2 ANALIZA RYNKU W PRZESTRZENI Jednostki w analizie rynku w

advertisement
.
2
ANALIZA RYNKU W PRZESTRZENI Jednostki w analizie rynku w ujęciu przestrzennym są
jednostkami administracyjnymi (województwo lub kilka - region). Znajomość zasięgu i struktury
rynków regionalnych jest bardzo ważna dla wszystkich uczestników rynku.
Prawo g rawitacji detalu Railly'ego - wielkość zakupów dokonywanych w miastach (rejonach) A i B
przez mieszkańców położonego między nimi miasta (rejon) jest wprost proporcjonalna do liczby
mieszkańców, a odwrotnie proporcjonalna do kwaatu odległości między nimi.
Przekształcenie wzoru pozwala obliczyć linię graniczną:
gdzie Z to zakupy w miejscu A lub B
Przykład : Do czego jest to wykorzystywane?
np. Gdańsk, Tczew marka Peugeot.
Określenie zasięgu oddziaływania
..
..
..
Jak daleko należy ustawić reklamy od salonu, aby miało to sens.
Współczynnik lokalizacji Florence'a - służy poznaniu dysproporcji terytorialnych w rozmieszczeniu
działalności produkcji, bazy handlowej, magazynowej i usługowej.
- procentowy udział pierwszego zjawiska wg jednostek przestrzennych, np. województw
- procentowy udział ugiego zjawiska wg jednostek przestrzennych
ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU Pojemność rynku (Q) - ilość dóbr i usług o odpowiedniej strukturze i
jakości, które przy danych cenach i dochodach mogą zostać sprzedane w określonym czasie i
przestrzeni.
Rozmiary rynku determinowane są przez:
potrzeby nabywców,
ceny danego produktu lub usługi,
poziom dochodów potencjalnych klientów.
1) Najprostszy wzór to : gdzie:
- liczba ludności
- wskaźnik spożycia danego dobra na mieszkańca
2) Gdy obliczamy pojemność rynku dla produktów używanych przez określone grupy
konsumenckie, to otrzymujemy wzór : gdzie:
- konsumenci
- procent jednostek konsumpcyjnych
- liczba jednostek produktu używana przez przeciętnego konsumenta
3) Jeżeli spożycie danego produktu jest zróżnicowane ze względu na wiek, płeć itp., to wzór
przybiera postać : gdzie:
- wskaźnik udziału i-tej grupy konsumentów w ogólnej liczbie jednostek
4) W przypadku dóbr, dla których nie można obliczyć ilościowej pojemności rynku : gdzie:
Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku
Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)
Mikroekonomia ćwiczenia
Mikroekonomia - ćwiczenia
Kryteria segmentacji rynku
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards