Uploaded by rapetic135

pomiar pojemnosci

advertisement
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Pracownia elektryczna i elektroniczna
TEMAT ĆWICZENIA:
POMIAR POJEMNOŚCI METODĄ TECHNICZNĄ
1. Pomiar pojemności kondensatora przy uŜyciu woltomierza i amperomierza.
a) Schemat układu pomiarowego.
A
~230 V
V
C
b) Tabela pomiarowa
Dla kondensatora o pojemności C1N wykonać po trzy pomiary napięcia i prądu
zmieniając napięcie przy pomocy autotransformatora. Pomiary powtórzyć dla
dwóch kondensatorów o innych wartościach pojemności CN. Nie przekraczać
wartości napięcia znamionowego kondensatorów. Porównać zmierzone wartości
pojemności C1 i C2 z wartościami znamionowymi CN podanymi przez producenta.
kondensator
C1N= ……… µF
metoda
techniczna
mostek
RLC
C1 =
U
V
I
A
XC
Ω
f
Hz
C1
µF
C1śr
µF
δ1
%
C2
µF
δ2
%
kondensator
C2N = …..… µF
kondensator
C3N = ……… µF
C − C1N
I
C + C II + C III
U
C1sr = I
XC =
δ1 = 1sr
⋅ 100
2⋅Π ⋅f ⋅U
3
I
C1N
C1 – pojemność obliczona ze wskazań amperomierza i woltomierza [µF]
C1śr – pojemność średnia [µF]
XC – reaktancja kondensatora [Ω]
f – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]
δ1 – błąd względny pomiaru pojemności [%]
C2 – pojemność zmierzona mostkiem RLC [µF]
Pomiar pojemności metodą techniczną – oprac. Piotr Misiak
Strona 1 z 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Pracownia elektryczna i elektroniczna
2. Pomiar pojemności kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle.
a) Schemat układu pomiarowego.
A
C1
~230 V
V
C1
C2
C2
b) Tabela pomiarowa
Dla kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle wykonać po trzy
pomiary napięcia i prądu zmieniając napięcie przy pomocy autotransformatora.
Porównać otrzymane z pomiarów wartości pojemności z wartościami obliczonymi
ze wzorów (na szeregowe i równoległe połączenie) na podstawie danych
znamionowych.
Kondensatory
C1N =…….. µF, C2N =…..… µF, C3N =..…… µF
U
V
I
A
XC
Ω
f
Hz
C1
µF
C1śr
µF
δ1
%
mostek
C2
µF
RLC
δ2
%
metoda
techniczna
C1 =
I
2⋅Π ⋅f ⋅U
połączone
szeregowo
połączone
szeregowo
połączone
równolegle
połączone
równolegle
C12 = …..… µF
C123 = …..… µF
C12 = …..… µF
C123 = …..… µF
C1sr =
C I + C II + C III
3
XC =
U
I
δ1 =
C1sr − C12
⋅ 100
C12
C1 – pojemność obliczona ze wskazań amperomierza i woltomierza [µF]
C1śr – pojemność średnia [µF]
XC – reaktancja kondensatora [Ω]
f – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]
δ1 – błąd względny pomiaru pojemności [%]
C2 – pojemność zmierzona mostkiem RLC [µF]
Pomiar pojemności metodą techniczną – oprac. Piotr Misiak
Strona 2 z 2
Download