Uploaded by marzena1160

czarna owieczka

advertisement
Test ze znajomości lektury pt.:”Czarna owieczka”
Odpowiedz na pytania:
1. Autor lektury „Czarna owieczka” to........................................
2. Jak miała na imię matka Metki?
Odp.:........................................
3. Jak miały na imię córki listonosza?
Odp.:........................................
4. Komu dziewczynki oddały na wychowanie Metkę?
Odp.:........................................
5. O co pobili się Miś z Metką?
Odp.:........................................
6. Metka zachowywała się jak..........................
7. Po czym odróżniano córki listonosza?
Odp.:........................................
Zaznacz właściwą odpowiedź:
Czego zakazano dziewczynkom?
a) żeby nie odwiedzały Misia i Metki
b) żeby ich nie rozpieszczały
c) żeby nie brały ich na ręce
Jakie nazwisko nosił listonosz w książce ,,Czarna owieczka”?
a) Popielarczyk b) Popiołek c) Popielniak
Co było przysmakiem Metki?
a) bryła soli
b) miska karmy
c) kości
Metka była:
a)spokojna
b)leniwa
c)rozbrykana
Download