Uploaded by User1082

Program Koalicji Obywatelskiej

advertisement
Program Koalicji Obywatelskiej
Kategoria: Senior
 Coroczna 13 emerytura (im dłuższy okres pracy przed
emeryturą tym wyższy bonus).
 Premie emerytalne (Bonus w wysokości 10 tyś. PLN za
przepracowanie 40 lat, 20 tyś. PLN za przepracowanie 50 lat).
 Czek na opiekę nad osobą starszą (maksymalna kwota przy
seniorze z największym poziomem niesamodzielności = 1000
PLN = połowa najniższego wynagrodzenia krajowego (jeśli
najnizsza krajowa wzrasta to kwota za opiekę też + opiekunowi
przysługuje prawo do wzięcia urlopu).
 Stworzenie sieci centrów rehabilitacji seniorów oraz domów
dziennego pobytu i opieki nad osobami starszymi (nie wyklucza
to czeku na opikę, ponieważ liczy się również kontakt ze
światem).
 Wprowadzenie opaski życia (monitorują stan zdrowia, przy
zagrożeniu powiadamiane są służby ratunkowe, dofinansowanie
= 10% czeku na opiekę)
 Wprowadzenie „Złotej rączki” (pomoc z drobnymi usterkami
domowymi) oraz „taksówki dla seniora” (pomoc w dodarciu do
szpitali, przychodni itp.).
 Powołanie Pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej,
utworzenie międzyresortowej Rady Polityki Senioralnej oraz
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (w celu możliwości dania
władzy również seniorom).
Download