeli oraz liczbę wylosowanych wartości.
Twoim zadaniem jest:
Napisanie skryptu w języku JavaScript;
Dołączenie skryptu do kodu HTML strony;
Zaprojektowanie strony internetowej prezentującej wyniki aplikacji;
Sprawdzenie, czy strona i skrypt uruchamiają się poprawnie;
Sprawdzanie, czy wyniki wyświetlają się poprawnie.
Zadanie 9
Utwórz w języku JavaScript obiekt opisujący pojazd. Zdefiniuj dla niego właściwości:
marka, model, rok_produkcji, przebieg oraz metodę wyswietlDane() do wyświetlenia
marki, modelu i roku produkcji. Wywołaj metodę wyświetlDane(), a następnie dodaj
właściwość numer_rej i metodę wyświetlDetal() do wyświetlenia marki samochodu i
numeru rejestracyjnego.
Zadanie 10
Utwórz konstruktor obiektu Uczen z właściwościami: nazwisko, imie, wiek, klasa,
sport oraz metodę wypisz(), która wyświetli właściwości: nazwisko, imie, wiek oraz
sport. Na podstawie konstruktora utwórz pięc obiektów (uczniów), które będą
zawierały nazwisko, imie, wiek, klasa, sport. Przy tworzeniu obiektów posłuż się
zaprojektowanym konstruktorem obiektu. Dla każdego ucznia wyświetli jego
nazwisko, imię, wiek oraz sport, jaki uprawia.
Zadanie 11 N
Zdefiniuj funkcję która będzie wyświetlała datę i czas po polsku.
Wyświetl bieżącą datę i czas po polsku
Dzisiaj jest:
Wtorek, 26 listopada 2020 roku
Godzina: 19:38:24
Zadanie 12N
Utwórz stronę internetową, na której data i czas będą wyświetlane w postaci kartki z
kalendarza.
Zadanie 13N
Utwórz i dodaj do dokumentu HTML skrypt, który wyświetli datę ostatniej modyfikacji
tego dokumentu.
Zadanie 14n
Wykorzystaj metody back() i forward(), do utworzenia skryptu, który wyświetli na
stronie przyciski Wstecz oraz Dalej, umożliwiające poruszanie się w przeglądarce po
odwiedzanych stronach
Rewolucja przemysłowa 4.0
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Download