Uploaded by User1648

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

advertisement
EXPLORE



SEARCH
LOGIN
Biznes / Ekonomia / Makroekonomia / Polityka pieniężna
Upload document
Create flashcards
Add to ...
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
1
ADVERTISEMENT
 Download

ADVERTISEMENT

Random flashcards

bvbzbx
2 Cards •
oauth2_google_e180483050f6-410f-8885-745c7a100970
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
WYKŁAD DRUGI
z dnia 2 marca 2003 r.
 Create flashcards
TEMAT WYKŁADU: TEORIA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE
Zasada wartości pieniądza w czasie mówi, że określona kwota pieniężna ma w dniu
dzisiejszym większą wartość niż ta sama jego kwota w przyszłości, i jest to niezależne od
zmian ogólnego poziomu cen.
Wyróżnia się dwa typy wartości pieniądza w czasie:
wartość przyszłą, która określa, jaką kwotą będziemy dysponowali w dowolnym
momencie w przyszłości z dziś inwestowanych środków pieniężnych,
wartość obecną która informuje ile aktualnie jest warta określona kwota pieniężna jaką
Strona:
1 z8
Cookie Policy
Skala automatyczna
ADVERTISEMENT
Was this document useful for you?
Yes
×
No
Related documents
Zadania z finansów na
odsetki proste i…
Ekonomia – PYTANIA
NA EGZAMIN…
Do Zarządu Banku
Spółdzielczego w…
Ekonomia – PYTANIA
NA EGZAMIN…
Jaki powinien być
maksymalny koszt…
Plik
PIENIĄDZ, SYSTEM
BANKOWY 1.…
Wybór źródeł
finansowania
Koszty kwalifikowane
Linia nr 6 - zasady
udzielania kredytu
Wartość pieniądza w
czasie
Products
Support
Make a suggestion
Documents
Report
Did you find mistakes in interface or texts? Or do you know how to improve
StudyLib UI? Feel free to send suggestions. It's very important for us!
Flashcards
© 2013-2020 StudyLib all other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners
DMCA
Add feedback
Download