Uploaded by User1732

Afrykańskie bębny jako system komunikacji Anita Święciak

advertisement
AFRYKAŃSKIE BĘBNY
JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI
„Nie znają jeszcze elektrycznych sygnałów, ale mają równie
skuteczny sposób porozumiewania się.
Wielkie bębny uderzane w różne miejsca przemawiają
językiem, który dla wtajemniczonych jest tak zrozumiały,
jak mowa”.
Henry Stanley
„Mówiące bębny zastępują telefony i telegraf. Przesyła się
wszelkiego rodzaju informacje — ogłoszenia o narodzinach,
śmierci i zaślubinach; o zabawach, tańcach i ceremoniach
inicjacji; polecenia władz i wieści o wojnie. Czasem bębny
opowiadają plotki lub żarty”.
Musical Instruments of Africa (Instrumenty muzyczne Afryki) 1965
BĘBNY SZCZELINOWE
Tam-tamy
Kolokolo - Krin
BĘBNY NIECO BARDZIEJ ZŁOŻONE...
BĘBNY MEMBRANOWE
Mówiący bęben
to bęben w kształcie klepsydry z Afryki Zachodniej,
którego wysokość można regulować, aby naśladować
ton i prozodię ludzkiej mowy.
Dunduny
„Tak zwany język bębnów z natury rzeczy przypomina mowę
danego plemienia”
Talking Drums of Africa (Mówiące bębny afrykańskie)
Inne nazwy: Dondo, Odondo, Tamanin, Lunna, Donno, Kalangu, Dan karbi,
Igba, Doodo, Tama, Tamma, Dundun, Gangan
„Gra na bębnach Jorubów to skomplikowana
i trudna sztuka, a opanowanie jej wymaga wielu lat nauki.
Grający musi odznaczać się nie tylko ogromnymi
zdolnościami manualnymi i poczuciem rytmu, ale także
dobrą znajomością poezji i historii danej miejscowości”.
I. Laoye
„Nauka wybijania wiadomości na bębnach
jest nadzwyczaj trudna, dlatego też sztuka ta
na terenie Afryki szybko zanika”
Musical Instruments of Africa
Przygotowała: Anita Święciak
Download