Uploaded by User1831

Techniki- egzamin

advertisement
1. Co w badaniu przedmiotowym zasugeruje ciążę bliźniaczą?
a. wysłuchanie dwóch tonów serca już w 12 Hbd
b. cukrzyca ciężarnych
c. zagrażające (?) w pierwszym trymestrze ciąży poronienie
d. dysproporcja między wielkością macicy a wiekiem ciążowym
2. Ciemiączko przednie leży u zbiegu szwów:
a. 2 wieńcowych, strzałkowego, węgłowego
b. 2 węgłowych, strzałkowego, czołowego
c. 2 wieńcowych, strzałkowego, czołowego
d. 2 węgłowych, strzałkowego, wieńcowego
3. Przygotowanie kobiety do planowego cięcia cesarskiego
a. przygotowanie bliższe i dalsze z uwzględnieniem przygotowania psycho...
b. konsultację anastezjologa, wykonanie zleconych badań, poinformowanie... bycia na czczo
c. profilaktykę przeciw zakrzepową,...
d.
4. Zabieg ręcznego wydobycia płodu można wykonać gdy:
1 - prawidłowa budowa miednicy i płodu
2 - pełne rozwarcie
3 - zachowany pęcherz płodowy
4 - pęknięty pęcherz płodowy
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 4
c. 2, 3, 4
d. 1, 3, 4
5. Przy rodzeniu barków i rączek w położeniu miednicowym płodu NIE stosujemy:
a. obrotów Lovseta
b. wahań Mullera
c. spodobu Veita-Smellego
d. pomocy klasycznej
6. Ryzyko obrotu zewnętrznego płodu wiąże się z możliwością wystąpienia następujących
powikłań:
1 - pęknięcie macicy
2 - przedwczesne oddzielenie łożyska
3 - splątanie pępowiny
4 - uszkodzenie brzegu łożyska
a. prawidłowa odp. 1, 2, 3, 4
b. prawidłowa odp. 1, 2, 4
c. prawidłowa odp 1, 2
d. fałszywa odp. 3, 4
7. W przebiegu porodu fizjologicznego główka płodu dokonuje następujących zwrotów:
a. zwrot wewnętrzny, przygięcie, zwrot zewnętrzny, odgięcie
b. przygięcie, zwrot wewnętrzy, odgięcie, zwrot zewnętrzny
c. zwrot wewnętrzny, odgięcie, zwrot zewnętrzny, przygięcie
d. przygięcie, zwrot wewnętrzny, przygięcie, zwrot zewnętrzny
8. Czas jednorazowego pobytu w rodzącej w wodzie podczas immersji wodnej powinien wynosić:
a. 15 min
b. 30 min
c. 45 min
d. 1 h
9. Klinicznym objawem dystocji nie jest:
a. brak zwrotu główki do wymiaru poprzecznego
b. trudności z całkowitym urodzeniem główki i wytoczeniem główki po kroczu
c. przedłużający się II okr. porodu
d. objaw "żółwia"
10. Wpływ immersji wodnej na organizm dziecka to:
a. poprawa przepływu maciczno łożyskowego
b. woda chroni błony płodowe - homeostaza u płodu uwarunkowana homeostazą płynu owodniowego
c. mniejsze ryzyko niedotlenienia
d. wszystkie
11. Charakterystyczne dla dystocji barkowej są:
a. opóźniony do kolejnego skurczu macicy czwarty zwrot główki
b. objaw K...ra
c. objaw "żółwia"
d. brak postępu porodu w pierwszym okresie
12. W sytuacji wypadnięcia pępowiny rokowanie dla płodu jest korzystniejsze jeśli :
a. stopień rozwarcia szyjki macicy jest jak największy
b. stopień wypadnięcia pępowiny przed srom jest niewielki
c. jest krótki czas od wypadnięcia pępowiny do zakończenia porodu
d. jest to położenie miednicowe zupełne
13. Jaki manewr wykonujemy jako pierwszy po wystąpnieu dystocji barkowej?
a. Woodsa
b. Ucisk nadłonowy
c. Mc Robertsa
d. De Lee
14. Średni czas trwania oscylacji falującej, zawężonej w zapisie KTG, może stanowić:
a. 5 % zapisu
b. nie więcej niż 10 % zapisu
c. ok. 20 % zapisu (nie więcej niż 50 %)
d. 35 % zapisu
15. Którą z podanych czynności wykonasz jako pierwszą po rozpozaniu dystocji barkowej?
a. E - episiotomy rozległe nacięcie krocza
b. P - suprapubic pressure ucisk nadłonowy
c. H - all for help wszyscy na pomoc
d. L - legs manewr Mc Robertsa
16. Przy podjęciu decyzji o porodzie do wody ważne jest:
a. kolejny poród kobiety
b. nieprawidłowy przebieg ciąży
c. zapewnienie odpowiednich warunków pomieszczenia i sprzętu
d. uczestnictwo partnera kobiety
17. Liczba uderzeń serca na minutę w prawidłowym KTG, wh klasyfikacji FIGO wynosi:
a. 110 - 160 ud./min.
b. 100 - 110 ud./min.
c. 110 - 150 ud./min.
d. 150 - 170 ud./min.
18. "Główka chwytna dla kleszyczy" oznacza, że:
a. jest dobrze zaawansowana w kanale rodnym tzn. jest conajmniej w próżni
b. ma odpowiednią wielkość i kaształt
c. nie stwierdzamy w badaniu wewnętrznym ułożenia odgięciowego
d. użyte przez nas kleszcze będą odpowiadały rozmiarami rodzącej się główce płodu
19. Czwarty zwrot główki dokonuje się:
a. dlatego, że barki płodu dokonują zwrotu z wymiaru prostego do poprzecznego po wstawieniu się do
płaszczyzny próżni i cieśni miednicy
b. dlatego, że barki płodu dokonują zwrotu z wymiaru poprzecznego do prostego po wstawieniu się do
płaszczyzny próżni i cieśni miednicy
c. dlatego, że barki płodu dokonują zwrotu z wymiaru skośnego do poprzecznego po wstawieniu się do
płaszczyzny wchodu miednicy
d. dlatego, że barki wstawiają sie do wchodu miednicy
20. Trzecim chwyem Leopolda określamy: ???
a. stopień wstawienia się główki płodu
b. ustawienie płodu
c. część przodującą płodu
d. wysokość dna macicy
21. Przygotowanie kobiety rodzącej do ZZO porodu, leżące w kompetencjach położnej obejmuje:
a. poinformowanie lekarza dyżurnego i ocenę stanu położniczego
b. nawodnienie rodzącej
c. właściwą i optymalną ocenę stanu położniczego, sprawdzenie wyników morfologii z poziomem płytek
krwi i układem krzepnięcia, poinformowanie lekarza dyżurnego
d. poinformowanie lekarza dyżurnego, ocenę stanu ogólnego, ułożenie kobiety w odpowiedniej pozycji
28. Który z punktów NIE JEST wytyczną WHO dotyczącą postępowania podczas porodu
naturalnego?
a. nie golenie krocza
b. nie wykonywanie lewatywy
c. nie nacienanie krocza
d. pozycja leżąca
29. Psychoprofilaktyka porodowa to przygotowanie do porodu które polega na:
a. stosowaniu technik relaksacyjnych
b. uaktywnieniu sfery poznawczej i wyobraźni celem "... porodu"
c. oddziaływaniu słowa oraz stosowaniu ćwiczeń ...
d. uaktywnieniu sfery poznawczej i wyobraźni oraz stosowaniu technik relaksacyjnych
30. Jakie niebezpieczeństwo towarzyszy przy zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy?
a. rozkurczenie się mięśnia macicy w trakcie zabiegu
b. pozostawienie narzędzia w jamiemacicy
c. przebicie ściany jamy macicy
d. wynicowanie mięśnia macicy po zabiegu
Download